In een open brief aan de Deltacommissaris pleiten twee Delftse hoogleraren voor een duidelijke strategie om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering en zeespiegelstijging. De afgelopen jaren is er volgens hen wel veel gedroomd, maar nog weinig gebeurd.

"Het is tijd om van dromen naar daden over te gaan. Willen we in de loop van de eeuw grootschalige maatregelen kunnen treffen, dan moet in 2026 de hoofdrichting glashelder zijn", schrijven Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft, en Han Meyer, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde aan diezelfde universiteit in hun brief aan Deltacommissaris Peter Glas.

Volgens hen is per regio een ‘oplossingsrichting’ nodig, te beginnen in Rotterdam-Rijnmond. Daar, en in het Oosterscheldegebied, zullen de eerste knelpunten gaan optreden, zo bleek eerder uit een verkenning van het Expertise Netwerk Waterveiligheid.

Vier oplossingsrichtingen
Aan ideeën voor adaptatie van de hoogwaterbescherming en het hoofdwatersysteem in Nederland is geen gebrek, constateren de beide hoogleraren. Ze wijzen op de inventarisatie die Deltares enkele jaren geleden maakte van meer dan 180 voorstellen. Daaruit komen vier oplossingsrichtingen naar voren: een open relatie tussen rivieren en zee, een gesloten kustlijn, een ‘zeewaartse’ variant met een nieuwe kustlijn en een ‘terugtrek’ variant waarbij de meeste bebouwing is verplaatst naar de hogere delen in het oosten van het land.

Een uniforme oplossingsrichting voor heel Nederland is volgens het duo niet nodig en ook niet mogelijk. In plaats daarvan pleiten zij ervoor om "per regio met teams van wetenschappers, ontwerpers en ingenieurs degelijke probleemanalyses en verschillende opties voor langetermijnoplossingen nader te bestuderen op hun technische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid". Daarvoor moet dan ook substantieel budget worden vrijgemaakt.

Haast is geboden, omdat de regering in 2026 nieuwe Deltabeslissingen moet nemen. Willen we in de loop van deze eeuw de nodige grootschalige maatregelen kunnen treffen, dan moet de hoofdrichting tegen die tijd glashelder zijn, menen ze met een verwijzing naar eerdere grote aanpassingen van het Nederlandse watersysteem die decennia vergden.

Daarbij kan tegelijk gekeken worden naar de kansen voor andere belangrijke beleidsagenda’s, zoals de energietransitie, natuurontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Maeslantkering
In het gebied rond Rotterdam is de relatie tussen haven, stad en watersysteem “essentieel”. Daarbij komt dat de Maeslantkering, net als de Oosterscheldekering, in de loop van deze eeuw naar alle waarschijnlijkheid niet meer de gewenste veiligheid kan bieden.

Begin daarom in het Rotterdam-Rijnmondgebied, adviseren de hoogleraren, en verken alternatieve strategieën hoe stadsontwikkeling, de transformatie van de haven en ingrepen in het watersysteem elkaar daar kunnen versterken.

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!