0
0
0
s2smodern

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven (verenigd in brancheorganisatie Vewin) zeggen bezorgd te zijn over het feit de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanaf vandaag (1 september) mag doorgaan met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. De lozingen moesten in 2015 nog stopgezet worden nadat lekkages waren opgetreden.

De NAM haalt in het Drentse Schoonebeek olie uit de grond door gebruik te maken van ultraschoon water. Het afvalwater, dat daarbij ontstaat, wordt via een ondergrondse leiding naar Twente gebracht om daar in lege ondergrondse gasvelden te worden opgeslagen.

Lekkages in de afvalwaterleiding hebben geleid tot een discussie in de provinciale en landelijke politiek over de vraag of het verstandig is door te gaan met deze opslag van afvalwater. De afgelopen tijd drongen verschillende partijen er op aan om bij gelegenheid helemaal te stoppen met de afvalwaterinjecties.

Intussen heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) de NAM toestemming gegeven de injectie van afvalwater in de Twentse bodem voorlopig te hervatten. Het probleem zou zijn opgelost door in de bestaande transportleiding over een lengte van 45 kilometer een nieuwe kunststof leiding aan te brengen, een oplossing die door het Staatstoezicht op de Mijnen is goedgekeurd. Op basis van bestaande vergunningen is er volgens de minister daarom geen reden de injectie van afvalwater tegen te houden.

Vewin stelt dat minister Kamp de Tweede Kamer had toegezegd dat de afvalwaterinjecties stilgelegd zouden worden totdat de milieu-effectrapportage geëvalueerd zou zijn. "Daarin worden alle opties voor verwerking of verwijdering van afvalwater opnieuw beoordeeld, waarna een besluit genomen kan worden. Dat nu toch al vooruitlopend daarop de injectie wordt hervat, is onbegrijpelijk", aldus Vewin. "De bodem is een belangrijke bron voor grondwater voor de drinkwatervoorziening. Vewin wil waarborgen dat risico's van afvalwaterinjectie voor het grondwater voorkomen worden. Afvalwaterinjectie moet in ieder geval uitgesloten zijn alle in gebieden die voor de waterwinning van belang zijn. Monitoring van het diepe grondwater is noodzakelijk om eventuele lekkages te kunnen detecteren."

Het schone water dat de NAM gebruikt om olie op te pompen in Schoonebeek (en dat uiteindelijk de basis vormt voor het omstreden afvalwater) wordt geproduceerd in de Puurwaterfabriek in het Drentse Nieuw-Amsterdam. De Puurwaterfabriek is een samenwerkingsverband van waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Dit drinkwaterbedrijf is een van de tien leden van Vewin.

Een artikel over de Puurwaterfabriek was te lezen in maandblad H2O van september 2015. H2O is een uitgave van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Ook een abonnement op H2O? Word dan lid van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.