secundair logo knw 1

De damwanden in de ecopassage worden verwijderd | Foto Jan Wessels

De aanleg van de vismigratierivier bij Kornwerderzand vordert gestaag. Afgelopen week werd de damwand verwijderd die de twee bouwkuipen in de coupure in de Afsluitdijk scheidde. De bouwers kunnen nu vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de vismigratierivier.

Opdrachtgever De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) noemt 'de doorbraak' een mijlpaal, precies een jaar nadat er werd begonnen aan de bouw van de doorgang in de dijk. De zogeheten ecopassage die wordt gemaakt door bouwcombinatie Levvel (BAM, Van Oord, Rebel), is volgens de planning eind 2022 functioneel gereed. De schuif in de doorgang staat dan dicht.

Nu de doorbraak in de ecopassage is gerealiseerd, wordt ook begonnen aan de aanleg van de vier kilometer lange rivier in het IJsselmeer. Vanaf mei 2022 zijn de eerste contouren van de rivier zichtbaar vanaf de Afsluitdijk, laat DNA weten.

De rivier wordt 4,5 kilometer lang, het migratiegebied 50 hectare groot. De lengte van de rivier en een regelwerk in de monding in het IJsselmeer in combinatie met het getij zorgen voor een geleidelijke overgang van zout naar zoet water zonder dat zout water uit de Waddenzee het IJsselmeer instroomt, aldus de ontwerpers. 

Ecopassage 1200 De ecopassage | Illustratie DNA

Belangrijke schakel
De kunstmatige getijdenrivier wordt gezien als belangrijke schakel in het herstel van de trekvisroutes langs de kust. De initiatiefnemers (Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, NetVISwerk en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk) gaan ervan uit dat jaarlijks 200 tot 250 miljoen vissen door de rivier zwemmen van zout naar zoet water en omgekeerd.

De migratie moet zo een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van vispopulaties, een gezonder IJsselmeer en - op termijn - meer ruimte voor de beroeps- en sportvisserij. De vismigratierivier is van invloed op de biodiversiteit in het IJsselmeer waar veel meer trekvissen zullen zijn, zegt Chris Bakker, adjunct-directeur en ecoloog bij It Fryske Gea. “En het heeft effect op de biodiversiteit tot ver in Fryslân, waar veel meer soorten vis zullen voorkomen.”

Internationaal
De aanleg van de kunstmatige rivier en de effecten op de vismigratie wordt internationaal gevolgd, omdat wereldwijd veel trekroutes van vissen zijn geblokkeerd door aanleg van dijken en dammen.

Wouter van der Heij Wouter van der Heij ”Voor ruim 100 vissoorten vormt de Waddenzee een belangrijke schakel in hun leven”, zegt Wouter van der Heij, zeebioloog van de Waddenvereniging. “De impact door klimaatverandering op drukbevolkte delta’s neemt toe. Nederland laat hier zien dat kustveiligheid, behoud van zoet water en natuurherstel samen kunnen gaan. De vismigratierivier is een lokale oplossing voor trekvissen met effect op internationale schaal.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.