secundair logo knw 1

De monding van de Tistarivier in Bangladesh. Foto Unsplash/Toukir Ahmed

Wereldwijd woont een belangrijk deel van de bevolking in rivierdelta’s. Uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht (UU) blijkt dat slechts 17 procent daarvan is beschermd tegen overstromingen. Meer dan 100 miljoen mensen wonen in gebieden die niet bedijkt zijn.

Dat betekent dat zij acuut in gevaar zijn als rivieren overstromen of bij een stormvloed, zegt UU-onderzoeker Jaap Nienhuis. Hij is hoofdauteur van een wetenschappelijk artikel waarin het onderzoek worden beschreven.

Samen met enkele collega-wetenschappers bracht hij ruim 10.000 dijken in ruim 150 grote delta’s wereldwijd in kaart. Die zijn voor iedereen te vinden in een open database (openDELvE).

Jaap NienhuisJaap NienhuisHet betreft volgens Nienhuis de meest uitgebreide database op dit gebied tot nu toe. "Delta’s en hun dijken waren wereldwijd lastig in kaart te brengen, doordat de locaties en de kwaliteit van dijken op verschillende manieren vastgelegd worden. Veel historische dijken staan bijvoorbeeld alleen op papier. Dat maakte het berekenen van overstromingsrisico’s moeilijk."

Zeespiegelstijging
Daarbij komt dat veel nationale data niet publiekelijk beschikbaar zijn vanwege - vooral - veiligheidsoverwegingen. "Dijken zijn infrastructuur, en landen als China willen niet dat iedereen over die informatie beschikt."

Nienhuis en zijn team baseerden zich behalve op nationale databases daarom ook op satellietfoto’s. "Van circa 800 kleinere delta’s hebben we nog geen gegevens. Maar van die 150 delta’s zijn we relatief zeker en deze data kunnen we extrapoleren. Daarmee is dit de beste schatting die we tot nu toe hebben."

De gegevens kunnen volgens de geofysicus zowel door onderzoekers als door beleidsmakers gebruikt worden om het overstromingsgevaar beter te kunnen inschatten. "In bijvoorbeeld studies over zeespiegelstijging werd er altijd van uitgegaan dat niets bedijkt is. Heel Nederland kleurt dan blauw, dat klopt niet."

Natuurlijke delta
De conclusie is niet dat dijken altijd de beste oplossing zijn, benadrukt Nienhuis. "Ze kunnen ook een vals gevoel van veiligheid geven, wat juist zorgt voor een verhoogd risico op overstromingen, bijvoorbeeld tijdens de orkaan Katrina."

Op de lange termijn heeft een natuurlijke delta zelfs de voorkeur, meent hij. "Door het binnenstromende sediment stijgt het land dan mee met de zeespiegel. In Nederland is die natuurlijke dynamiek verdwenen, waardoor het land steeds dieper komt te liggen. Wij nestelen ons in."

In Bangladesh bijvoorbeeld zijn mensen gewend hun eigen oplossingen te zoeken: ze bouwen huizen op palen of verhuizen en gebruiken het overstroomde land om te vissen. "Maar het gaat natuurlijk ook heel vaak mis", erkent Nienhuis. "En voor de industrie is verhuizen niet zomaar mogelijk."

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!