secundair logo knw 1

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven (verenigd in brancheorganisatie Vewin) zeggen bezorgd te zijn over het feit de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanaf vandaag (1 september) mag doorgaan met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. De lozingen moesten in 2015 nog stopgezet worden nadat lekkages waren opgetreden.

De NAM haalt in het Drentse Schoonebeek olie uit de grond door gebruik te maken van ultraschoon water. Het afvalwater, dat daarbij ontstaat, wordt via een ondergrondse leiding naar Twente gebracht om daar in lege ondergrondse gasvelden te worden opgeslagen.

Lekkages in de afvalwaterleiding hebben geleid tot een discussie in de provinciale en landelijke politiek over de vraag of het verstandig is door te gaan met deze opslag van afvalwater. De afgelopen tijd drongen verschillende partijen er op aan om bij gelegenheid helemaal te stoppen met de afvalwaterinjecties.

Intussen heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) de NAM toestemming gegeven de injectie van afvalwater in de Twentse bodem voorlopig te hervatten. Het probleem zou zijn opgelost door in de bestaande transportleiding over een lengte van 45 kilometer een nieuwe kunststof leiding aan te brengen, een oplossing die door het Staatstoezicht op de Mijnen is goedgekeurd. Op basis van bestaande vergunningen is er volgens de minister daarom geen reden de injectie van afvalwater tegen te houden.

Vewin stelt dat minister Kamp de Tweede Kamer had toegezegd dat de afvalwaterinjecties stilgelegd zouden worden totdat de milieu-effectrapportage geëvalueerd zou zijn. "Daarin worden alle opties voor verwerking of verwijdering van afvalwater opnieuw beoordeeld, waarna een besluit genomen kan worden. Dat nu toch al vooruitlopend daarop de injectie wordt hervat, is onbegrijpelijk", aldus Vewin. "De bodem is een belangrijke bron voor grondwater voor de drinkwatervoorziening. Vewin wil waarborgen dat risico's van afvalwaterinjectie voor het grondwater voorkomen worden. Afvalwaterinjectie moet in ieder geval uitgesloten zijn alle in gebieden die voor de waterwinning van belang zijn. Monitoring van het diepe grondwater is noodzakelijk om eventuele lekkages te kunnen detecteren."

Het schone water dat de NAM gebruikt om olie op te pompen in Schoonebeek (en dat uiteindelijk de basis vormt voor het omstreden afvalwater) wordt geproduceerd in de Puurwaterfabriek in het Drentse Nieuw-Amsterdam. De Puurwaterfabriek is een samenwerkingsverband van waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Dit drinkwaterbedrijf is een van de tien leden van Vewin.

Een artikel over de Puurwaterfabriek was te lezen in maandblad H2O van september 2015. H2O is een uitgave van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Ook een abonnement op H2O? Word dan lid van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.