0
0
0
s2smodern

De zeedijk bij de Dollard heeft sinds enkele werken een nieuwe, 40 meter lange proefdijk. Deze proefdijk is gebouwd met klei uit de kleirijperijen waarin slib uit de omgeving van de Dollard is gehaald. Dit materiaal, klei gerijpt uit zout baggerslib, is nog niet eerder toegepast bij dijkversterking.

Het materiaal dat gebruikt is voor de proefdijk is lokaal beschikbaar en voldoet niet aan de formele eisen die worden gesteld aan klei. “De klei heeft een te hoog gehalte zout en organisch stof,” zegt Gerard van Meurs, die vanuit Deltares betrokken is bij het project. “Met deze proef willen we nu aantonen dat de functionele eisen echter van dien aard zijn dat we een waterveilige dijk kunnen maken.”

Eeuwenoude dijken
Van Meurs heeft er vertrouwen in dat het mogelijk is om met deze klei een waterveilige dijk te bouwen. Hij wijst erop dat er in de buurt van de huidige proefdijk eeuwenoude dijken staan, die van vergelijkbaar materiaal uit de omgeving zijn gemaakt. “Dat is het mooie aan dit project. Door het gebruik van oude kennis, kunnen we op een moderne, duurzame manier aan dijkversterking werken.”

Milieuwinst
Zou het proefproject slagen, levert dat volgens Van Meurs milieuwinst op. Materiaal voor de dijken hoeft dan niet meer van verder weg te worden aangevoerd. “Bovendien zweeft het slib dan niet meer in het estuarium van de Eems-Dollard. Dat is goed voor het ecosysteem.”

Weersomstandigheden
De proefdijk zal twee jaar blijven staan en in die tijd regelmatig worden getest. Het bronmateriaal is eerder al in het laboratorium aan tests onderworpen, maar de proefdijk maakt het mogelijk om de verwerkbaarheid van het materiaal te toetsen en de invloed van bijvoorbeeld de weersomstandigheden te onderzoeken. “De dijk wordt gecontroleerd en geïnspecteerd. Zo zullen we bijvoorbeeld na afloop een profielkuil graven om zo een goed beeld te krijgen van de gelaagdheid van de klei.”

Onderhoud
Van Meurs verwacht ook dat de proefdijk informatie op zal leveren over de manieren waarop een dijk gemaakt van lokaal beschikbaar klei moet worden aangelegd en onderhouden. “Ik ga er eigenlijk vanuit dat de proef slaagt en de dijk zijn werk goed zal doen. Ik denk wel dat een dijk gemaakt van dit materiaal een iets andere manier van onderhoud zal hebben. We zagen bijvoorbeeld al bij de aanleg dat verdichten nodig was en nauwkeuriger moet gebeuren dan we tegenwoordig gewend zijn. We hebben nu in elk geval twee jaar de tijd om dat allemaal uit te testen.”

Brede Groene Dijk
De bouw van de proefdijk maakt deel uit van het project Brede Groene Dijk, de verbreding van de huidige zeedijk. In dit programma werken onder andere waterschap Hunze en Aa’s, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het Waddenfonds en de Provincie Groningen samen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?
Nederland is altijd al het braafste jongetje geweest, dus dan vraag ik me af: hoe doet de rest het?
De kop van dit artikel is nogal misleidend. "Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen". Grappig, maar deed de oude indicator dat dan niet? Trouwens, indicatoren gaan natuurlijk nooit "iets tegen". Bovendien, fosfaat bindt toch in de bodem?
Volgens minister Schouten gaat de nieuwe #fosfaat indicator de uitspoeling van #nitraat tegen: H2O citeert: "...kunnen boeren met de gecombineerde fosfaatindicator beter bepalen hoeveel meststoffen de bodem nodig heeft... dit voorkomt uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater." Het gaat dus om nitraat, niet om fosfaat (want fosfaat bindt in de bodem).
En even verderop lezen we: "De meeste agrariërs kunnen op basis van de indicator evenveel tot zelfs iets meer bemesten op hun percelen dan ze nu doen." Uitspoeling tegengaan door iets meer te bemesten? Het klinkt als fake news.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.