0
0
0
s2smodern

De Nederlandse drinkwaterbedrijven en de waterschappen pleiten voor fundamentele hervormingen zodat de natuurlijke balans in het watersysteem wordt hersteld. Met de oproep vandaag in dagblad Trouw sluiten ze zich aan bij de recente oproep van 170 wetenschappers om Nederland duurzamer uit de huidige coronacrisis te laten komen.

De academici roepen in hun manifest op tot radicale keuzes, waarbij gebroken wordt met het bestaande neoliberale economische model, een ‘groeimachine’ die allerlei problemen veroorzaakt (groeiende ongelijkheid, aantasting ecologie en biodiversiteit) en waarvan de zwaktes tijdens de coronacrisis pijnlijk worden blootgelegd.

‘Doortastende maatregelen’ zijn nodig om te komen tot een meer duurzame, eerlijke, gezonde, en veerkrachtige vormen van samenleven en ontwikkeling, aldus de aan acht universiteiten verbonden wetenschappers die zich bezig houden met internationale ontwikkelingsvraagstukken.

Kwetsbaar
De drinkwaterbedrijven roepen met steun van de waterschappen nu ook op tot ‘fundamentele hervormingen’. “Onze nationale zoetwatervoorraad is kwetsbaar”, is de stelling waarop de roep tot verandering van het watersysteem is gebaseerd. Dat betekent: zuiniger omgaan met water, water langer vasthouden, beschikbare water slimmer verdelen, de watersystemen klimaatbestendig maken en het landgebruik en teelten daarop aanpassen. “We lopen tegen de grenzen aan van het huidige watersysteem.”

In feite namen de drinkwaterbedrijven het initiatief tot de oproep die door de waterschappen ‘graag wordt onderschreven’. De aanpak van droogte en het beheer van het gehele watersysteem moet met een nieuwe bril op worden bekeken, schrijven de drinkwaterbedrijven. “Rivieren, meren (waaronder het IJsselmeer), oppervlaktewater en grondwater moeten meer gezien worden als samenhangend geheel. Nog te vaak wordt er naar facetten gekeken. En dat terwijl water onderdeel is van een natuurlijke en alomvattende kringloop.”

Cruciaal is dat het beschikbare water beter wordt vastgehouden, schrijven de drinkwaterbedrijven. Dat kan door technische innovaties (ondergrondse opslag) of door water een prominentere plek te geven in de ruimtelijke ordening. Dat gebeurt nu onvoldoende. “Drinkwater is als onderdeel van een groter systeem nog te vaak het ondergeschoven kindje.”

Zuinig
Zowel de drinkwaterbedrijven als de waterschappen roepen gebruikers op om zuinig om te gaan met water. “We zetten in op zuinig omgaan met water, bijvoorbeeld door andere teelten en gewassen en onderzoek naar alternatieve bronnen, zoals het hergebruik van restwater”, schrijven de waterschappen.

De drinkwaterbedrijven stellen dat het realiseren van waterbesparing ook op minder orthodoxe manieren kan: door onderscheid te maken tussen laagwaardig en hoogwaardig gebruik bijvoorbeeld. “Dat betekent dat er bijvoorbeeld voor koeling van installaties in bedrijven een andere soort water wordt geleverd, van minder hoge kwaliteit. We vinden het nog te gewoon dat we topkwaliteit drinkwater gebruiken voor zo’n beetje alle denkbare doeleinden. Dat kan anders en dat moet anders.”

MEER INFORMATIE
Waterschappen delen oproep van waterbedrijven voor herstel balans in het watersysteem
Drinkwaterbedrijven: Herstel de natuurlijke balans in het watersysteem
Manifest van 170 wetenschappers

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?
Nederland is altijd al het braafste jongetje geweest, dus dan vraag ik me af: hoe doet de rest het?
De kop van dit artikel is nogal misleidend. "Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen". Grappig, maar deed de oude indicator dat dan niet? Trouwens, indicatoren gaan natuurlijk nooit "iets tegen". Bovendien, fosfaat bindt toch in de bodem?
Volgens minister Schouten gaat de nieuwe #fosfaat indicator de uitspoeling van #nitraat tegen: H2O citeert: "...kunnen boeren met de gecombineerde fosfaatindicator beter bepalen hoeveel meststoffen de bodem nodig heeft... dit voorkomt uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater." Het gaat dus om nitraat, niet om fosfaat (want fosfaat bindt in de bodem).
En even verderop lezen we: "De meeste agrariërs kunnen op basis van de indicator evenveel tot zelfs iets meer bemesten op hun percelen dan ze nu doen." Uitspoeling tegengaan door iets meer te bemesten? Het klinkt als fake news.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.