Het nieuwe samenwerkingsverband De Blauwe Motor waaraan een groot aantal organisaties en bedrijven meedoet, mikt op versnelling en opschaling van innovaties in de watertechnologiesector. Daarbij staan de thema’s van waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit centraal. Binnenkort wordt een integraal programma voor de komende jaren gepresenteerd.

De initiatiefnemers spreken over een samenwerking die uniek in breedte en omvang is. De coalitie bestaat uit bedrijven, waterschappen, drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, ministeries, provincies en gemeenten. Zij vertegenwoordigen het hele ecosysteem van onderzoek en innovatie op het terrein van watertechnologie.

Jantienne van der MeijJantienne van der Meij
(foto: Lucas Kemper)

Het doel is om duurzame en circulaire watertechnologie innovaties sneller naar de markt te brengen, vertelt Jantienne van der Meij, directielid van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie en manager government affairs van WaterCampus Leeuwarden. “Dat wordt natuurlijk vaker gezegd. We merken echter dat er weliswaar bij innovaties steeds beter wordt samengewerkt, maar dat nog niet altijd alle belangrijke spelers aanhaken. Met De Blauwe Motor willen wij samenhang creëren. Het gaat om met een helicopterview kijken naar waar we met zijn allen naartoe willen.”

Twee centrale thema’s
De samenwerking richt zich op twee thema’s, zegt Van der Meij. “Er zijn nieuwe oplossingen nodig voor de waterbeschikbaarheid die onder meer onder druk staat door droogte en toenemend verbruik. Hetzelfde geldt voor de waterkwaliteit gezien de enorme opgave om in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. We bekijken hoe we gas kunnen geven. Dat kan alleen als bij innovaties de ontwikkeling, implementatie en marktbetreding worden opgepakt met het hele onderzoeks- en innovatie-ecosysteem. Hierbij hebben we vier doelstellingen voor De Blauwe Motor geformuleerd (zie kader, red.).”

Van der Meij wijst erop dat het gemiddeld zo’n tien jaar duurt voordat een innovatie in de watersector commercieel levensvatbaar is. “Zo zijn waterschappen en drinkwaterbedrijven terughoudender bij het toepassen van technologieën die zich nog niet echt hebben bewezen, vanuit hun optiek ook begrijpelijk. Door een integrale aanpak willen we bij zulke kritische processen een versnelling aanbrengen, zodat een innovatie eerder de markt bereikt.”

Integraal programma
Trekkers van de samenwerking zijn Wetsus, KWR, STOWA, Water Alliance, TKI Watertechnologie en de vijf waterschappen in Oost-Nederland (Vechtstromen, Zuiderzeeland, Drents Overijselse Delta, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe). Welke partijen verder allemaal meedoen, wordt later bekendgemaakt. Er wordt gewerkt aan een integraal programma met activiteiten voor de komende jaren. Van der Meij: “Ik denk dat we begin april hiermee naar buiten kunnen treden.”

Tot slot, wat is voor Van der Meij de belangrijkste meerwaarde van De Blauwe Motor? “Dat de partijen in de watertechnologiesector integraal gaan samenwerken, zodat goede kennis en innovaties sneller kunnen worden geïmplementeerd. Dit draagt bij aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we in Nederland én de wereld staan.”


VIER DOELEN

Het uitgangspunt is dat De Blauwe Motor een bijdrage levert aan vier doelen:

  • Economische groei. Dit wordt omschreven als een verdere ontwikkeling en (export)groei van de watertechnologiesector en van veel sectoren die water verbruiken. De innovatie en uitrol van watertechnologie worden versneld via een effectief werkend onderzoeks-, demonstratie- en implementatieprogramma en een bijbehorend ecosysteem.
  • Hoogwaardig voorzieningsniveau van water als economische en maatschappelijke randvoorwaarde. Via keteninnovatie wordt een watertransitie gerealiseerd.
  • Water voor een gezonde leefomgeving. Het gaat erom dat water geen bedreiging vormt voor de gezondheid van planten, dieren en mensen en juist bijdraagt aan biodiversiteit.
  • Circulaire economie. Water wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Ook worden uit afvalwater zoveel mogelijk materialen en energie teruggewonnen.

 

MEER INFORMATIE
Toelichting op site TKI Watertechnologie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!