secundair logo knw 1

De partijen die een of meer zetels krijgen in het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) en de landelijke waterschapspartij Water Natuurlijk zijn en blijven de grote winnaars van de waterschapsverkiezingen. Dat constateert de Unie van Waterschappen op basis van de definitieve uitslag. Het opkomstpercentage is vastgesteld op 53,1 procent, iets lager dan de 53,7 die vorige week werd genoemd.

Inmiddels zijn alle stemmen geteld en is de definitieve uitslag bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het politieke landschap bij de waterschappen sterk verandert ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019, aldus de Unie.

Het CDA, de VVD en 50PLUS zijn de grote verliezers. Het CDA gaat van 60 naar 35 zetels, de VVD van 70 naar 55 zetels. Ook 50PLUS zit in de min: van de 32 zetels blijven er 10 over.

De lokale partijen leveren eveneens in: hun aandeel in de algemeen besturen zakt van 17 procent naar 11 procent.

Formeren
De 21 waterschappen hebben in totaal 518 zetels te verdelen. Daarvan krijgt BBB er 118, dat is 23 procent van alle gekozen zetels. WaterNatuurlijk komt op 91 zetels, 6 meer dan in 2019. In dertien waterschappen is BBB nu aan zet om het bestuur te formeren, in vijf waterschappen neemt Water Natuurlijk het voortouw.

De Partij van de Dieren, die dit keer in meer waterschappen meedeed aan de verkiezingen, groeit van 17 naar 37 zetels. Daarmee bezet deze partij 7 procent van alle zetels in de besturen.

BvNL en JA21 deden voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen. BvNL krijgt 1 zetel in zes waterschappen, JA21 deed mee in vijf waterschappen en krijgt in elk 1 zetel.

Opkomst
Nu alle stemmen geteld zijn, is ook de definitieve opkomst bekend: 53,1 procent. In 2019 was dat 51,3 procent. De opkomst was het hoogst bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (65 procent) en het laagst bij het Hoogheemraadschap van Delfland (44,8 procent). Ter vergelijking: voor de provinciale staten was de opkomst 58,3 procent, tegenover 56,2 procent in 2019. 

Op of rond donderdag 30 maart worden alle verkozen waterschapsbestuurders geïnstalleerd. In 2019 was de bestuurssamenstelling voor alle waterschappen in juni rond.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!