0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Delfland laat onderzoeken of het mogelijk is om op basis van environmental DNA (eDNA) de bron van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater op te sporen. Delfland claimt het eerste waterschap te zijn dat eDNA voor dit doel inzet.

Op veel plekken in Nederland zitten er teveel chemische stoffen en voedingsstoffen in het oppervlaktewater. In het beheersgebied van Delfland worden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen, die gebruikt worden in de land- en tuinbouw, in het water teruggevonden.

Extra opsporingsmiddel
“In de gebiedsgerichte aanpak werken we samen met de glastuinbouwbranche om lekkages terug te brengen. Als extra opsporingsmiddel kan de innovatieve eDNA-techniek ons misschien helpen bij het verder terugdringen van lozingen en lekkages en zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in ons gebied”, zegt Thecla den Hoed van het hoogheemraadschap.

Generieke beschermingsmiddelen
“Van de vervuilingen die wij constateren, is het vaak niet mogelijk precies aan te geven van welk bedrijf deze afkomstig zijn”, stelt Den Hoed. “De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen worden steeds generieker ingezet. Alleen door vast te stellen welk gewasbeschermingsmiddel in het water zit, kunnen we dus niet meer achterhalen welk soort bedrijf de bron is”.

Uitrol in de praktijk
Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, gaat Delfland nu onderzoek doen naar naar de mogelijkheden om met eDNA de bron op te sporen. “De eerste tests worden nu in het laboratorium gedaan. Over een week of vier verwachten we te weten of we op basis van DNA-sporen specifiek genoeg kunnen zeggen welk gewas wordt gekweekt in de kas waaruit de vervuiling afkomstig is. Als dat inderdaad het geval is, kan deze methode in de praktijk worden uitgerold”.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
@Ton BresserDank Ton. Belangrijk om na te denken over hoe we de watertransitie op gang krijgen. Ik ben wel bang dat een overstroming eerder aanzet tot actie dan droogte.
Spijker kop weer Jos. Het probleem treffend beschreven. En naam misschien Ministerie WaKeRo (Min. Water, Klimaat en Ruimtelijke ordening?) Is een soort waakfunctie ;-)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.