Drie stormen op rij brachten veel wind, maar ook veel neerslag. Het is extreem nat. Gronden zijn verzadigd, waardoor het regenwater de bodem niet intrekt. Waterschappen zijn er druk mee.

In verband met de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen, in combinatie met gestremde afvoer via het Lauwersmeer, zette wetterskip Fryslân het Woudagemaal bij Lemmer in. Het historische stoomgemaal draait in elk geval tot en met donderdag dag en nacht als ondersteuning van het Hooglandgemaal bij het bemalen van de Friese boezem, aldus het Friese waterschap.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, meldt het waterschap. “Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol, met name in het noordelijke deel van het werkgebied in Zuid-West Drenthe.” In het werkgebied van WDOD draaien alle gemalen op 100 procent van de capaciteit. "Ook de grote blikvangers Gemaal Stroink in Vollenhove en Gemaal Zedemuden in Zwartsluis."

Rotte
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard verlaagt het water op de Rotte, door water (180 miljoen liter) in de Eendrachtspolder te laten stromen. Deze polder is speciaal ontworpen om overtollig water in te kunnen laten bij hoog water en kan tijdelijk vier miljoen kubieke meter water bergen.

Het hoogheemraadschap vroeg Rijkswaterstaat om de gesloten de Hollandsche IJsselkering weer 'een beetje' te openen. Dat gebeurde enige tijd. “Hierdoor verlaagt de waterstand van de Hollandsche IJssel, doordat het rivierwater de Nieuwe Maas instroomt”, meldt het Hoogheemraadschap.

De zeven gemalen aan de randen van de provincie Flevoland draaien op volle toeren, om het overtollige regenwater naar de omliggende (rand)meren te spuien, laat Waterschap Zuiderzeeland weten. Het waterschap sloot uit voorzorg een gedeelte van de Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg, dit omdat water uit het achterland (Kop van Overijssel) vanwege de opgeblazen balgstuw bij Ens niet meer kon wegstromen richting het IJsselmeer en Ketelmeer.

Dijkbewaking
In het noorden zetten de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s in het weekeinde dijkbewaking in. De coupures bij Delfzijl werden gesloten in verband met hoogwater en de storm. Waterschap Scheldestromen stelde vrijdag fase 1 dijkbewaking in, wat betekent continue monitoring van de actuele waterstanden en controle van coupures en andere kunstwerken in de primaire waterkering. Scheldestromen handhaaft Fase 1 ‘staat van paraatheid’ tot dinsdagmiddag.

Van de drie stormen (Dudley, Eunice en Franklin), was Eunice de meest hevige en leidde evenals Dudley tot de nodige schade, met name door omgevallen bomen. De stormschade bedraagt ruim een half miljard euro, meldt het Verbond van Verzekeraars. Nooit eerder kregen verzekeraars in krap een week tijd zo veel schademeldingen en was de verwachte schadepost zo hoog, aldus de verzekeraars.

Ook de waterschappen waren druk met het traceren en ruimen van schade, die overigens over het algemeen meeviel.

De duinen in Noord-Holland hebben de eerste twee stormen goed doorstaan, aldus het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en meldde daarbij te verwachten dat dat ook bij de derde storm het geval zou zijn.

Hoewel het waterschap Scheldestromen zondagavond meldde dat de schade aan dijken en duinen door de storm Eunice is meegevallen, overweegt het waterschap na het stormseizoen in april toch extra zand op te spuiten omdat er met de afgelopen stormen het nodige zand verloren is gegaan.

Eunice bracht waterbedrijf Evides in de problemen. Waterleidingen in Zeeland werden kapotgetrokken door omgevallen bomen.

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat sluit Ramspol, waterschappen paraat voor storm

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!