Chemours in Dordrecht heeft zonder vergunning de stof GenX direct geloosd op de Merwede. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer. Het chemiebedrijf ontkent.

Minister Schultz baseert zich op onderzoek van Rijkswaterstaat (RWS). De dienst deed in de periode van januari tot en met mei van dit jaar metingen naar de aanwezigheid van de middelen PFOA en FRD (GenX) in het oppervlaktewater rondom Chemours. Die peilingen leerden dat Chemours een klein percentage van de GenX lozingen (circa 1 procent) direct op de Merwede afvoert, concludeert de minister.

In het rapport schrijft Rijkswaterstaat: "In het oppervlaktewater stroomafwaarts van de fabriek worden verhoogde concentraties FRD in het oppervlaktewater aangetroffen tot een hoogste gemiddelde gemeten concentratie bij het dichtstbijzijnde monitoringspunt van 102 ng/l. Stroomopwaarts ten opzichte van de fabriek worden geen tot zeer geringe concentraties FRD aangetroffen tussen <6 en 12 ng/l. Hieruit wordt geconcludeerd dat de aanwezigheid van FRD in het oppervlaktewater direct te relateren is aan de lozing van Chemours." 

Het bedrijf ontkent in een reactie naar de media dat het de vergunningen voor lozing op oppervlaktewater overtreedt. Dat RWS GenX heeft gemeten in het oppervlaktewater, heeft volgens het bedrijf mogelijk een andere oorzaak: het komt via hemelwater uit de lucht. Chemours stoot GenX ook uit in de lucht, waarvoor het naar eigen zeggen een vergunning heeft. Volgens het bedrijf zouden extreem lage hoeveelheden van de stof met regen neerslaan in het oppervlaktewater. 

Voor directe lozing op de Merwede heeft het chemiebedrijf geen vergunning. Het mag GenX alleen indirect via afvalwater lozen. Voorwaarde daarbij is dat het bedrijf het afvalwater eerst zelf zuivert en vervolgens via de waterzuivering van Waterschap Hollandse Delta loost op de Beneden-Merwede. Op basis van de vergunning van de provincie Zuid-Holland mocht Chemours jaarlijks 6.400 kilo afvalwater lozen, dat is door de provincie recent verlaagd naar 2.035 kilo. Minister Schultz stelt dat de metingen van Rijkswaterstaat het besluit van de provincie onderbouwen.

Rijkswaterstaat stelt voorts vast dat de lozingen van PFOA, het middel dat door Chemours voorganger Dupont werd gebruikt bij de productie van polymeren, zijn gestopt. In het oppervlaktewater trof de dienst lage concentraties van het middel aan (gemiddeld 5 ng/l).

De minister ziet in de lozingen door Chemours mede aanleiding om te komen met aanvullend beleid om ‘opkomende stoffen uit puntbronnen’ structureel aan te pakken. Ze kondigt aan nog voor de zomer met een aanzet hierover te komen. In de brief aan de Kamer schrijft ze dat tegen lozen zonder vergunning hard opgetreden moet worden. In het geval van Chemours betekent dit dat een zogeheten handhavingstraject door Rijkswaterstaat is ingezet. 

RWS zal daarnaast de aanwezigheid van GenX en PFOA blijven monitoren zowel in het oppervlaktewater als het afvalwater, schrijft de minister. 

 

Lees hier de brief van minister Melanie Schultz van Haegen. En lees hier, hier en hier eerdere berichten over de lozing van GenX door Chemours. Het RIVM heeft een dossier PFOA en informatie over GenX

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!