De financiële positie van Wetsus krijgt een stevige basis. Het onderzoeksinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden ontvangt de komende tien jaar financiële ondersteuning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hiermee komt een einde aan een periode van onzekerheid.

Ministers Mickey Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakten de oplossing voor de financieringspositie van Wetsus gisteren bekend in een korte brief aan de Tweede Kamer. Hierin kondigen zij de financiële ondersteuning voor de komende tien jaar vanuit het Rijk aan en melden dat over de voorwaarden nadere afspraken worden gemaakt.

Johannes BoonstraJohannes Boonstra

“Wij zijn er ontzettend blij mee”, reageert Johannes Boonstra, lid van de Raad van Bestuur van Wetsus. “Het is een grote opluchting. We hadden al een kleine vooraankondiging gekregen maar het is voor ons ook een verrassing dat het op deze manier geregeld is.”

Ondersteuning vanuit OCW
Het ministerie van OCW geeft vanaf 2023 financiële ondersteuning. Het bedrag dat Wetsus jaarlijks zal ontvangen, is nog niet bekend. Boonstra: “We hebben wel een indicatie gekregen. Daaruit blijkt dat het een substantiële bijdrage is. Die kan samen met de bijdragen vanuit regionale overheden als fundament van onze begroting dienen.”

Dit is een stevige basis voor het innovatieprogramma van ongeveer vijftien miljoen euro per jaar, zegt Boonstra. “De Rijksfinanciering is het eerste dominosteentje. Hierdoor is het voor ons veel gemakkelijker om aanvullende fondsen aan te schrijven. We willen onze projecten verder financieren met geld van onder meer het Nationaal Groeifonds, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, red.) en de Europese Unie.”

Hoe de financiering vanuit het ministerie van OCW wordt geregeld, is volgens Boonstra nog niet echt duidelijk. “Wij weten nu niet veel meer dan wat er in de brief staat. We gaan met de ministeries in gesprek over hoe we de middelen zullen inzetten, op welke manier we dat verantwoorden en hoe we synergie kunnen creëren met de andere middelen die we ontvangen. Ook bespreken we met hen de verdere institutionele inbedding van Wetsus in de nationale kennisinfrastructuur.”

Voortbestaan nu verzekerd
Hiermee komt een einde aan een periode van onzekerheid voor het onderzoeksinstituut voor watertechnologie. Tot en met 2020 was de financiering vanuit het Rijk gedurende acht jaar geregeld. Toen dat ophield en er nog geen zicht was op een goed vervolg, heeft het ministerie van EZK samen met NWO voor twee jaar overgangsfinanciering gegeven. “Er dreigde dus na dit jaar een flink gat. De timing van de oplossing zo vlak voor de zomer is belangrijk. Wij hebben nu duidelijkheid dat we op volle sterkte door kunnen.”

De toegezegde bijdrage is voldoende om geen zorgen meer te hebben over de continuïteit van Wetsus, zegt Boonstra. “Zonder de financiële ondersteuning door het Rijk hadden we ons innovatieprogramma serieus moeten inkrimpen, ook omdat andere financiers dan steeds meer zouden afhaken. Dan waren we in een negatieve spiraal terechtgekomen waardoor we over een aantal jaren niet meer zouden hebben bestaan.”

Onderzoek laboratorium WetsusOnderzoek in het laboratorium van Wetsus

Wetsus is een jaar of zeven bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen, vertelt Boonstra. Op allerlei terreinen is er gelobbyd, de Tweede Kamer heeft vragen gesteld en moties ingediend en een door toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer van EZK ingestelde expertgroep keek naar de financiële mogelijkheden voor Wetsus. Waarom is het ondanks al deze acties dan niet eerder gelukt om een oplossing te vinden?

Dat heeft alles te maken met de unieke positie van Wetsus, zegt Boonstra. “Wij zijn geen universiteit en geen bedrijf, maar zitten er precies tussenin. In deze niche zijn we ook erg succesvol. Maar omdat er verder geen clubs als de onze zijn, ontbreken er financieringsbronnen met geoormerkt geld. Dat heeft financiering altijd erg lastig gemaakt ondanks de goede wil van de ministeries. We zijn dankbaar dat met hun inzet daarvoor nu een oplossing is gekomen.”

Ook van belang voor Groeiplan Watertechnologie
De ministers noemen in hun brief ook het Groeiplan Watertechnologie van de coalitie De Blauwe Motor waarvan Wetsus een van de trekkers is. In april liet het kabinet weten dat hiervoor 135 miljoen euro is gereserveerd. Dit wordt omgezet in een definitieve toezegging, als het plan op basis van het commentaar van de adviescommissie wordt aangepast. Boonstra: “De commissie maakte zich onder andere zorgen over het ontbreken van basisfinanciering bij Wetsus. Bij de indiening van het aangepaste plan kunnen we aangeven dat dit nu goed geregeld is.”

De financiële ondersteuning door het Rijk is niet alleen mooi nieuws voor Wetsus zelf, besluit Boonstra. “Het is ook belangrijk voor de 25 universiteiten en 113 bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Want we zijn in eerste instantie een samenwerkingsverband. Deze partijen hebben nu zekerheid dat hun innovatieprogramma op de lange termijn op volle kracht doorgaat.”

LEES OOK
Wetsus over de financiële oplossing
H2O Actueel: reservering voor groeiplan
H2O Actueel: financiële onzekerheid Wetsus
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!