0
0
0
s2sdefault

Het Hoogheemraadschap van Delfland levert CO2 dat vrijkomt op afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, sinds kort in vloeibare vorm aan de glastuinbouw. Dit is een primeur voor een waterschap. De verduurzaming van de Haagse zuivering is nu afgerond.

Het hoogheemraadschap omschrijft afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Houtrust als de ‘duurzaamste zuivering van Delfland’. Het leveren van CO2 was de laatste stap; begin dit jaar ging al voor het eerst groen gas naar het gasnet van Den Haag. Om het einde van het project te vieren, is de waterslagtoren beschilderd door het kunstenaarsduo Karski&Beyond. Het vrolijke tafereel stelt een schonere wereld voor.

Ruud EgasRuud Egas

Dat geeft goed de vergroening weer waarmee Delfland bezig is, zegt hoogheemraad Ruud Egas. “De verduurzaming van Houtrust past bij ons streven om in 2025 energie- en in 2050 klimaatneutraal te zijn. In dat kader kijken we ook naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de terreinen van onze vier zuiveringen en om te participeren in projecten voor windenergie. Zelf zuinig omgaan met energie is eigenlijk nog belangrijker. Dit is bij Houtrust goed gelukt.”

Zuiveringscapaciteit hetzelfde gebleven
De biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust stamt oorspronkelijk uit 1967 en is sindsdien meerdere keren onder handen genomen. Het binnenkomende afvalwater wordt gezuiverd met behulp van een actief slibsysteem waarbij miljarden bacteriën de afvalstoffen opeten. Tijdens de duurzaamheidsslag is niet getornd aan de zuiveringscapaciteit van 430.000 vervuilingseenheden. “Dat is voldoende om al het afvalwater in en om Den Haag schoon te maken.”

De verduurzaming was een gezamenlijk project van het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services. Dit bedrijf waarvan het waterbedrijf Evides de enige aandeelhouder is, beheert awzi Houtrust. Egas: “Wij hebben in 2019 het besluit genomen en in 2020 de installaties gebouwd. Die werken inmiddels allemaal. Het feit dat onder meer de installatie voor groen gas is geïntegreerd in het pand en niet separaat is neergezet, maakte het project wat uitdagender. Maar het is soepel verlopen.”

Lager energieverbruik en meer biogas door serievergisting
De duurzaamheidswinst is voor een groot deel bereikt doordat het vergistingsproces van het slib uit rioolwater anders is ingericht. Op awzi Houtrust wordt voortaan gebruikgemaakt van twee in serie geschakelde vergistingstanks, licht Egas toe. “Hierdoor wordt de verblijfsduur van het slib verlengd en de temperatuur verlaagd. Het grote voordeel is dat we met de nieuwe methode, in combinatie met een aantal warmtepompen, een hele hoop energie besparen.”

Deze vorm van vergisting heeft volgens de hoogheemraad als bijkomend effect dat er meer biogas vrijkomt. “Het biogas zetten we om in groen gas dat de kwaliteit van aardgas heeft. Dit groene gas leveren we aan het gasnet van regio Den Haag. Het gaat om ongeveer 1,9 miljoen kubieke meter per jaar, wat gelijkstaat aan het gemiddelde verbruik van zo'n 1.260 woningen. Zo dragen we bij aan de energietransitie die niet alleen voor de waterschappen maar ook voor gemeenten en provincies een grote opgave is.”

Maatschappelijk belang gediend met vloeibaar CO2
Het omzetten van biogas in groen gas wordt ook toegepast op twee van de drie andere afvalwaterzuiveringsinstallaties van Delfland: De Groote Lucht (Vlaardingen) en Harnaschpolder (Den Hoorn). De uitzondering is awzi Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland). Houtrust is in dit opzicht dus niet bijzonder. Hier is echter nog een extra duurzaamheidsstap gezet. Tijdens het opwekken van biogas komt er gasvormige koolstofdioxide vrij. Om dit CO2 af te vangen, maakt Delfland er in Houtrust een vloeibare vorm van. Dat zorgt op jaarbasis voor meer dan 2.000 ton groene CO2, vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-opname van honderdduizend bomen. De CO2-uitstoot op de zuivering is hierdoor met de helft verminderd.

“Wij zijn het eerste waterschap in Nederland dat CO2 vloeibaar maakt”, zegt Egas. “We dienen hiermee echt het maatschappelijke belang, want er is nog geen sluitende business case van te maken. Maar wij vinden we het te belangrijk om het niet te doen. We leveren de vloeibare CO2 nu aan de glastuinbouw in het Westland, maar het kan bijvoorbeeld ook interessant zijn voor de voedsel- en drankenindustrie. Tuinders gebruiken CO2 om planten te laten groeien.”

Delfland wil ook op awzi Harnaschpolder nagaan of het mogelijk is om CO2 af te vangen. Voor awzi De Groote Lucht is de situatie momenteel anders. “Hier richten we ons op de volledige vervanging van de zuivering. Daarbij zullen we alle duurzaamheidsaspecten meenemen. Wij blijven creatief nadenken over de mogelijkheden om op al onze zuiveringen stappen te zetten.”

 

MEER INFORMATIE
Delfland over de verduurzaming van awzi Houtrust
Toelichting op het zuiveringsproces
H2O Actueel: groen gas naar Haags gasnet
H2O Actueel: nieuwbouw awzi De Groote Lucht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.