0
0
0
s2smodern

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen, zegt de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). Aanleiding is een studie van onderzoeksinstituut KWR waaruit blijkt dat de bronnen onder toenemende druk staan. Vewin-voorzitter Peter van der Velden overhandigt vandaag het rapport aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

De drinkwaterbedrijven waarschuwen de minister dat het produceren van drinkwater een steeds grotere zuiveringsinspanning zal vergen als verbetering uitblijft. 

De bedrijven manen de minister tot spoed. De door de bewindsvrouw ingestelde 'versnellingstafels' om met maatregelen te komen voor een betere waterkwaliteit, juichen de drinkwaterbedrijven toe, maar, stellen ze, de tafels moeten nu snel tot resultaten leiden. Eind van dit jaar moet duidelijk zijn waar de minister concreet op inzet om daadwerkelijk tot resultaten te komen, schrijven de drinkwaterbedrijven.

Onomkeerbaar
Uit de studie van KWR blijkt dat het grondwater als bron voor drinkwater op steeds grotere diepten met steeds meer stoffen verontreinigd raakt. Dit leidt tot 'een gestage, langdurige en waarschijnlijk onomkeerbare verslechtering' van de grondwaterkwaliteit, concludeert Vewin. Boosdoeners zijn vooral nitraat, bestrijdingsmiddelen, oude bodemverontreinigingen en verzilting.

Maar ook industriële stoffen en (dier)geneesmiddelen vormen een bedreiging van de grondwaterkwaliteit. “Nieuwe activiteiten in de ondergrond, zoals geothermie of de opslag van warmte en koude, vormen ook een risico voor grondwatervoorraden.” Inmiddels hebben diverse verontreinigingen ongeveer de helft van de grondwaterwinningen bereikt, stelt KWR in de studie. 

Oppervlaktewater
Circa 40 procent van het Nederlandse drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater, meest in het westen van het land. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater staat onder toenemende druk. Concreet gaat het vooral om bestrijdingsmiddelen, verzilting, medicijnresten en opkomende stoffen. Vewin: “Daarnaast wordt steeds duidelijker dat microplastics, nanomaterialen en antibioticaresistentie een bedreiging kunnen vormen.”

In de studie plaatst KWR een kanttekening bij de stellingen: "Door het ontbreken van systematische monitoringsgegevens is de kennis over deze bedreigingen nog volop in ontwikkeling. Hierdoor is op basis van de huidige stand der kennis geen goed beeld te geven van de toestand van het oppervlaktewater op deze thema’s."

Klimaatverandering zal de kwaliteit waarschijnlijk negatief beïnvloeden, onder andere door meer verzilting en minder verdunning van verontreiniging door lagere rivierafvoeren in tijden van droogte. Daardoor zal de druk op de drinkwaterbronnen waarschijnlijk nog verder toenemen, schrijft KWR.

Topprioriteit
Om tot verbetering te komen dringen de drinkwaterbedrijven erop aan om in de komende planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen topprioriteit te geven. Concreet betekent dat in de stroomgebiedbeheerplannen die eind 2020 klaar moeten zijn, alle aandacht moet uitgaan naar verbetering van de drinkwaterbronnen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de effecten van de klimaatverandering.

Vewin dringt er voorts op aan de KRW-plancyclus na 2027 te verlengen. In tegenstelling tot de minister (zie verwijzing onder dit artikel), gaan de drinkwaterbedrijven er daarbij vanuit dat Nederland er níet in slaagt om de doelen van de KRW in 2027 te halen. “Er zijn afspraken nodig om na 2027 doelen alsnog te halen en de behaalde doelen te behouden”, schrijft Vewin. “Als de Europese Commissie besluit dat de KRW moet worden herzien is het van groot belang genoemde bestaande en nieuwe doelen en ambities te verankeren in de nieuwe KRW.”

Vewin bepleit verder artikel 7 van de Kaderrichtlijn Water te behouden en indien mogelijk te versterken als resultaatsverplichting. Dit artikel regelt de bescherming van drinkwaterbronnen.

 

MEER INFORMATIE
Rapport KWR: De kwaliteit van drinkwaterbronnen in Nederland
Standpunt Vewin over kwaliteit drinkwaterbronnen
Minister houdt vast aan doelen Kaderrichtlijn Water

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.