secundair logo knw 1

Het wordt voor het Drentse drinkwaterbedrijf WMD een steeds grotere uitdaging om voldoende betrouwbaar drinkwater voor een lage prijs te leveren. Ook in Drenthe groeit de vraag naar drinkwater en raakt het grondwater, de bron voor de drinkwaterproductie, steeds meer vervuild. Het bedrijf voorziet ‘onherroepelijk grotere tariefstijgingen dan eerder was voorzien’.

Een en ander staat in het jaarverslag over 2021 dat vrijdag werd vastgesteld door de aandeelhouders. Het grondwater, waar WMD drinkwater van maakt, raakt meer en meer vervuild door landbouw, industrie en huishoudens, schrijft WMD-directeur Leo Hendriks in de toelichting op de jaarcijfers. Maar de grootste verandering in 2021 was dat de vraag naar drinkwater in Drenthe niet langer daalt, maar toeneemt, aldus Hendriks. Een gevolg van toenemende bevolking en groeiende economie in de provincie.

Leo Hendriks 180 vk Leo HendriksDie omslag brengt een nieuwe dynamiek: er moeten nieuwe waterwinningen, pompstations, leidingen en huisaansluitingen komen. Ontwikkelen van nieuwe productielocaties is daarbij uiterst complex, gezien de lange doorlooptijd en de onzekerheid waar de vraag naar water toeneemt (waar komen nieuwe woningen en bedrijven?), aldus Hendriks.

Uitbreiden van de infrastructuur betekent investeren. Het investeringsniveau is al fors opgelopen (in 4 jaar van 12 naar 36 miljoen euro) en het einde is nog niet in zicht, aldus de directeur, die onlangs zijn vertrek bij het drinkwaterbedrijf aankondigde.

In totaal investeert WMD de komende tien jaar zo’n 270 miljoen euro in onder andere aanvullende en complexere zuiveringen, ICT en vervanging van de infrastructuur.

Niet alleen moet het investeringsprogramma worden opgeschroefd, ook krijgt het drinkwaterbedrijf te maken met prijsstijgingen voor brandstoffen, materialen, arbeid, grond, en het lenen van geld. “Dit zien we terug in de toenemende investerings- en exploitatiekosten. Voor de drinkwatersector en dus ook voor WMD heeft dit onherroepelijk grotere tariefstijgingen tot gevolg dan eerder was voorzien”, aldus Hendriks.

In 2021 produceerde het Drentse drinkwaterbedrijf WMD 35,1 miljoen m3 drinkwater, waarvan 5,6 miljoen m3 is geleverd aan drinkwaterbedrijf Vitens en aan Waterbedrijf Groningen. Het resultaat bedroeg € 9,9 miljoen, dit is € 5,8 miljoen meer dan in 2020, met name toe te schrijven aan eenmalige opbrengsten waaronder de verkoop van onroerend goed voor € 0,6 miljoen en het verkopen van niet-drinkwater activiteiten (aandeel in Nieuwater BV) voor € 6,8 miljoen. Zonder deze incidentele resultaten bedraagt de winst € 2,7 miljoen, dat is € 1,4 miljoen lager dan in 2020.

Met dit resultaat bleef WMD onder de WACC-norm. De WACC, een op basis van de Drinkwaterwet vastgestelde vermogenskostenvoet, is bepalend voor de investeringsruimte van de drinkwaterbedrijven. In de afgelopen jaren hebben de waterbedrijven flink geageerd tegen de regeling, omdat deze tot problemen zou leiden bij een toenemende financieringsbehoefte. De regeling is nog altijd onderwerp van gesprek tussen de sector en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Door het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen krijgt WMD ruimte om extra financiering aan te trekken voor de realisatie van het investeringsprogramma, aldus het jaarverslag.


WMD 2021 IN CIJFERS:
WMD in cijfers WMD in cijfers | Bron jaarverslag 2021


  

LEES OOK
H2O Actueel: Evides en Oasen leverden vorig jaar minder drinkwater

H2O Actueel: Vitens: watertransitie gaat te langzaam

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.