Het vermogen van ecologische (en sociale) systemen om schokken op te vangen en zich aan te passen aan graduele veranderingen of juist acute crises, is afhankelijk van de watercyclus. Maar de complexiteit van deze cyclus wordt te vaak genegeerd of verkeerd begrepen. Dat zegt Lan Wang-Erlandsson, onderzoeker aan de Universiteit van Stockholm naar aanleiding van een recent verschenen artikel.

In januari publiceerden Malik Falkenmark, bekend van de Falkenmark Water Stress Index, Lan Wang-Erlandsson en Johan Rockström van de Universiteit van Stockholm het artikel Understanding of water resilience in the Anthropocene in het tijdschrift Journal of Hydrology X. De auteurs benadrukken, aan de hand van de resilience theory, het fundamentele belang van water voor de aarde en gaan in op de invloed die veranderingen in de watercycli hebben gehad op ecologische en sociale systemen.

Kantelpunt
Menselijk ingrijpen, bijvoorbeeld het oppompen van water, het bouwen van dammen en intensieve landbouw, heeft de sociaal-ecologische systemen volgens de onderzoekers al fundamenteel veranderd. “Bij veel van deze veranderingen, denk aan verwoestijning en de ontbossing die de regenwouden bedreigt, is het kantelpunt al bereikt,” zegt Lan Wang-Erlandsson.

Wang-Erlandsson is niet per se negatief over de veerkracht van de aarde om de gevolgen van klimaatverandering en ander menselijk ingrijpen te verwerken. “Dat hangt altijd af van de specifieke omstandigheden, maar er zijn natuurlijk positieve voorbeelden waarbij bijvoorbeeld het droogleggen van moerrassen of eutrofiëring in meren succesvol is teruggedraaid. Hysteresis effecten, waarbij de gevolgen achterblijven bij de oorzaken, maken het wel veel ingewikkelder. En in sommige gevallen is de verandering al niet meer te stoppen, denk aan het smelten van de ijskappen of het verlies van koraalriffen.

Veerkracht
De onderzoekers kozen voor de resilience theory, zo legt Wang-Erlandsson uit, omdat het een breder kader biedt om de onderliggende problematiek te begrijpen. In het ecologisch vakgebied verwijst het begrip veerkracht normaal gesproken naar het vermogen van een ecologisch systeem om verstoringen te verwerken.

Wang-Erlandsson en haar collega’s betrokken bij hun resilience theorie ook het vermogen van een systeem om te veranderen.“Het gaat er niet alleen om in kaart te brengen waar watersystemen zijn veranderd en welke gevolgen dat heeft, maar vooral ook om te begrijpen waarom dat is gebeurd en te bekijken hoe het ene sociaal-ecologische systeem zich verhoudt tot het andere.”

In het artikel wordt aangedrongen op verder onderzoek om te begrijpen hoe menselijke factoren als bevolkingsgroei en klimaatverandering de veerkracht van watersystemen beïnvloeden en welke rol de watersystemen kunnen spelen om deze veranderingen op te vangen. Wang-Erlandsson: “De aarde gaat op ongekende wijze veranderen, ecologisch als sociaal. Het is urgenter dan ooit om te analyseren hoe waterveerkracht op lokale schaal zich verhoudt tot globale veranderingen en wat dat betekent voor het globale en lokale watermanagement.”

Vergeten, verkeerd begrepen of genegeerd
De fundamentele rol, die water speelt in het leven van mensen en in de natuur, wordt volgens Wang-Erlandsson steeds meer op waarde geschat. “Maar te vaak ligt de focus nog op de zichtbare wateren, terwijl er veel meer aandacht zou moeten zijn voor de interactie tussen het zichtbare en het onzichtbare water, verdamping en bodemvocht. In veel gevallen wordt de volledige watercyclus en de dynamiek daarvan vergeten, verkeerd begrepen of genegeerd. Terwijl watermanagement in 21e eeuw echt een integrale aanpak vraagt."

 

MEER INFORMATIE
Understanding of water resilience in the Anthropocene

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Er moet veel gebeuren, niet alleen grenzen markeren, maar actief het waterbeheer in het buitengebied naar de nieuwe inzichten herstellen. Daarbij moet ieder waterschap ruimte vrijhouden om initatieven vanuit het veld actief op te pakken en niet in een stilzwijgende welwillendheid laten sneuvelen.
Waarom niet een waterfabriek bouwen van zout naar zoet, zo een als in Israël gr marco
Weten waterschappen wel waar hun grenzen zijn?
De legger is het kroonjuweel van het waterschap. Zoals een gemeente de bebouwde kom markeert met een bord, zo staan de waterschapsgrenzen beschreven in de legger. Dit is niet een eenvoudige grens met het buur-waterschap, maar een complex stelsel van waterstaatswerken met de bijbehodende invloedszoneringen. Alleen binnen die zoneringen heeft het (klassieke) waterschap zeggenschap (klassiek: gericht op waterbeheer (watergangen) en waterveiligheid (dijken) ex waterzuivering).
Alles begint en houdt op bij de invloedszones - de grenzen - van het waterschap. En laat het nou toch heel eenvoudig zijn die grenzen kleiner te maken (dus de invloedszones in nieuwe leggers te verkleinen) maar zo goed als onmogelijk om deze weer groter te maken. Het ene is n weggevertje en het andere is landje pik - dus betalen.
Dus voor een strategische herorientatie van de waterschappen is een strategische herwaardering van het kroonjuweel - de waterschapslegger en het gehele bijbehorende invloeds-spel van essentieel belang.
De waterschappen zijn de afgelopen jaren ver in de marge gedrukt want invloedszones met gemeenten, het rijk en andere belanghebbenden zijn aan het verschuiven. (En waar is de wet PUBERR gebleven?)
Dus eerst herwaarderen van waterschapsgrenzen, dan weten waar de grenzen zijn en vervolgens deze met een (dijk)leger gaan verdedigen ! ;-)
https://sjfsupport.com/mmi.html
Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!