De aanleg van de vismigratierivier bij Kornwerderzand vordert gestaag. Afgelopen week werd de damwand verwijderd die de twee bouwkuipen in de coupure in de Afsluitdijk scheidde. De bouwers kunnen nu vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de vismigratierivier.

Opdrachtgever De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) noemt 'de doorbraak' een mijlpaal, precies een jaar nadat er werd begonnen aan de bouw van de doorgang in de dijk. De zogeheten ecopassage die wordt gemaakt door bouwcombinatie Levvel (BAM, Van Oord, Rebel), is volgens de planning eind 2022 functioneel gereed. De schuif in de doorgang staat dan dicht.

Nu de doorbraak in de ecopassage is gerealiseerd, wordt ook begonnen aan de aanleg van de vier kilometer lange rivier in het IJsselmeer. Vanaf mei 2022 zijn de eerste contouren van de rivier zichtbaar vanaf de Afsluitdijk, laat DNA weten.

De rivier wordt 4,5 kilometer lang, het migratiegebied 50 hectare groot. De lengte van de rivier en een regelwerk in de monding in het IJsselmeer in combinatie met het getij zorgen voor een geleidelijke overgang van zout naar zoet water zonder dat zout water uit de Waddenzee het IJsselmeer instroomt, aldus de ontwerpers. 

Ecopassage 1200 De ecopassage | Illustratie DNA

Belangrijke schakel
De kunstmatige getijdenrivier wordt gezien als belangrijke schakel in het herstel van de trekvisroutes langs de kust. De initiatiefnemers (Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, NetVISwerk en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk) gaan ervan uit dat jaarlijks 200 tot 250 miljoen vissen door de rivier zwemmen van zout naar zoet water en omgekeerd.

De migratie moet zo een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van vispopulaties, een gezonder IJsselmeer en - op termijn - meer ruimte voor de beroeps- en sportvisserij. De vismigratierivier is van invloed op de biodiversiteit in het IJsselmeer waar veel meer trekvissen zullen zijn, zegt Chris Bakker, adjunct-directeur en ecoloog bij It Fryske Gea. “En het heeft effect op de biodiversiteit tot ver in Fryslân, waar veel meer soorten vis zullen voorkomen.”

Internationaal
De aanleg van de kunstmatige rivier en de effecten op de vismigratie wordt internationaal gevolgd, omdat wereldwijd veel trekroutes van vissen zijn geblokkeerd door aanleg van dijken en dammen.

Wouter van der Heij Wouter van der Heij ”Voor ruim 100 vissoorten vormt de Waddenzee een belangrijke schakel in hun leven”, zegt Wouter van der Heij, zeebioloog van de Waddenvereniging. “De impact door klimaatverandering op drukbevolkte delta’s neemt toe. Nederland laat hier zien dat kustveiligheid, behoud van zoet water en natuurherstel samen kunnen gaan. De vismigratierivier is een lokale oplossing voor trekvissen met effect op internationale schaal.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!