0
0
0
s2smodern

Chemours in Dordrecht heeft zonder vergunning de stof GenX direct geloosd op de Merwede. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer. Het chemiebedrijf ontkent.

Minister Schultz baseert zich op onderzoek van Rijkswaterstaat (RWS). De dienst deed in de periode van januari tot en met mei van dit jaar metingen naar de aanwezigheid van de middelen PFOA en FRD (GenX) in het oppervlaktewater rondom Chemours. Die peilingen leerden dat Chemours een klein percentage van de GenX lozingen (circa 1 procent) direct op de Merwede afvoert, concludeert de minister.

In het rapport schrijft Rijkswaterstaat: "In het oppervlaktewater stroomafwaarts van de fabriek worden verhoogde concentraties FRD in het oppervlaktewater aangetroffen tot een hoogste gemiddelde gemeten concentratie bij het dichtstbijzijnde monitoringspunt van 102 ng/l. Stroomopwaarts ten opzichte van de fabriek worden geen tot zeer geringe concentraties FRD aangetroffen tussen <6 en 12 ng/l. Hieruit wordt geconcludeerd dat de aanwezigheid van FRD in het oppervlaktewater direct te relateren is aan de lozing van Chemours." 

Het bedrijf ontkent in een reactie naar de media dat het de vergunningen voor lozing op oppervlaktewater overtreedt. Dat RWS GenX heeft gemeten in het oppervlaktewater, heeft volgens het bedrijf mogelijk een andere oorzaak: het komt via hemelwater uit de lucht. Chemours stoot GenX ook uit in de lucht, waarvoor het naar eigen zeggen een vergunning heeft. Volgens het bedrijf zouden extreem lage hoeveelheden van de stof met regen neerslaan in het oppervlaktewater. 

Voor directe lozing op de Merwede heeft het chemiebedrijf geen vergunning. Het mag GenX alleen indirect via afvalwater lozen. Voorwaarde daarbij is dat het bedrijf het afvalwater eerst zelf zuivert en vervolgens via de waterzuivering van Waterschap Hollandse Delta loost op de Beneden-Merwede. Op basis van de vergunning van de provincie Zuid-Holland mocht Chemours jaarlijks 6.400 kilo afvalwater lozen, dat is door de provincie recent verlaagd naar 2.035 kilo. Minister Schultz stelt dat de metingen van Rijkswaterstaat het besluit van de provincie onderbouwen.

Rijkswaterstaat stelt voorts vast dat de lozingen van PFOA, het middel dat door Chemours voorganger Dupont werd gebruikt bij de productie van polymeren, zijn gestopt. In het oppervlaktewater trof de dienst lage concentraties van het middel aan (gemiddeld 5 ng/l).

De minister ziet in de lozingen door Chemours mede aanleiding om te komen met aanvullend beleid om ‘opkomende stoffen uit puntbronnen’ structureel aan te pakken. Ze kondigt aan nog voor de zomer met een aanzet hierover te komen. In de brief aan de Kamer schrijft ze dat tegen lozen zonder vergunning hard opgetreden moet worden. In het geval van Chemours betekent dit dat een zogeheten handhavingstraject door Rijkswaterstaat is ingezet. 

RWS zal daarnaast de aanwezigheid van GenX en PFOA blijven monitoren zowel in het oppervlaktewater als het afvalwater, schrijft de minister. 

 

Lees hier de brief van minister Melanie Schultz van Haegen. En lees hier, hier en hier eerdere berichten over de lozing van GenX door Chemours. Het RIVM heeft een dossier PFOA en informatie over GenX

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.