0
0
0
s2sdefault

Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg hebben hun handtekening gezet onder het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Dat moet ervoor zorgen dat het industrieterrein in Geleen op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame chemiesite van Europa wordt.

Op het Chemelot-terrein staan bijna zestig chemische fabrieken, die via een zijtak van de Ur schadelijke stoffen op de Maas lozen. Daarnaast gebruiken ze veel water uit het Julianakanaal voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater.

In de nieuwe waterwetvergunning, die Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) eind vorig jaar aan Sitech Services verleende, zijn strenge afspraken gemaakt over de lozingen van meer dan zeshonderd stoffen. Die moeten de komende jaren gefaseerd afgebouwd worden. Sitech Services is de beheerder van de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein.

De Maas is een belangrijke bron voor de productie van Limburgs drinkwater. Volgens Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gebruiken 4 miljoen Nederlanders kraanwater dat gemaakt is van Maaswater.

Klimaatneutraal
Chemelot zegt zich ervan bewust te zijn dat zij een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Naast het reduceren van broeikasgasemissies zijn het verminderen van de uitstoot van afvalstoffen naar water en het reduceren van het totale watergebruik dan ook belangrijke doelstellingen in de transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050.

Daarvoor is het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ opgestart. Dat wordt uitgevoerd onder de vlag van Brightsite, een samenwerkingsverband van Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus.

Een consortium van WML, WBL en de bedrijven Utility Support Group en Sitech Services van Chemelot ondersteunt dit programma. Zij zullen hun kennis en netwerk inbrengen, zo beloofden ze deze week in een intentieverklaring. De verwachting is dat later nog andere partijen, zoals kennisleveranciers en technologie-ontwikkelaars, zullen aansluiten.

Nullozing
Circulair water gaat volgens Brightsite over het sluiten van cirkels – van kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site-brede cirkels – en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater. Het uiteindelijke doel is een nullozing, zegt programmamanager Lianne van Oord.

"We willen het watersysteem op de Chemelot-site klaarmaken voor de toekomst door componenten beter uit het water te halen en waar mogelijk opnieuw te gebruiken en ons watergebruik te verminderen."

 

MEER INFORMATIE
Intentieverklaring ‘Circulair water voor Chemelot’
H2O-bericht: Sitech moet lozing vervuild afvalwater gefaseerd afbouwen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Piet en Piet: dank voor jullie inbreng, maar het zit anders. Een adviescommissie geeft advies, in een adviesnota die wordt toegevoegd aan het agendapunt in het Algemeen Bestuur. Daarmee borg je de kennis van de maatschappelijke organisaties. De afweging wordt natuurlijk niet in de adviescommissie gemaakt, maar in het Algemeen Bestuur. Zo wordt de geborgde kennis losgekoppeld van de politieke besluitvorming.
Overigens, de positie van de AWP staat heel duidelijk in dit artikel: "wij vinden dat lobbyorganisatie principieel niet thuishoren in het democratisch gekozen waterschapsbestuur." Maar de realiteit is dat er pas een minimale meerderheid van 1 zetel is in de Tweede Kamer voor volledige afschaffing. Voor een uitgebreide discussie over de voor- en nadelen van een aparte commissie 'maatschappelijke belangen', kijk op mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/posts/hansmiddendorp_toekomst-geborgde-zetels-ligt-in-adviescommissie-activity-6846760569668689921-ENAW
Instellen van een adviescommissie maatschappelijke belangen is een slecht idee. De afweging van verschillende belangen kan in een democratisch samengesteld bestuur prima zijn beslag krijgen. Het leidt tot sterke vertraging in de besluitvorming. Op die punten ben ik het geheel eens met Piet Oudega.
Het is bovendien een illusie te denken dat een adviesraad maatschappelijke belangen tot een eensluidend advies zal komen, zeker als het om belangrijke en complexe zaken gaat.
Het advies van de commissie Boelhouwer is er. Het initiatief wetsvoorstel voor afschaffing van de geborgde zetels ook. Als er eindelijk een kabinet gevormd wordt kan de Kamer met dit onderwerp aan de slag. Alle argumenetn liggen op tafel, en democratische partijen kunnen eigenlijk maar tot één conclusie komen: afschaffen die geborgde zetels. Nu met een soort van compromisvoorstel komen vind ik dan ook niet slim.
Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.