Er moet een bestuursakkoord komen over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, waaraan de ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelnemen. Dit bepleit de Vewin, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven, in haar lobbyagenda voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Vewin heeft aan het begin van het politieke jaar haar nieuwe lobby-agenda gepresenteerd. In het eigen tijdschrift Waterspiegel vertellen de secretarissen van de Vewin-stuurgroepen over de meest actuele onderwerpen op hun terrein.

Volgens Lieke Coenen (werkgroep Bronnen & Kwaliteit) is naast het bestuursakkoord belangrijk dat de nationale bescherming van drinkwatervoorziening wordt opgenomen in de algemene maatregelen van bestuur die bij de Omgevingswet horen. En een derde punt: neem aan de voorkant van de geneesmiddelenketen maatregelen, zodat medicijnresten niet terechtkomen in drinkwaterbronnen.

Rob Eijsink (werkgroep Bodem & Infrastructuur) noemt het uitsluiten van mijnbouwactiviteiten in waterwingebieden. Dat moet in de Structuurvisie Ondergrond komen te staan. Verder is het belangrijk om de rechtspositie van publieke drinkwaterleidingen te versterken, zodat zij ongestoord in de bodem kunnen liggen.

Vewin pleit voor twee belastingmaatregelen, vertelt Hendrik Jan IJsinga (werkgroep Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen). Schaf de gemeentelijke precariobelasting op de waterleidingen zo snel mogelijk af, conform de wens van de Tweede Kamer. Ook de Belasting op Leidingwater die consumenten betalen, moet worden opgeheven. Deze belasting blijkt het watergebruik niet te beïnvloeden en heeft dan ook geen positief effect op het milieu.

Vitale bedrijven waaronder drinkwaterbedrijven delen gevoelige gegevens met de overheid. Volgens Sabine Gielens (werkgroep Beveiliging & Crisismanagement) moet de bescherming van deze gegevens expliciet worden geborgd in het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur. Gielens gaat tevens in op het mogelijke misbruik van drones die boven onder meer waterbekkens en infiltratieplassen vliegen. Vewin wil een gebiedsverbod voor drones, uitgezonderd die van drinkwaterbedrijven zelf.

Meer informatie is te vinden in het oktobernummer van Waterspiegel (PDF).

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!