0
0
0
s2smodern

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en de waterschappen pleiten voor fundamentele hervormingen zodat de natuurlijke balans in het watersysteem wordt hersteld. Met de oproep vandaag in dagblad Trouw sluiten ze zich aan bij de recente oproep van 170 wetenschappers om Nederland duurzamer uit de huidige coronacrisis te laten komen.

De academici roepen in hun manifest op tot radicale keuzes, waarbij gebroken wordt met het bestaande neoliberale economische model, een ‘groeimachine’ die allerlei problemen veroorzaakt (groeiende ongelijkheid, aantasting ecologie en biodiversiteit) en waarvan de zwaktes tijdens de coronacrisis pijnlijk worden blootgelegd.

‘Doortastende maatregelen’ zijn nodig om te komen tot een meer duurzame, eerlijke, gezonde, en veerkrachtige vormen van samenleven en ontwikkeling, aldus de aan acht universiteiten verbonden wetenschappers die zich bezig houden met internationale ontwikkelingsvraagstukken.

Kwetsbaar
De drinkwaterbedrijven roepen met steun van de waterschappen nu ook op tot ‘fundamentele hervormingen’. “Onze nationale zoetwatervoorraad is kwetsbaar”, is de stelling waarop de roep tot verandering van het watersysteem is gebaseerd. Dat betekent: zuiniger omgaan met water, water langer vasthouden, beschikbare water slimmer verdelen, de watersystemen klimaatbestendig maken en het landgebruik en teelten daarop aanpassen. “We lopen tegen de grenzen aan van het huidige watersysteem.”

In feite namen de drinkwaterbedrijven het initiatief tot de oproep die door de waterschappen ‘graag wordt onderschreven’. De aanpak van droogte en het beheer van het gehele watersysteem moet met een nieuwe bril op worden bekeken, schrijven de drinkwaterbedrijven. “Rivieren, meren (waaronder het IJsselmeer), oppervlaktewater en grondwater moeten meer gezien worden als samenhangend geheel. Nog te vaak wordt er naar facetten gekeken. En dat terwijl water onderdeel is van een natuurlijke en alomvattende kringloop.”

Cruciaal is dat het beschikbare water beter wordt vastgehouden, schrijven de drinkwaterbedrijven. Dat kan door technische innovaties (ondergrondse opslag) of door water een prominentere plek te geven in de ruimtelijke ordening. Dat gebeurt nu onvoldoende. “Drinkwater is als onderdeel van een groter systeem nog te vaak het ondergeschoven kindje.”

Zuinig
Zowel de drinkwaterbedrijven als de waterschappen roepen gebruikers op om zuinig om te gaan met water. “We zetten in op zuinig omgaan met water, bijvoorbeeld door andere teelten en gewassen en onderzoek naar alternatieve bronnen, zoals het hergebruik van restwater”, schrijven de waterschappen.

De drinkwaterbedrijven stellen dat het realiseren van waterbesparing ook op minder orthodoxe manieren kan: door onderscheid te maken tussen laagwaardig en hoogwaardig gebruik bijvoorbeeld. “Dat betekent dat er bijvoorbeeld voor koeling van installaties in bedrijven een andere soort water wordt geleverd, van minder hoge kwaliteit. We vinden het nog te gewoon dat we topkwaliteit drinkwater gebruiken voor zo’n beetje alle denkbare doeleinden. Dat kan anders en dat moet anders.”

MEER INFORMATIE
Waterschappen delen oproep van waterbedrijven voor herstel balans in het watersysteem
Drinkwaterbedrijven: Herstel de natuurlijke balans in het watersysteem
Manifest van 170 wetenschappers

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.