Klimaatadaptief bouwen, circulaire waterketen en veilig water zijn thema’s die aandacht krijgen op Aqua Nederland, de vakbeurs die op 21, 22 en 23 maart voor de 15e keer wordt gehouden. Thema van deze beurs: De toekomst van watermanagement. Op de beursvloer staan zo’n 300 exposanten en op de bovenverdieping Next Level wordt drie dagen lang een omvangrijk kennisprogramma uitgerold.

Beursorganisator Easyfairs heeft de ambitie om de vakbeurs te laten uitgroeien tot kennisplatform. “Naast de uitgebreide marktplaats voor watertechnologie, bieden we een hoogwaardig programma voor waterprofessionals. Dit doen we voor en samen met de sector”, zegt Esther Rodenburg namens Easyfairs Nederland.

DEF Esther Rodenburg 180 vk Esther RodenburgHet kennisprogramma wordt opgesteld in samenwerking met diverse brancheverenigingen en kennisinstellingen. Daarbij gaat het om ‘praktische, doelgroepgerichte kennissessies’. De thema’s klimaatadaptief bouwen, circulaire waterketen en veilig water komen aan de orde op Industriewater Dinsdag, Waterschap Woensdag, Drinkwater Donderdag en in het Stedelijk Watertheater.

Rodenburg: “Het platform Aqua Nederland groeit nog steeds. Wij geloven in praktische, doelgroepgerichte kennissessies en werken met diverse brancheverenigingen en kennisinstellingen voor kwaliteit en relevantie. Hierbij ligt de focus op de complete nationale waterketen, namelijk Afvalwater, Drinkwater, Proceswater en Stedelijk Water & Rioolbeheer. Met deze ontwikkeling blijven we dé watervakbeurs van Nederland.”

Netwerken
Op de beursvloer staan bijna 300 exposanten. Voor deze bedrijven is netwerken op de beurs essentieel. Dat betekent: contacten onderhouden, nieuwe relaties aangaan, producten presenteren. De kwaliteit van de klantcontacten zijn maatgevend voor het succes van de beurs voor de exposanten. Beursorganisator Easyfairs biedt met de online portal My Easyfairs, de Smart Badge Reader en het servicepakket EasyGo online tools om de relatie met klanten en relaties voor, tijdens en na de beurs te optimaliseren.

Touch collect Seijbel Photography 900 Foto Seijbel Photography

Een goede beurspresentatie vergt een specifieke aanpak, stelt het bureau STEM Industrial Marketing Centre. Volgens het bureau blijkt uit onderzoeken dat bedrijven met ‘een hoge mate van marktgerichtheid beter presteren dan bedrijven die meer product georiënteerd zijn’.

Op de kick off van de vakbeurs in januari sprak Wim de Vries, managing partner van het bureau, voor de aanwezige exposanten over een efficiënte presentatie en klantbenadering op de beurs maar ook daarna. “Tot 14 dagen na de beurs heeft u tijd voor zinvolle nabewerking van de contacten. Daarna niet meer”, zei De Vries. Ook op de vakbeurs geeft hij een presentatie (dinsdag 12:30 uur, Watertheater) over de wereld van marketing in een (technische) B2B omgeving.

Het watertheater bevindt zich op de bovenverdieping van de Evenementenhal in Gorinchem waar het kennisprogramma zich afspeelt. In 2022 is de ruimte met de naam Next Level voor het eerst gebruikt en dat gebeurt de komende beurs weer. De bovenverdieping met naast het Watertheater en Stedelijk Watertheater is ingericht voor advies, netwerken, innovaties en kennissessies. De verdieping staat met de in het oog springende roltrap in verbinding met de beursvloer en beslaat in totaal 5.800 vierkante meter.

Minisymposia
Er is een uitgebreid kennisprogramma op Next Level. Er worden (meerdaagse) minisymposia georganiseerd door de Water Zuiveringen Alliantie (Mobilis, Croonwolter&Dros, TAUW, Sweco en RWBwater) over nieuwe ontwikkelingen in de waterzuivering en Water Alliance over microverontreiniging in het water met medewerking van STOWA, Waterschap Noorderzijlvest, Van Remmen UV Technology en NX Filtration.

Webinar Seijbel Photography 900 Foto Seijbel Photography

Daarnaast zij er op de drie themadagen volop workshops, lezingen en presentaties in het Watertheater en Stedelijk Watertheater. Kennisinstituten, adviesbureaus en koepelorganisaties als KWR, Deltares, Centre of Expertise Water Technology, PAOTM/TU Delft, Tauw, Royal HaskoningDHV, Sweco Nederland, Bilfinger Tebodin en Bouwend Nederland houden netwerkbijeenkomsten en geven lezingen. Ook bedrijven (Hoppenbrouwers, Oasen, Gemba, Hach, Veolia, Scheldestromen en Duspot) verzorgen presentaties.

Op donderdag geeft het Platform DIO (ondergrondse infra) op de bovenverdieping vier ‘korte intervaltrainingen’ over communicatie, het inkoopproces, extreme omstandigheden in werksituaties en tekenen in een zakelijke omgeving.

Innovatiestraat en Vacature Plaza
Op Next Level is ook weer ruimte voor de Innovatiestraat van Water Alliance en de InfraCampus-IKN Straat van het Innovatie Kenniscentrum Nederland. In de Innovatiestraat staan bedrijven met hun laatste Nederlandse technologie die niet ouder is dan drie jaar en bovendien marktklaar is. InfraCampus-IKN straat is een initiatief van InfraCampus-IKN dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis binnen de bouw- en infrasector.

Organisator Easyfairs speelt ook in op een urgent thema in de waterketen: aantrekken van nieuwe waterprofessionals. Op Next Level wordt een Vacature Plaza ingericht. Hier worden de meest actuele vacatures voor waterprofessionals in de sector gepresenteerd, aldus Easyfairs die de plaza opzet in samenwerking met Watervacatures.nl (een initiatief van KNW/H2O) en Waterjobs (een initiatief van Water Alliance). “Bezoekers kunnen kennismaken met vertegenwoordigers van bedrijven uit de watersector en hun netwerk uitbreiden.”

Aansluitend organiseert Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) met medewerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de tweede keer een speciale mbo-studentendag tijdens de vakbeurs. “In alle sectoren is grote behoefte aan mbo’ers. Dus ook in de watersector.”

Net als vorig jaar begint de ochtend met een plenair verhaal over water en de watersector. In de middag gaan tweede, derde en vierdejaars mbo-studenten in groepjes van vijf de beursvloer op om gericht opdrachten uit te voeren. Aan het eind van de dag geeft elk groepje een toelichting op de manier waarop ze aan het werk zijn gegaan.

Methaan
Reinir van den Berg vk 180 Reinier van den BergOp de vakbeurs gaat meteoroloog Reinier van den Berg in een lezing (donderdag, 13 uur) in op de veranderingen in de dampkring waarbij hij een link legt tussen methaan in de atmosfeer, weer, klimaatverandering, waterkwaliteit/kwantiteit en de effecten van maatregelen. Daarbij geeft hij meer inzicht in de effecten van emissiereductie. Een vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen licht de ambities toe van de Nederlandse Waterschappen op het gebied van de reductie van methaan.

ELIQUO Water & Energy haakt in op het thema door uitleg te geven over de ervaringen die het bedrijf opdoet met vacuüm ontgassingstechnologie voor behandeling van vergist slib. Daartoe kan het bedrijf putte uit de resultaten van testen uitgevoerd op demo schaal op twee locaties van Waterschap Vechtstromen en Waterschap Zuiderzeeland. “Het blijkt dat veel meer methaan opgesloten zit in vergist slib dan in eerste instantie werd gedacht. Bij de behandeling van slib vindt methaanemissie naar de atmosfeer plaats, door vacuüm ontgassing toe te passen wordt dit methaan voor een groot deel onttrokken, nuttig ingezet, en komt niet meer vrij in de atmosfeer.”

RIONED
In het Stedelijke Watertheater houdt Stichting RIONED in samenwerking met kenniscentrum STOWA op donderdag twee lezingen. De eerste (met Eric Oosterom, aanvang 13:00 uur) gaat over data en digitalisering met ontwikkelingen omtrent de GWSW-standaard, open data, inspectiedata, maatregelen/projecten, de BGT-inlooptool, diverse analyses en datakoppelingen.

In de tweede lezing (met Oscar Kunst, aanvang 14:00 uur) is het onderwerp: Klimaatadaptatie of -maatregelen, wat werkt in de praktijk? Wat is de beste aanvliegroute om de stedelijke ruimte zo in te richten dat de gevolgen van klimaatverandering acceptabel blijven? Hoe blijft weerstand beperkt en blijven de kosten te overzien? Hoe verschilt de aanpak van bestaande wijken met die van uitbreidingswijken?

 

LEES OOK
Website Aqua Nederland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!