secundair logo knw 1

Om Nederland bestendig te maken tegen extreme regenval, droogte en hitte moeten er extra maatregelen worden genomen. Daar is haast bij. Piekbuien en langdurige droogte doen zich sneller voor dan tot dusverre in de deltascenario’s werd aangenomen, zo maken nieuwe wetenschappelijke inzichten duidelijk.

Daarom wordt in 2018 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van kracht. Deltacommissaris Wim Kuijken presenteerde het plan vanmiddag op Prinsjesdag. De troonrede was net uitgesproken toen Kuijken in een zaal in de Haagse Sociëteit De Witte de noodzaak tot een landelijk adaptatieplan onderstreepte. “Het wordt warmer, natter en droger. En dat gaat sneller dan verwacht.”

De ‘klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting’ van Nederland is na waterveiligheid en de beschikbaarheid van zoetwater het derde deltaplan dat voortkomt uit het Deltaprogramma. Voor uitvoering van het plan Ruimtelijke Adaptatie moet het Rijk extra geld beschikbaar stellen, aldus Kuijken. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 250 miljoen euro.

Voorzorgsprincipe
Met de aanpassing van de ruimtelijke ordening aan de nieuwe weersextremen trekt het Deltaprogramma het beleid van het voorzorgsprincipe door. Voorkomen is goedkoper dan herstellen, lichtte Kuijken toe. “Opruimen kost zeven keer zoveel als voorkomen, heeft de Verenigde Naties berekend. Als je alleen naar de orkaan Harvey kijkt, die heeft een schade veroorzaakt van 180 miljard dollar. Ik hoop dat de urgentie wordt gevoeld om Nederland klimaatbestendig te maken. De kost gaat voor de baat uit.”

In zijn toelichting stelde Kuijken dat de aanpassingen van de infrastructuur en ruimtelijke ordening aan weersextremen tot in de haarvaten van de samenleving moeten worden uitgevoerd. In steden en op het platteland. Dat wordt een verantwoordelijkheid voor het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Maar een flink deel van de uitvoering van de ruimtelijke adaptatie komt op het bordje van de lokale overheden.

Alle gemeenten moeten stresstests uitvoeren om te bepalen welke gevolgen extreme weersituaties hebben voor stad en platteland. Die tests worden elke zes jaar uitgevoerd. De eerste wordt in 2019 gehouden. Een jaar later moeten de 388 gemeenten in samenspraak met inwoners en bedrijven een plan van aanpak hebben gemaakt om maatregelen te nemen tegen de meest extreme en niet gewenste gevolgen van overdadige regenbuien en droogte en hitte.

Peloton
Namens de gemeenten heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich geconformeerd aan de stresstestcyclus. Of alle gemeenten die tests en de daarop volgende maatregelen ook adequaat gaan uitvoeren is nog de vraag. Demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, die uit handen van Kuijken het eerste exemplaar van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie overhandigd kreeg, stelde vast dat er onder de gemeenten een kopgroep is die voorop loopt met aanpassingen in de stad aan de nieuwe weersextremen. “Maar het peloton lijkt niet te volgen. Verschillende gemeenten blijven achter. Die moeten meer doen, want het klimaat haalt ons in. We krijgen natte voeten en huizen,” waarschuwde de demissionaire bewindsvrouw.

Naast haar pleidooi dat gemeenten adaptatie voortvarend aanpakken, stelde Schultz ook vast dat aanpak en uitvoering complex is omdat er vele partijen zijn die betrokken zijn bij het klimaatrobuust inrichten van stad en platteland. “We hebben meer kennis nodig. We moeten meer samenwerken en de timing is belangrijk.”

Om partijen bij elkaar te brengen zal de nieuwe Omgevingswet, waarvan Schultz de invoering overigens heeft uitgesteld, een belangrijk instrument worden, aldus de bewindsvrouw. “Die wet biedt een enorme kans om te binden en om spijkers met koppen te slaan." Maar, zo sloot ze af, "het allerbelangrijkste is betrokkenheid.”

 

Lees ook: 

Het Deltaprogramma 2018
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
'Maak van uitstel Omgevingswet geen afstel'
'Extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor'

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.