0
0
0
s2smodern

Chemours in Dordrecht heeft zonder vergunning de stof GenX direct geloosd op de Merwede. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer. Het chemiebedrijf ontkent.

Minister Schultz baseert zich op onderzoek van Rijkswaterstaat (RWS). De dienst deed in de periode van januari tot en met mei van dit jaar metingen naar de aanwezigheid van de middelen PFOA en FRD (GenX) in het oppervlaktewater rondom Chemours. Die peilingen leerden dat Chemours een klein percentage van de GenX lozingen (circa 1 procent) direct op de Merwede afvoert, concludeert de minister.

In het rapport schrijft Rijkswaterstaat: "In het oppervlaktewater stroomafwaarts van de fabriek worden verhoogde concentraties FRD in het oppervlaktewater aangetroffen tot een hoogste gemiddelde gemeten concentratie bij het dichtstbijzijnde monitoringspunt van 102 ng/l. Stroomopwaarts ten opzichte van de fabriek worden geen tot zeer geringe concentraties FRD aangetroffen tussen <6 en 12 ng/l. Hieruit wordt geconcludeerd dat de aanwezigheid van FRD in het oppervlaktewater direct te relateren is aan de lozing van Chemours." 

Het bedrijf ontkent in een reactie naar de media dat het de vergunningen voor lozing op oppervlaktewater overtreedt. Dat RWS GenX heeft gemeten in het oppervlaktewater, heeft volgens het bedrijf mogelijk een andere oorzaak: het komt via hemelwater uit de lucht. Chemours stoot GenX ook uit in de lucht, waarvoor het naar eigen zeggen een vergunning heeft. Volgens het bedrijf zouden extreem lage hoeveelheden van de stof met regen neerslaan in het oppervlaktewater. 

Voor directe lozing op de Merwede heeft het chemiebedrijf geen vergunning. Het mag GenX alleen indirect via afvalwater lozen. Voorwaarde daarbij is dat het bedrijf het afvalwater eerst zelf zuivert en vervolgens via de waterzuivering van Waterschap Hollandse Delta loost op de Beneden-Merwede. Op basis van de vergunning van de provincie Zuid-Holland mocht Chemours jaarlijks 6.400 kilo afvalwater lozen, dat is door de provincie recent verlaagd naar 2.035 kilo. Minister Schultz stelt dat de metingen van Rijkswaterstaat het besluit van de provincie onderbouwen.

Rijkswaterstaat stelt voorts vast dat de lozingen van PFOA, het middel dat door Chemours voorganger Dupont werd gebruikt bij de productie van polymeren, zijn gestopt. In het oppervlaktewater trof de dienst lage concentraties van het middel aan (gemiddeld 5 ng/l).

De minister ziet in de lozingen door Chemours mede aanleiding om te komen met aanvullend beleid om ‘opkomende stoffen uit puntbronnen’ structureel aan te pakken. Ze kondigt aan nog voor de zomer met een aanzet hierover te komen. In de brief aan de Kamer schrijft ze dat tegen lozen zonder vergunning hard opgetreden moet worden. In het geval van Chemours betekent dit dat een zogeheten handhavingstraject door Rijkswaterstaat is ingezet. 

RWS zal daarnaast de aanwezigheid van GenX en PFOA blijven monitoren zowel in het oppervlaktewater als het afvalwater, schrijft de minister. 

 

Lees hier de brief van minister Melanie Schultz van Haegen. En lees hier, hier en hier eerdere berichten over de lozing van GenX door Chemours. Het RIVM heeft een dossier PFOA en informatie over GenX

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
@Ton BresserDank Ton. Belangrijk om na te denken over hoe we de watertransitie op gang krijgen. Ik ben wel bang dat een overstroming eerder aanzet tot actie dan droogte.
Spijker kop weer Jos. Het probleem treffend beschreven. En naam misschien Ministerie WaKeRo (Min. Water, Klimaat en Ruimtelijke ordening?) Is een soort waakfunctie ;-)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.