secundair logo knw 1

Bij de start van de dijkverbetering onthulden leerlingen, bewoners, bestuurders en ondernemers een speciaal gedicht over de dijkversterking | Foto Waterschap Noorderzijlvest

De dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat is vandaag van start gegaan. Bij de dijkversterking wordt zoveel mogelijk materiaal van de huidige dijk gebruikt. Voorts wordt emissieloos elektrisch materieel ingezet en gebruik gemaakt van hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel, stelt het waterschap Noorderzijlvest. “Dit zorgt ervoor dat het waterschap de CO2-uitstoot tot 95 procent kan verminderen.”

In februari van dit jaar gaf het algemeen bestuur van het waterschap groen licht voor herstel van de Lauwersmeerdijk. Daarvoor is 136 miljoen euro gereserveerd. Met de dijkversterking wordt ook de waddennatuur versterkt, recreatie rond de dijk gestimuleerd en verkeersveiligheid verbeterd. Voor deze totaalopgave is 158 miljoen euro nodig.

Aannemerscombinatie Waddenkwartier (die bestaat uit GMB en Heijmans) voert de dijkversterking uit en dat gebeurt volgens het concept van de tweefasenaanpak. Dat betekent dat de aannemer al met het waterschap meekeek in de ontwerpfase. Het idee daarbij is dat vroegtijdig de risico’s duidelijk zijn, waardoor bij de planuitwerking duidelijk was wie verantwoordelijk is voor eventuele meerkosten.

Het dijktraject is in de toetsing afgekeurd op hoogte en bekleding aan de buitenzijde. Om de dijk te versterken is gekozen voor een binnenwaartse kruinverhoging voor de landelijke dijk en voor versterking met een keerwand voor de haven.

De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Er wordt daarbij zoveel mogelijk gewerkt materiaal van de huidige dijk en als er nieuw materiaal nodig is, dan komt dat uit de regio, aldus het waterschap.

Impressie landelijke dijk 900

In de haven wordt de dijk versterkt en verhoogd met een damwand. Voorts komt er een wandelboulevard langs de haven, een fietspad en een waddentribune op de landelijke dijk langs het Vierhuizergat. De verkeersveiligheid wordt verbeterd door de aanleg van een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog.

Ten aanzien van de natuur wordt ingezet op een natuurlijkere overgang tussen land, wad en water. Dat betekent dat er een kwelder als natuurlijke overgang van de dijk naar het Wad wordt gevormd. Ook wordt een dijkdoorgang met een binnendijks getijdegebied in de Marnewaard gecreëerd van ongeveer 70 hectare. Verder loopt een pilot met rif-elementen voor de kust.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!