secundair logo knw 1

Het wordt voor het Drentse drinkwaterbedrijf WMD een steeds grotere uitdaging om voldoende betrouwbaar drinkwater voor een lage prijs te leveren. Ook in Drenthe groeit de vraag naar drinkwater en raakt het grondwater, de bron voor de drinkwaterproductie, steeds meer vervuild. Het bedrijf voorziet ‘onherroepelijk grotere tariefstijgingen dan eerder was voorzien’.

Een en ander staat in het jaarverslag over 2021 dat vrijdag werd vastgesteld door de aandeelhouders. Het grondwater, waar WMD drinkwater van maakt, raakt meer en meer vervuild door landbouw, industrie en huishoudens, schrijft WMD-directeur Leo Hendriks in de toelichting op de jaarcijfers. Maar de grootste verandering in 2021 was dat de vraag naar drinkwater in Drenthe niet langer daalt, maar toeneemt, aldus Hendriks. Een gevolg van toenemende bevolking en groeiende economie in de provincie.

Leo Hendriks 180 vk Leo HendriksDie omslag brengt een nieuwe dynamiek: er moeten nieuwe waterwinningen, pompstations, leidingen en huisaansluitingen komen. Ontwikkelen van nieuwe productielocaties is daarbij uiterst complex, gezien de lange doorlooptijd en de onzekerheid waar de vraag naar water toeneemt (waar komen nieuwe woningen en bedrijven?), aldus Hendriks.

Uitbreiden van de infrastructuur betekent investeren. Het investeringsniveau is al fors opgelopen (in 4 jaar van 12 naar 36 miljoen euro) en het einde is nog niet in zicht, aldus de directeur, die onlangs zijn vertrek bij het drinkwaterbedrijf aankondigde.

In totaal investeert WMD de komende tien jaar zo’n 270 miljoen euro in onder andere aanvullende en complexere zuiveringen, ICT en vervanging van de infrastructuur.

Niet alleen moet het investeringsprogramma worden opgeschroefd, ook krijgt het drinkwaterbedrijf te maken met prijsstijgingen voor brandstoffen, materialen, arbeid, grond, en het lenen van geld. “Dit zien we terug in de toenemende investerings- en exploitatiekosten. Voor de drinkwatersector en dus ook voor WMD heeft dit onherroepelijk grotere tariefstijgingen tot gevolg dan eerder was voorzien”, aldus Hendriks.

In 2021 produceerde het Drentse drinkwaterbedrijf WMD 35,1 miljoen m3 drinkwater, waarvan 5,6 miljoen m3 is geleverd aan drinkwaterbedrijf Vitens en aan Waterbedrijf Groningen. Het resultaat bedroeg € 9,9 miljoen, dit is € 5,8 miljoen meer dan in 2020, met name toe te schrijven aan eenmalige opbrengsten waaronder de verkoop van onroerend goed voor € 0,6 miljoen en het verkopen van niet-drinkwater activiteiten (aandeel in Nieuwater BV) voor € 6,8 miljoen. Zonder deze incidentele resultaten bedraagt de winst € 2,7 miljoen, dat is € 1,4 miljoen lager dan in 2020.

Met dit resultaat bleef WMD onder de WACC-norm. De WACC, een op basis van de Drinkwaterwet vastgestelde vermogenskostenvoet, is bepalend voor de investeringsruimte van de drinkwaterbedrijven. In de afgelopen jaren hebben de waterbedrijven flink geageerd tegen de regeling, omdat deze tot problemen zou leiden bij een toenemende financieringsbehoefte. De regeling is nog altijd onderwerp van gesprek tussen de sector en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Door het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen krijgt WMD ruimte om extra financiering aan te trekken voor de realisatie van het investeringsprogramma, aldus het jaarverslag.


WMD 2021 IN CIJFERS:
WMD in cijfers WMD in cijfers | Bron jaarverslag 2021


  

LEES OOK
H2O Actueel: Evides en Oasen leverden vorig jaar minder drinkwater

H2O Actueel: Vitens: watertransitie gaat te langzaam

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?