De zeedijk bij de Dollard heeft sinds enkele werken een nieuwe, 40 meter lange proefdijk. Deze proefdijk is gebouwd met klei uit de kleirijperijen waarin slib uit de omgeving van de Dollard is gehaald. Dit materiaal, klei gerijpt uit zout baggerslib, is nog niet eerder toegepast bij dijkversterking.

Het materiaal dat gebruikt is voor de proefdijk is lokaal beschikbaar en voldoet niet aan de formele eisen die worden gesteld aan klei. “De klei heeft een te hoog gehalte zout en organisch stof,” zegt Gerard van Meurs, die vanuit Deltares betrokken is bij het project. “Met deze proef willen we nu aantonen dat de functionele eisen echter van dien aard zijn dat we een waterveilige dijk kunnen maken.”

Eeuwenoude dijken
Van Meurs heeft er vertrouwen in dat het mogelijk is om met deze klei een waterveilige dijk te bouwen. Hij wijst erop dat er in de buurt van de huidige proefdijk eeuwenoude dijken staan, die van vergelijkbaar materiaal uit de omgeving zijn gemaakt. “Dat is het mooie aan dit project. Door het gebruik van oude kennis, kunnen we op een moderne, duurzame manier aan dijkversterking werken.”

Milieuwinst
Zou het proefproject slagen, levert dat volgens Van Meurs milieuwinst op. Materiaal voor de dijken hoeft dan niet meer van verder weg te worden aangevoerd. “Bovendien zweeft het slib dan niet meer in het estuarium van de Eems-Dollard. Dat is goed voor het ecosysteem.”

Weersomstandigheden
De proefdijk zal twee jaar blijven staan en in die tijd regelmatig worden getest. Het bronmateriaal is eerder al in het laboratorium aan tests onderworpen, maar de proefdijk maakt het mogelijk om de verwerkbaarheid van het materiaal te toetsen en de invloed van bijvoorbeeld de weersomstandigheden te onderzoeken. “De dijk wordt gecontroleerd en geïnspecteerd. Zo zullen we bijvoorbeeld na afloop een profielkuil graven om zo een goed beeld te krijgen van de gelaagdheid van de klei.”

Onderhoud
Van Meurs verwacht ook dat de proefdijk informatie op zal leveren over de manieren waarop een dijk gemaakt van lokaal beschikbaar klei moet worden aangelegd en onderhouden. “Ik ga er eigenlijk vanuit dat de proef slaagt en de dijk zijn werk goed zal doen. Ik denk wel dat een dijk gemaakt van dit materiaal een iets andere manier van onderhoud zal hebben. We zagen bijvoorbeeld al bij de aanleg dat verdichten nodig was en nauwkeuriger moet gebeuren dan we tegenwoordig gewend zijn. We hebben nu in elk geval twee jaar de tijd om dat allemaal uit te testen.”

Brede Groene Dijk
De bouw van de proefdijk maakt deel uit van het project Brede Groene Dijk, de verbreding van de huidige zeedijk. In dit programma werken onder andere waterschap Hunze en Aa’s, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het Waddenfonds en de Provincie Groningen samen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooie indicator soorten voor de KRW: Pelikanen en Neushoorns
Weet de Rli wel hoeveel controle instanties er al op een boeren erf komen?
En hoeveel certificatie eisen ze al hebben? Is het verstandig om het zoveelste certificeringssysteem op te zetten en de bestaande schoenen weg te gooien....
Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.