secundair logo knw 1

De schildering op de waterslagtoren staat voor een schonere wereld I foto’s: Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland levert CO2 dat vrijkomt op afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, sinds kort in vloeibare vorm aan de glastuinbouw. Dit is een primeur voor een waterschap. De verduurzaming van de Haagse zuivering is nu afgerond.

Het hoogheemraadschap omschrijft afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Houtrust als de ‘duurzaamste zuivering van Delfland’. Het leveren van CO2 was de laatste stap; begin dit jaar ging al voor het eerst groen gas naar het gasnet van Den Haag. Om het einde van het project te vieren, is de waterslagtoren beschilderd door het kunstenaarsduo Karski&Beyond. Het vrolijke tafereel stelt een schonere wereld voor.

Ruud EgasRuud Egas

Dat geeft goed de vergroening weer waarmee Delfland bezig is, zegt hoogheemraad Ruud Egas. “De verduurzaming van Houtrust past bij ons streven om in 2025 energie- en in 2050 klimaatneutraal te zijn. In dat kader kijken we ook naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de terreinen van onze vier zuiveringen en om te participeren in projecten voor windenergie. Zelf zuinig omgaan met energie is eigenlijk nog belangrijker. Dit is bij Houtrust goed gelukt.”

Zuiveringscapaciteit hetzelfde gebleven
De biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust stamt oorspronkelijk uit 1967 en is sindsdien meerdere keren onder handen genomen. Het binnenkomende afvalwater wordt gezuiverd met behulp van een actief slibsysteem waarbij miljarden bacteriën de afvalstoffen opeten. Tijdens de duurzaamheidsslag is niet getornd aan de zuiveringscapaciteit van 430.000 vervuilingseenheden. “Dat is voldoende om al het afvalwater in en om Den Haag schoon te maken.”

De verduurzaming was een gezamenlijk project van het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services. Dit bedrijf waarvan het waterbedrijf Evides de enige aandeelhouder is, beheert awzi Houtrust. Egas: “Wij hebben in 2019 het besluit genomen en in 2020 de installaties gebouwd. Die werken inmiddels allemaal. Het feit dat onder meer de installatie voor groen gas is geïntegreerd in het pand en niet separaat is neergezet, maakte het project wat uitdagender. Maar het is soepel verlopen.”

Lager energieverbruik en meer biogas door serievergisting
De duurzaamheidswinst is voor een groot deel bereikt doordat het vergistingsproces van het slib uit rioolwater anders is ingericht. Op awzi Houtrust wordt voortaan gebruikgemaakt van twee in serie geschakelde vergistingstanks, licht Egas toe. “Hierdoor wordt de verblijfsduur van het slib verlengd en de temperatuur verlaagd. Het grote voordeel is dat we met de nieuwe methode, in combinatie met een aantal warmtepompen, een hele hoop energie besparen.”

Deze vorm van vergisting heeft volgens de hoogheemraad als bijkomend effect dat er meer biogas vrijkomt. “Het biogas zetten we om in groen gas dat de kwaliteit van aardgas heeft. Dit groene gas leveren we aan het gasnet van regio Den Haag. Het gaat om ongeveer 1,9 miljoen kubieke meter per jaar, wat gelijkstaat aan het gemiddelde verbruik van zo'n 1.260 woningen. Zo dragen we bij aan de energietransitie die niet alleen voor de waterschappen maar ook voor gemeenten en provincies een grote opgave is.”

Maatschappelijk belang gediend met vloeibaar CO2
Het omzetten van biogas in groen gas wordt ook toegepast op twee van de drie andere afvalwaterzuiveringsinstallaties van Delfland: De Groote Lucht (Vlaardingen) en Harnaschpolder (Den Hoorn). De uitzondering is awzi Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland). Houtrust is in dit opzicht dus niet bijzonder. Hier is echter nog een extra duurzaamheidsstap gezet. Tijdens het opwekken van biogas komt er gasvormige koolstofdioxide vrij. Om dit CO2 af te vangen, maakt Delfland er in Houtrust een vloeibare vorm van. Dat zorgt op jaarbasis voor meer dan 2.000 ton groene CO2, vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-opname van honderdduizend bomen. De CO2-uitstoot op de zuivering is hierdoor met de helft verminderd.

“Wij zijn het eerste waterschap in Nederland dat CO2 vloeibaar maakt”, zegt Egas. “We dienen hiermee echt het maatschappelijke belang, want er is nog geen sluitende business case van te maken. Maar wij vinden we het te belangrijk om het niet te doen. We leveren de vloeibare CO2 nu aan de glastuinbouw in het Westland, maar het kan bijvoorbeeld ook interessant zijn voor de voedsel- en drankenindustrie. Tuinders gebruiken CO2 om planten te laten groeien.”

Delfland wil ook op awzi Harnaschpolder nagaan of het mogelijk is om CO2 af te vangen. Voor awzi De Groote Lucht is de situatie momenteel anders. “Hier richten we ons op de volledige vervanging van de zuivering. Daarbij zullen we alle duurzaamheidsaspecten meenemen. Wij blijven creatief nadenken over de mogelijkheden om op al onze zuiveringen stappen te zetten.”

 

MEER INFORMATIE
Delfland over de verduurzaming van awzi Houtrust
Toelichting op het zuiveringsproces
H2O Actueel: groen gas naar Haags gasnet
H2O Actueel: nieuwbouw awzi De Groote Lucht

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.