secundair logo knw 1

Drie stormen op rij brachten veel wind, maar ook veel neerslag. Het is extreem nat. Gronden zijn verzadigd, waardoor het regenwater de bodem niet intrekt. Waterschappen zijn er druk mee.

In verband met de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen, in combinatie met gestremde afvoer via het Lauwersmeer, zette wetterskip Fryslân het Woudagemaal bij Lemmer in. Het historische stoomgemaal draait in elk geval tot en met donderdag dag en nacht als ondersteuning van het Hooglandgemaal bij het bemalen van de Friese boezem, aldus het Friese waterschap.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, meldt het waterschap. “Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol, met name in het noordelijke deel van het werkgebied in Zuid-West Drenthe.” In het werkgebied van WDOD draaien alle gemalen op 100 procent van de capaciteit. "Ook de grote blikvangers Gemaal Stroink in Vollenhove en Gemaal Zedemuden in Zwartsluis."

Rotte
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard verlaagt het water op de Rotte, door water (180 miljoen liter) in de Eendrachtspolder te laten stromen. Deze polder is speciaal ontworpen om overtollig water in te kunnen laten bij hoog water en kan tijdelijk vier miljoen kubieke meter water bergen.

Het hoogheemraadschap vroeg Rijkswaterstaat om de gesloten de Hollandsche IJsselkering weer 'een beetje' te openen. Dat gebeurde enige tijd. “Hierdoor verlaagt de waterstand van de Hollandsche IJssel, doordat het rivierwater de Nieuwe Maas instroomt”, meldt het Hoogheemraadschap.

De zeven gemalen aan de randen van de provincie Flevoland draaien op volle toeren, om het overtollige regenwater naar de omliggende (rand)meren te spuien, laat Waterschap Zuiderzeeland weten. Het waterschap sloot uit voorzorg een gedeelte van de Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg, dit omdat water uit het achterland (Kop van Overijssel) vanwege de opgeblazen balgstuw bij Ens niet meer kon wegstromen richting het IJsselmeer en Ketelmeer.

Dijkbewaking
In het noorden zetten de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s in het weekeinde dijkbewaking in. De coupures bij Delfzijl werden gesloten in verband met hoogwater en de storm. Waterschap Scheldestromen stelde vrijdag fase 1 dijkbewaking in, wat betekent continue monitoring van de actuele waterstanden en controle van coupures en andere kunstwerken in de primaire waterkering. Scheldestromen handhaaft Fase 1 ‘staat van paraatheid’ tot dinsdagmiddag.

Van de drie stormen (Dudley, Eunice en Franklin), was Eunice de meest hevige en leidde evenals Dudley tot de nodige schade, met name door omgevallen bomen. De stormschade bedraagt ruim een half miljard euro, meldt het Verbond van Verzekeraars. Nooit eerder kregen verzekeraars in krap een week tijd zo veel schademeldingen en was de verwachte schadepost zo hoog, aldus de verzekeraars.

Ook de waterschappen waren druk met het traceren en ruimen van schade, die overigens over het algemeen meeviel.

De duinen in Noord-Holland hebben de eerste twee stormen goed doorstaan, aldus het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en meldde daarbij te verwachten dat dat ook bij de derde storm het geval zou zijn.

Hoewel het waterschap Scheldestromen zondagavond meldde dat de schade aan dijken en duinen door de storm Eunice is meegevallen, overweegt het waterschap na het stormseizoen in april toch extra zand op te spuiten omdat er met de afgelopen stormen het nodige zand verloren is gegaan.

Eunice bracht waterbedrijf Evides in de problemen. Waterleidingen in Zeeland werden kapotgetrokken door omgevallen bomen.

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat sluit Ramspol, waterschappen paraat voor storm

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?