0
0
0
s2smodern

Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee aan het behalen van de doelen die zijn vastgesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat blijkt uit onderzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Een natuurvriendelijke oever (NVO) is een kunstmatig aangelegde flauw aflopende oever. In 2013 en 2014 zijn in het beheergebied van Delfland meerdere typen van deze NVO’s aangelegd in zogeheten KRW-waterlichamen. 

In 10 van deze oevers, verspreid over 6 verschillende wateren, is de ecologische ontwikkeling vanaf de aanleg in 2013 tot en met 2017 jaarlijks gemonitord. Aansluitend zijn de resultaten geëxtrapoleerd voor het gehele beheergebied. 

Rijk aan macrofauna
Het hoogheemraadschap stelt nu vast dat in natuurvriendelijke oevers veel verschillende waterplanten groeien, dat de oevers rijk zijn aan macrofauna (ongewervelde waterdieren zoals insecten, kreeftachtigen, mossels en platwormen) en dat er meer jonge vis in zit dan in ‘gewone’ oevers.

Een verbetering van de waterkwaliteit is daarmee bereikt, maar de ontwikkeling van de NVO’s binnen Delfland is nog niet optimaal. Dit komt onder meer doordat er nog steeds te veel gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen in het water zitten, stelt het hoogheemraadschap in een begeleidend bericht. Ook factoren als vraat door ganzen of kreeften en golfslag van scheepvaart spelen een rol.

Niet compleet
Bovendien is het netwerk van waternatuur waaraan Delfland werkt nog niet compleet: een samenhangend netwerk versterkt het positieve effect van natuurvriendelijke oevers.

Het hoogheemraadschap zet daarom ook de komende periode 'samen met gebiedspartners' in op het verder terugdringen van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het verbeteren van de omstandigheden in de watergangen en het verder ontwikkelen van het ecologisch netwerk.

 

MEER DIVERSITEIT
Volgens studies dragen natuurvriendelijke oevers bij aan de verbetering van biologische ‘kwaliteitselementen’ als algen, vissen, waterplanten en macrofauna. Door een geleidelijk aflopende oever ontstaat er ruimte voor planten die in diep water groeien, voor planten die in ondiep water groeien, voor moerasplanten die gedijen bij een afwisselend droge en natte omstandigheden en voor planten die hoog en droog willen staan, schrijft Delfland in het onderzoek.
"Door deze toegenomen diversiteit ontstaat zowel in als rond het water ruimte voor een meer diverse plantengroei en daarmee voor een hogere diversiteit aan diersoorten (vissen, macrofauna en vogels). De vissen kunnen schuilen, paaien en overwinteren tussen de waterplanten. Ook voor de macrofauna zorgen de waterplanten voor meer variatie in hun leefgebied."

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Eric de Groot · 8 months ago
    Heel mooi, oevers die beplant zijn met oeverplanten die vanaf de kant schuin de sloot in lopen, maar hoe zit het met het maaibeleid van deze oevers? Machines, maaiboten en maaiharken veroorzaken heel veel dierenleed, zoals verwondingen van watervogels, vissen, amfibieën etc met de dood daaropvolgend of blijvend letselschade /verminkingen. Kosten-batenplaatje heiligt de middelen. Dit zou ook zonder dierenleed kunnen, vind ik.
  • This commment is unpublished.
    H.A.W.M. Muilman · 8 months ago
    Lees niks over de bodemsamenstelling en die bepaalt welke soort planten er groeien.

Laatste reacties op onze artikelen

Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?
Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.