0
0
0
s2smodern

Het compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen behelst ook de oprichting van het Delta Kenniscentrum. Het kennisinstituut zal zich met ‘multidisciplinair onderzoek’ en onderwijs richten op de thema’s voedsel, water en energie. Eén van de onderzoeksrichtingen is ‘waterkerende landschappen’.

Het kabinet en de provincie Zeeland bereikten afgelopen vrijdag een akkoord over het compensatiepakket. Er wordt de komende jaren zo'n 650 miljoen euro in de regio gepompt, aldus het kabinet. Daarvan gaat 68 miljoen euro naar de oprichting van het Delta Kenniscentrum. Dat wordt gevestigd in Vlissingen. Er komt een hoofdkantoor met daarbij onderzoekslabfaciliteiten, ontwikkel-, test,- en demofaciliteiten.

Het Delta Kenniscentrum moet een soortgelijke structuur krijgen als het kennisinstituut Wetsus in Leeuwarden, dat met de zogeheten Zuiderzeelijnmiddelen is opgezet. In de Friese hoofdstad richt een groot netwerk van (inter)nationale bedrijven en onderzoeksinstituten zich op doorbraakinnovaties op het gebied van technologie voor waterbehandeling. In Zeeland moet een netwerk-kennisinstelling ontstaan die zich bezighoudt met innovatieve oplossingen voor een ‘toekomstbestendige, veilige en welvarende Delta’. In de komende maanden worden de plannen nader uitgewerkt.

Land in zee
Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op de karakteristiek van de provincie: land in zee. “Vele universiteiten en instellingen werken aan adaptaties op gebied van water, energie en voedsel, nergens in Nederland is de urgentie van deze adaptatie directer voelbaar dan in Zeeland. Het is de locatie voor near-real-scale proefopstellingen, bijvoorbeeld waterkerende landschappen, maar ook innovaties en valorisaties op gebied van circulair voedsel uit zee, er is immers een onbeperkte hoeveelheid zout water beschikbaar in Zeeland”, aldus het eindrapport 'Wind in de zeilen' van de werkgroep die de opzet van het Delta Kenniscentrum onderzocht.

De ambities zijn internationaal: de Zuidwestelijke Delta wordt geschetst als proeftuin voor de wereld, want innovaties op het gebied van waterkerende landschappen, circulair voedsel uit zee of groene waterstof staan wereldwijd in de belangstelling, aldus het eindrapport.

Daar komt bij: geïntegreerd onderzoek en onderwijs in combinatie met proeflocaties is er wereldwijd niet, aldus de werkgroep. Het Delta Kenniscentrum moet in die leemte voorzien, wat de kans op succes moet vergroten. Het instituut zal bovendien (inter-)nationaal onderscheidend zijn door ‘de multidisciplinaire aanpak, waarin niet alleen wetenschappelijke en technische innovaties zullen worden ontwikkeld maar ook juridische, culturele, politieke en sociaaleconomische vernieuwingen zullen worden gerealiseerd’.

Impuls
Het kenniscentrum moet een impuls geven aan onderwijs, kennisinfrastructuur en economie in Zeeland. “Het ontbreekt jongeren in Zeeland aan mogelijkheden om na hun voortgezet onderwijs door te studeren. Dat betekent dat ze verdwijnen en niet meer terugkomen”, lichtte Bernard Wientjes vrijdag toe bij de presentatie van het akkoord. Wientjes bemiddelde als speciaal adviseur tussen kabinet en provincie.

Zeeland als kennisregio op het gebied van water, voedsel en energie biedt (carrière)perspectieven voor jongeren binnen en buiten de regio, zo is de gedachte. Het Delta Kenniscentrum zal zelf nieuwe banen genereren, bovendien ontstaat nieuw werk bij de verschillende onderzoeks- en onderwijsinstellingen en (nieuwe) bedrijven die actief zijn in de samenwerking. Geschat wordt dat de extra werkgelegenheid in 2032 is opgelopen tot circa 140 fte.

Samenwerkingsverband
Het kennisinstituut is een samenwerkingsverband van de Zeeuwse onderwijs- en kennisinstellingen Scalda, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt. Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research worden ook gekoppeld aan het nieuwe instituut door het leveren van onderzoekscapaciteit.

Vertaald in de opzet van het kenniscentrum betekent dat kennisgebieden worden gecombineerd (biologisch, technisch, chemisch, ecologisch, socio-economisch, juridisch, cultureel en politiek bestuurlijk) en dat het onderzoek zowel fundamenteel, toegepast als praktijkgericht zal zijn. Er komen doorlopende leerlijnen mbo-hbo-wo met nieuwe opleidingen en specialisaties.

De oprichting van het instituut moet de instroom van (inter)nationale mbo-, hbo- en wo-studenten in bestaande of nieuwe opleidingen vergroten. In de plannen wordt gerekend met 200 extra (inter)nationale mbo- en hbo-studenten per jaar, die 2 tot 4 jaar studeren en leven in Zeeland.

 

141 MILJOEN EURO TOT 2030
In de financieringsopzet van Delta Kenniscentrum wordt tot 2030 gerekend met een bedrag van 141 miljoen euro. De 68 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt, is dus bijna de helft van de benodigde middelen in de aanloopperiode.
De andere helft wordt tot 2030 gefinancierd door de deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen (22 miljoen euro), de provincie Zeeland (20 miljoen euro), bedrijven en NGO’s. Verder wordt gerekend op subsidiebijdragen van onder meer de Europese Unie en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Voor de financiering van het instituut wordt in het rapport van de werkgroep Delta Kenniscentrum gekeken naar het businessmodel van ‘een vergelijkbare organisatie’ als Wetsus in Leeuwarden, wat de werkgroep tot de conclusie brengt dat tot 2030 33 miljoen euro aan privaat geld kan worden aangetrokken voor innovatieprogramma’s in Zeeland. 
Na 2030 moet het centrum verder zonder de compensatiegelden van het Rijk en de bijdrage van de provincie.

 

MEER INFORMATIE 
PDF Eindrapport Wind in de zeilen
H2O-artikel: Financiële zorgen Wetsus voor korte termijn voorbij

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.