secundair logo knw 1

De ondertekenaars van de intentieovereenkomst

De waterschappen Rijn en IJssel, Limburg en Vallei en Veluwe en TKI Watertechnologie tekenden vorige week een intentieverklaring met de partijen achter het CoRe Water-concept om gezamenlijk onderzoek te gaan uitvoeren.

 

Core Water is een concept van vier partijen: Allied Waters, BLUE-tec, KWR en Royal HaskoningDHV dat de waterzuivering van de toekomst fundamenteel wil veranderen. Met membraanfiltratie wordt het afvalwater ingedikt met factor 20. De geconcentreerde stroom (1/20e) wordt gezuiverd en de rest komt vrij als zuiver water. Zo kan hergebruik van water en waardevolle grondstoffen worden gerealiseerd en de emissies van broeikasgassen en geneesmiddelen sterk worden verminderd.

TKI Watertechnologie zal het CoRe Water-programma financieel ondersteunen. De drie waterschappen werpen zich op verschillende onderzoeksvelden. Waterschapsbedrijf Limburg wil toepassingen in land- en tuinbouw onderzoeken. Waterschap Vallei en Veluwe bekijkt of het mogelijk is water uit het riool te halen om er stedelijke waterbronnen van te maken. Waterschap Rijn en IJssel richt zich op het verwaarden van componenten uit de concentraatstroom en circulair, lokaal gebruik.

"Dit onderzoeksveld sluit aan bij het project waar wij aan meedoen, Achterhoek zonder kunstmest," vertelt Vanya Ginsel van Waterschap Rijn en IJssel. "Daarom waren we geïnteresseerd toen wij door de partijen achter CoRe Water werden benaderd om mee te doen. Sowieso denken wij natuurlijk na over de waterzuivering van de toekomst en dit is een van de pilots die daarop aansluiten. Het gaat in de toekomst niet alleen maar meer over het zuiveren van water, maar ook over het terugwinnen van energie en van grondstoffen, waaronder ook schoon water."

De waterschappen zullen op 1 mei van start gaan met hun onderzoeken. Ginsel verwacht dat het project zeker 1 tot 2 jaar zal lopen. "Het is altijd moeilijk in te schatten hoe lang onderzoek duurt. Maar we denken dat we de waterzuiveringen in Nederland hiermee een stap verder kunnen brengen naar de circulaire economie."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....