secundair logo knw 1

Vlnr Martin Boers, Ruud Egas, Jacco Vooijs | Foto Delfland

Delfland kan beginnen met bouw van een PACAS-installatie op de awzi Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. De aanpassing van de zuivering, die bijna 15 miljoen euro kost, vloeit voort uit de overeenkomst die Delfland heeft gesloten met 300 tuinders in het Westland voor de collectieve zuivering van hun restwater. Eind vorige week bezegelden Jacco Vooijs en Martin Boers namens de tuinders en hoogheemraad Ruud Egas namens Delfland de start van de bouw met het tekenen van de benodigde papieren.

De tuinders in het Westland, verenigd in Waterzuiveringscoöperatie Westland, hebben voor collectieve zuivering gekozen om te voldoen aan de zuiveringsplicht van hun restwater. Het verzoek tot collectieve zuivering werd vlot gehonoreerd door Delfland, met als motivatie dat het een beter zuiveringsresultaat oplevert en dus beter is voor de waterkwaliteit. Ook is centrale zuivering energiezuiniger dan 300 individuele zuiveringsinstallaties.

Door te zuiveren met actief kool worden gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen maar ook andere microverontreinigingen als medicijnresten uit het afvalwater gehaald. “Dat is dus echt goed nieuws voor de waterkwaliteit en daarmee bereiden wij ons tijdig voor op de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater. Het extra schoonmaken van het water is ook een mooie stap naar hergebruik van gezuiverd afvalwater. Bijvoorbeeld als gietwater voor de glastuinbouw”, zei Egas bij de ondertekening.

De geraamde kosten van de aanpassing van de azwi bedragen 14,8 miljoen euro. Het algemeen bestuur van Delfland stemde in maart in met uitvoeringskrediet van 13,7 miljoen euro. Dat bedrag lag bijna 1,7 miljoen euro hoger dan waarmee in een eerder stadium werd gerekend. Die meerkosten zijn toe te schrijven aan aanpassingen ten behoeve van het definitief ontwerp (639.240 euro) en stijging van materiaal- en loonkosten (1.035.760 euro).

De provincie Zuid-Holland en gemeente Westland dragen elk 400.000 euro bij aan de realisering van de collectieve zuivering. Voor het overige betalen de tuinders tot 2035 jaarlijks zo’n 1,2 miljoen euro voor afschrijving en rente, met dien verstande dat 1 miljoen van de investering niet wordt doorbelast. Andere jaarlijkse kosten die voor rekening van de tuinderscoöperatie komen zijn inkoop van o.a. poederkool, elektriciteit, onderhoudskosten en afvoerkosten van slib.

De 300 tuinders die met hun bedrijven ruim 10 procent van de Nederlandse tuinbouw vertegenwoordigen, zijn tevreden met de collectieve zuivering die een voorbereidingstijd vergde van 7 jaar.

Jacco Vooijs van de tuinderscoöperatie zei onder meer: “Met elkaar vinden wij dit initiatief een enorme kans om niet alleen het restwater uit de glastuinbouw, maar ook het lozingswater van andere bedrijven en huishoudens in het gebied op een slimme en efficiënte manier extra te zuiveren. De glastuinbouw is weliswaar als enige sector in het gebied zuiveringsplichtig, maar vertegenwoordigt 20 tot 25 procent van het te zuiveren watervolume. Vanwege de schaalvoordelen die wij hier kunnen realiseren, is het mogelijk om de overige 75 tot 80 procent mee te laten liften op dit initiatief.”

Naast de aanpassing van de awzi Nieuwe Waterweg, onderzoekt Delfland of met een extra gemaal en een persleiding ook tuinders uit De Lier kunnen worden aangesloten op de collectieve zuivering in Hoek van Holland.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.