0
0
0
s2sdefault

De challenge Zorgeloze Duikers van Waterschap De Dommel en de gemeente Eindhoven leverde vijftig inzendingen op, waaruit een jury drie winnaars heeft gekozen. Deze ideeën bieden alternatieven voor een krooshek en worden nu verder uitgewerkt.

Gemeenten plaatsen vaak krooshekken voor duikers om te voorkomen dat kinderen in deze grote buizen kruipen. Het nadeel is dat de hekken gemakkelijk verstopt raken met waterplanten en afval. Daarom hebben Waterschap De Dommel en de gemeente Eindhoven de afgelopen twee maanden een challenge via het landelijke platform Winnovatie gehouden met als vraag: heb je een goed alternatief voor een krooshek?

Er kwamen vijftig inzendingen uit het hele land binnen, variërend van technische oplossingen tot voorstellen om de bewustwording en communicatie te verbeteren. De jury die bestond uit medewerkers van de twee organiserende organisaties, vond het lastig om daaruit slechts één winnaar te kiezen en besloot drie ideeën te bekronen: Eerst denken, dan doen van Koen Harmsen en BB3D, De gebogen duiker van Patrick Deckers en Duikschot voor Duiker van Marc Heijmans. Met deze oplossingen worden volgens de jury bewustwording, techniek en creativiteit gecombineerd.

Vanuit het hele land meegedacht
Een mooie uitkomst, vindt Katja Nagelkerke van Waterschap De Dommel. “Voor ons is het de eerste keer dat we zo’n openbare ideeënwedstrijd hebben gehouden. Het is leuk om te zien dat eigenlijk vanuit heel Nederland is meegedacht, ook door burgers.”

Medewerkers van andere waterschappen hebben zich daarbij niet onbetuigd gelaten. “Koen Harmsen die een van de winnaars is, werkt bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook zijn er veel reacties vanuit Waternet gekomen.”

Nagelkerke licht toe waarom er drie winnaars zijn bij de challenge Zorgeloze Duikers. “Er zijn duikers in allerlei soorten en maten. Ook worden ze op uiteenlopende plekken geplaatst. Daarom is het handig dat wij kunnen kiezen uit meerdere ideeën om de buizen te beveiligen. Dan is er altijd wel een goede oplossing beschikbaar voor een bepaalde duiker.”

Pilot voor uitwerking ideeën
De bedenkers van de winnende ideeën gaan meehelpen om deze verder uit te werken. Hiervoor organiseert De Dommel een pilot. Het idee Eerst denken, dan doen zorgt volgens Nagelkerke voor een kader waarmee de afweging kan worden gemaakt: is plaatsing van een krooshek bij deze duiker echt nodig? “Bij nee is er meteen eentje minder. En als er toch iets moet gebeuren, geven de twee andere ideeën alternatieven voor het hek.”


DE WINNENDE IDEEËN

Eerst denken, dan doen
Het concept van Koen Harmsen en ontwerp- en engineeringsbureau BB3D bestaat uit twee delen: een afwegingskader voor omgeving en techniek en een voorstel voor een universeel, beweegbaar veiligheidsrooster. Voordat een duiker wordt geplaatst, wordt met het kader kritisch gekeken of een duiker of krooshek echt nodig is. Bijvoorbeeld: is het mogelijk om te vermijden dat locaties waar veel kinderen spelen, in de buurt van beken en sloten te vinden zijn? Is een technische maatregel toch noodzakelijk, dan wordt een krooshek met drijvend vermogen voorgesteld.

De gebogen duiker
Patrick Dekkers heeft een duiker bedacht die werkt met communicerende vaten. Hierdoor zijn verstoppingen geen probleem. Waterplanten en afval drijven naar het wateroppervlak of zinken naar de bodem. De planten op de bodem worden grotendeels tegengehouden door een betonnen rand. De duiker heeft aan de onderkant voldoende ruimte om water door te laten, maar een kind past er niet onderdoor.

Duikschot voor Duiker
Ook dit als simpel maar doeltreffend omschreven idee van Marc Heijmans zorgt ervoor dat het water niet verstopt. Het drijfvuil blijft voor het duikschot liggen en kan gewoon worden verwijderd. Het water loopt aan de onderzijde van het schot weg.

MEER INFORMATIE
Toelichting uitslag op site Winnovatie
H2O Actueel: start van de challenge 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.