secundair logo knw 1

Klimaatadaptief bouwen, circulaire waterketen en veilig water zijn thema’s die aandacht krijgen op Aqua Nederland, de vakbeurs die op 21, 22 en 23 maart voor de 15e keer wordt gehouden. Thema van deze beurs: De toekomst van watermanagement. Op de beursvloer staan zo’n 300 exposanten en op de bovenverdieping Next Level wordt drie dagen lang een omvangrijk kennisprogramma uitgerold.

Beursorganisator Easyfairs heeft de ambitie om de vakbeurs te laten uitgroeien tot kennisplatform. “Naast de uitgebreide marktplaats voor watertechnologie, bieden we een hoogwaardig programma voor waterprofessionals. Dit doen we voor en samen met de sector”, zegt Esther Rodenburg namens Easyfairs Nederland.

DEF Esther Rodenburg 180 vk Esther RodenburgHet kennisprogramma wordt opgesteld in samenwerking met diverse brancheverenigingen en kennisinstellingen. Daarbij gaat het om ‘praktische, doelgroepgerichte kennissessies’. De thema’s klimaatadaptief bouwen, circulaire waterketen en veilig water komen aan de orde op Industriewater Dinsdag, Waterschap Woensdag, Drinkwater Donderdag en in het Stedelijk Watertheater.

Rodenburg: “Het platform Aqua Nederland groeit nog steeds. Wij geloven in praktische, doelgroepgerichte kennissessies en werken met diverse brancheverenigingen en kennisinstellingen voor kwaliteit en relevantie. Hierbij ligt de focus op de complete nationale waterketen, namelijk Afvalwater, Drinkwater, Proceswater en Stedelijk Water & Rioolbeheer. Met deze ontwikkeling blijven we dé watervakbeurs van Nederland.”

Netwerken
Op de beursvloer staan bijna 300 exposanten. Voor deze bedrijven is netwerken op de beurs essentieel. Dat betekent: contacten onderhouden, nieuwe relaties aangaan, producten presenteren. De kwaliteit van de klantcontacten zijn maatgevend voor het succes van de beurs voor de exposanten. Beursorganisator Easyfairs biedt met de online portal My Easyfairs, de Smart Badge Reader en het servicepakket EasyGo online tools om de relatie met klanten en relaties voor, tijdens en na de beurs te optimaliseren.

Touch collect Seijbel Photography 900 Foto Seijbel Photography

Een goede beurspresentatie vergt een specifieke aanpak, stelt het bureau STEM Industrial Marketing Centre. Volgens het bureau blijkt uit onderzoeken dat bedrijven met ‘een hoge mate van marktgerichtheid beter presteren dan bedrijven die meer product georiënteerd zijn’.

Op de kick off van de vakbeurs in januari sprak Wim de Vries, managing partner van het bureau, voor de aanwezige exposanten over een efficiënte presentatie en klantbenadering op de beurs maar ook daarna. “Tot 14 dagen na de beurs heeft u tijd voor zinvolle nabewerking van de contacten. Daarna niet meer”, zei De Vries. Ook op de vakbeurs geeft hij een presentatie (dinsdag 12:30 uur, Watertheater) over de wereld van marketing in een (technische) B2B omgeving.

Het watertheater bevindt zich op de bovenverdieping van de Evenementenhal in Gorinchem waar het kennisprogramma zich afspeelt. In 2022 is de ruimte met de naam Next Level voor het eerst gebruikt en dat gebeurt de komende beurs weer. De bovenverdieping met naast het Watertheater en Stedelijk Watertheater is ingericht voor advies, netwerken, innovaties en kennissessies. De verdieping staat met de in het oog springende roltrap in verbinding met de beursvloer en beslaat in totaal 5.800 vierkante meter.

Minisymposia
Er is een uitgebreid kennisprogramma op Next Level. Er worden (meerdaagse) minisymposia georganiseerd door de Water Zuiveringen Alliantie (Mobilis, Croonwolter&Dros, TAUW, Sweco en RWBwater) over nieuwe ontwikkelingen in de waterzuivering en Water Alliance over microverontreiniging in het water met medewerking van STOWA, Waterschap Noorderzijlvest, Van Remmen UV Technology en NX Filtration.

Webinar Seijbel Photography 900 Foto Seijbel Photography

Daarnaast zij er op de drie themadagen volop workshops, lezingen en presentaties in het Watertheater en Stedelijk Watertheater. Kennisinstituten, adviesbureaus en koepelorganisaties als KWR, Deltares, Centre of Expertise Water Technology, PAOTM/TU Delft, Tauw, Royal HaskoningDHV, Sweco Nederland, Bilfinger Tebodin en Bouwend Nederland houden netwerkbijeenkomsten en geven lezingen. Ook bedrijven (Hoppenbrouwers, Oasen, Gemba, Hach, Veolia, Scheldestromen en Duspot) verzorgen presentaties.

Op donderdag geeft het Platform DIO (ondergrondse infra) op de bovenverdieping vier ‘korte intervaltrainingen’ over communicatie, het inkoopproces, extreme omstandigheden in werksituaties en tekenen in een zakelijke omgeving.

Innovatiestraat en Vacature Plaza
Op Next Level is ook weer ruimte voor de Innovatiestraat van Water Alliance en de InfraCampus-IKN Straat van het Innovatie Kenniscentrum Nederland. In de Innovatiestraat staan bedrijven met hun laatste Nederlandse technologie die niet ouder is dan drie jaar en bovendien marktklaar is. InfraCampus-IKN straat is een initiatief van InfraCampus-IKN dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis binnen de bouw- en infrasector.

Organisator Easyfairs speelt ook in op een urgent thema in de waterketen: aantrekken van nieuwe waterprofessionals. Op Next Level wordt een Vacature Plaza ingericht. Hier worden de meest actuele vacatures voor waterprofessionals in de sector gepresenteerd, aldus Easyfairs die de plaza opzet in samenwerking met Watervacatures.nl (een initiatief van KNW/H2O) en Waterjobs (een initiatief van Water Alliance). “Bezoekers kunnen kennismaken met vertegenwoordigers van bedrijven uit de watersector en hun netwerk uitbreiden.”

Aansluitend organiseert Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) met medewerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de tweede keer een speciale mbo-studentendag tijdens de vakbeurs. “In alle sectoren is grote behoefte aan mbo’ers. Dus ook in de watersector.”

Net als vorig jaar begint de ochtend met een plenair verhaal over water en de watersector. In de middag gaan tweede, derde en vierdejaars mbo-studenten in groepjes van vijf de beursvloer op om gericht opdrachten uit te voeren. Aan het eind van de dag geeft elk groepje een toelichting op de manier waarop ze aan het werk zijn gegaan.

Methaan
Reinir van den Berg vk 180 Reinier van den BergOp de vakbeurs gaat meteoroloog Reinier van den Berg in een lezing (donderdag, 13 uur) in op de veranderingen in de dampkring waarbij hij een link legt tussen methaan in de atmosfeer, weer, klimaatverandering, waterkwaliteit/kwantiteit en de effecten van maatregelen. Daarbij geeft hij meer inzicht in de effecten van emissiereductie. Een vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen licht de ambities toe van de Nederlandse Waterschappen op het gebied van de reductie van methaan.

ELIQUO Water & Energy haakt in op het thema door uitleg te geven over de ervaringen die het bedrijf opdoet met vacuüm ontgassingstechnologie voor behandeling van vergist slib. Daartoe kan het bedrijf putte uit de resultaten van testen uitgevoerd op demo schaal op twee locaties van Waterschap Vechtstromen en Waterschap Zuiderzeeland. “Het blijkt dat veel meer methaan opgesloten zit in vergist slib dan in eerste instantie werd gedacht. Bij de behandeling van slib vindt methaanemissie naar de atmosfeer plaats, door vacuüm ontgassing toe te passen wordt dit methaan voor een groot deel onttrokken, nuttig ingezet, en komt niet meer vrij in de atmosfeer.”

RIONED
In het Stedelijke Watertheater houdt Stichting RIONED in samenwerking met kenniscentrum STOWA op donderdag twee lezingen. De eerste (met Eric Oosterom, aanvang 13:00 uur) gaat over data en digitalisering met ontwikkelingen omtrent de GWSW-standaard, open data, inspectiedata, maatregelen/projecten, de BGT-inlooptool, diverse analyses en datakoppelingen.

In de tweede lezing (met Oscar Kunst, aanvang 14:00 uur) is het onderwerp: Klimaatadaptatie of -maatregelen, wat werkt in de praktijk? Wat is de beste aanvliegroute om de stedelijke ruimte zo in te richten dat de gevolgen van klimaatverandering acceptabel blijven? Hoe blijft weerstand beperkt en blijven de kosten te overzien? Hoe verschilt de aanpak van bestaande wijken met die van uitbreidingswijken?

 

LEES OOK
Website Aqua Nederland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.