De ChristenUnie is tegen afschaffen van de geborgde zetels, maar de huidige regel dat het dagelijks bestuur van het waterschap verplicht een geborgde zetel telt, mag van de partij worden geschrapt. CU-woordvoerder Peter Grinwis probeerde tevergeefs de PVV over te halen om zich met dit standpunt in het kamp te scharen van de partijen die tegen de verdere democratisering van de waterschappen zijn. De PVV, die in de stemverhoudingen in de Kamer een sleutelpositie inneemt, blijft voor afschaffen van de geborgde zetels.

Een en ander werd duidelijk in het Tweede Kamerdebat over het wetsvoorstel van GroenLinks en D66 om door afschaffing van de geborgde zetels de waterschapsbesturen te democratiseren. In het debat werden donderdagavond de beraadslagingen beperkt tot de inbreng van de fracties in de eerste termijn. De behandeling wordt na het meireces voortgezet.

In het debat werden de bekende standpunten gewisseld over het wetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Met centraal de vraag of een volledig democratisch gekozen bestuur past bij de functionele taak van de waterschappen. De almaar grotere maatschappelijke opgaven van de waterschappen vragen om een democratisering van het bestuur, is de stelling van de voorstanders van het wetsvoorstel.

Desastreuze gevolgen
Rode draad in de betogen van de tegenstanders: als de geborgde zetels worden afgeschaft, verdwijnt er met de agrariërs veel kennis uit de besturen wat desastreuze gevolgen heeft voor het waterbeleid en landschapsbeheer van de werkgebieden van de waterschappen. Dit met de kanttekening dat boeren 60 procent van de werkgebieden van de waterschappen in beheer hebben.

Bij de tegenstanders VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en BBB voegde zich JA21. Verkondigde fractievoorzitter Joost Eerdmans vorig jaar nog dat boeren en bedrijven maar een eigen partij moeten oprichten als ze zich willen vergewissen van een zetel in de waterschapsbesturen, gisteravond stelde Maarten Goudzwaard van JA21 dat de waterschappen 'prima functionerende besturen' hebben. “En waarom wilt u dat om zeep helpen?”

Deze stellingname verbaasde Joost Sneller (D66), die de uitspraak van Eerdmans in herinnering riep en vroeg naar de reden van de ommezwaai van JA21. Die was vrij eenvoudig. Goudzwaard: “We hebben nadien veel gesproken over het wetsvoorstel en zijn tot een ander oordeel gekomen.”

PVV
De partij die bepalend is voor de vraag of het wetsvoorstel een meerderheid krijgt, de PVV (17 zetels), bleef in het kamp van de voorstanders van het wetsvoorstel. Dat gebeurde niet met veel overtuiging. “We zitten er neutraal in”, zei Barry Madlener. In feite wil zijn partij de waterschappen opheffen en onderbrengen bij de provincies, maar vindt het wetsvoorstel dat nu ter stemming ligt een 'net wetsvoorstel'. ”Geborgde zetels zijn een rare constructie”, stelde Madlener daarbij.

En met name boeren hebben last van deze ‘kliekjesvorming’ in de waterschapsbesturen, stelde de PVV’er, die eraan toevoegde dat hij veel wordt benaderd door ‘kleine boeren’ die zeggen dat ze buiten de dagelijks besturen worden gehouden door de geborgde zetels die worden ingenomen door 'grote LTO-boeren' die samenspannen met CDA en VVD om de ‘baantjes te verdelen’.

Charmante oplossing
Madlener werd in het debat door Grinwis van de ChristenUnie verleid om mee te gaan in het idee om de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap op te heffen. Het zou een einde maken aan de vermeende 'kliekjesvorming'. “Vindt u dat geen charmante oplossing”, wilde Grinwis weten. Het antwoord was: nee. “Geborgde zetels voelen Noord-Koreaans aan”, stelde Madlener.

Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging waarschuwde voor de gevolgen van het afschaffen van de geborgde zetels. “Het zal de geschiedenis ingaan als een grote fout. Let op mijn woorden. Het is ook gebeurd met de productschappen, dat is een gigantische misstap geweest.” En mocht het toch zover komen en het waterschap ‘een politiek instituut wordt’, dan ziet BBB zich genoodzaakt om zich ook te gaan mengen in de strijd om de waterschapszetels en mee te doen aan de waterschapsverkiezingen, zo kondigde Van der Plas aan.

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: 'Kamermeerderheid wil afschaffing van geborgde zetels'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Bernd · 2 months ago
  De geborgde zetels leiden tot oververtegenwoordiging van met name boeren en bedrijven in de waterschapsbesturen. Boeren en bedrijven kunnen immers óók op politieke partijen die voor hun belang opkomen kiezen, zoals CDA, VVD en CU. Uit onderzoek van het COELO blijkt dat hier inderdaad in bijna alle waterschappen sprake van is. Daardoor worden door de besturen van de waterschappen niet-optimale keuzes gemaakt: vooral het belang van de oververtegenwoordigde partijen staat voorop. Dit leidt tot projecten (bijvoorbeeld om de grondwaterpeilen te verlagen door het plaatsen van gemalen) waar met name de geborgde partijen van profiteren. Dit leidt tot hogere uitgaven. En dus tot hogere belastingtarieven. Terwijl de hiervoor gevraagde middelen ook gebruikt zouden kunnen worden om maatregelen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering te nemen of er voor te zorgen dat de belastingtarieven minder hard stijgen.
  Daarnaast ligt het profijt dat boeren en bedrijven van de activiteiten van de waterschappen hebben flink hoger dan de door hen opgebrachte belastingen. De burger subsidieert daarmee boeren en bedrijven.
  De geborgde zetel niet meer verplicht in het Dagelijks Bestuur laten meedraaien lost dit probleem niet op. Het volledig afschaffen van de geborgde zetels is een nodige stap om te komen tot democratisering van het waterschap.
 • This commment is unpublished.
  Hans Middendorp · 1 months ago
  Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe kan het zijn dat na het laatste hoogwater vorig jaar zomer alle vis verdwenen is uit ons water in de Strang naast de rivier de Waal.
Mooi initiatief. Kijk bij het opstellen van de kosten niet alleen naar die van een dergelijk installatie maar ook naar de maatschappelijke kosten als niets doet.
Ik begrijp niet waarom voedselzekerheid geborgd zou moeten zijn. Als dat zo is, dan moeten we sierteelt, als bloembollen en lelies, niet meer subsidiëren en er voor zorgen dat de landbouw voedsel voor mensen produceert, en niet voor dieren.
@Hans MiddendorpBen het de laatste tijd niet vaak met je eens, maar deze keer wel. Terechte vragen, want ik vind het ook een vaag en ongrijpbaar verhaal.
In de titel staat: "cultuurverandering nodig". Uit de tekst blijkt dat er een transitie nodig is (niet verwonderlijk) en dat er gewerkt wordt aan een "routekaart'. Maar wat zijn nou precies de (tussen) resultaten en welke cultuurverandering is er nodig?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!