secundair logo knw 1

Deltares berekent jaarlijks hoe het er voor staat met de zeespiegelstijging en de Nederlandse kust. In de metingen over 2022 zien de onderzoekers hun constatering uit hun voorgaande rapportage– dat een versnelling van de zeespiegelstijging nu ook langs de Nederlandse kust aantoonbaar is – bevestigd. Deltares gebruikte een nieuwe analysetechniek om voor de windopzet te corrigeren.

“Ik hecht eraan uit te leggen waar deze onderzoeken en de gegevens die zijn gepubliceerd voor bedoeld zijn,” zegt Marcel Taal programmamanager kustsystemen bij Deltares.

Marcel TaalMarcel TaalDeltares maakt in opdracht van het Ministerie van I&W de Zeespiegelmonitor. Dat gebeurt jaarlijks met een tussenrapportage en een keer per vier jaar met een uitgebreider rapport. “De Zeespiegelmonitor is bedoeld als input voor het beleid rondom zandsuppletie en vergunningsverlening, met name in de Waddenzee.”

De Zeespiegelmonitor is volgens Taal nadrukkelijk niet bedoeld als correctie op KNMI-scenario’s. “Wij leveren een operationeel getal, waarmee beleidsmakers een aantal jaar naar voren kunnen kijken. Dat is een andere opdracht dan langjarige meteorologische scenario’s opstellen.”

Rijkswaterstaat verzamelt jaarlijks op zes plekken langs de kust in totaal 262.000 metingen. De data bevestigen volgens Taal de boodschap van Deltares eerder dit jaar – bij de publicatie van het uitgebreidere, vierjaarlijkse rapport met gegevens tot 2021. “Na correctie voor windopzet en getij was de waterstand de hoogste ooit. Dat is op zich niet zo shocking en past binnen de bandbreedte van 3 millimeter zeespiegelstijging per jaar, die we de afgelopen dertig jaar zien. Dan is het logisch dat ieder jaar een nieuwe hoogste stand oplevert.”

Bij deze beoordeling maakt Deltares gebruik van geavanceerde analysetechnieken die de invloed van de wind en het getij op de zeespiegel nauwkeuriger berekenen. “De stand van de zeespiegel voor de Nederlandse kust wordt sterk beïnvloed door de wind en het getij. Die factoren wil je dus eigenlijk eruit halen.”

Dat is Deltares gelukt door gebruik te maken van het Global Tide and Surge Model. Dit mondiale model bevat alle beschikbare historische gegevens over wind en getij. “We zijn nu dertig jaar verder terug gaan kijken (1950 in plaats van 1979). Daarmee zijn de trends niet veranderd, maar wel een wetenschappelijke bevestiging geleverd voor de uitkomsten van ons model.”

Of Deltares deze geavanceerde techniek wil gaan gebruiken om nog verder terug te kijken, is nog even de vraag. “Dat zou voor de praktische doelstellingen van de Zeespiegelmonitor waarschijnlijk niet veel uitmaken, maar aan de andere kant vind ik het voor het vertrouwen in de wetenschap van belang dat we ook daadwerkelijk onderzoeken wat we kunnen onderzoeken. Dat kan zeker van belang zijn in tijden van heftige maatschappelijke debatten over klimaatverandering.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  A.Vos · 2 months ago
  Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Hendrikjan Teekens · 2 months ago
   @A.Vos Zo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Erik · 2 months ago
  In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.