Rioolwaterzuiveringsinstallaties slagen er steeds beter in om stikstof en fosfor uit het rioolwater te halen. De afgelopen dertig jaar is de totale stikstofbelasting van het oppervlaktewater door rwzi’s met 64 procent afgenomen, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De fosforbelasting nam in diezelfde periode met bijna 75 procent af.

De Nederlandse rwzi’s zuiverden in 2020 1,94 miljard kubieke meter rioolwater, 2 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de nieuwe cijfers. Per inwoner verwerkten ze ruim 300 liter rioolwater per dag. Eind 2020 waren er 315 rwzi’s in Nederland, 2 minder dan een jaar eerder.

Gemiddeld wordt stikstof voor 85 procent en fosfor voor 88 procent uit het rioolwater gehaald. Deze stoffen veroorzaken voedselverrijking (eutrofiëring) van het oppervlaktewater, wat kan leiden tot overmatige algengroei.

Belasting
De restlozing van stikstof door rwzi’s was in 2020 14,3 miljoen kilogram, vrijwel evenveel als het jaar daarvoor, maar 64 procent minder dan in 1990. Deze restlozing draagt volgens het CBS voor bijna 18 procent bij aan de totale belasting van het oppervlaktewater; daarmee is het qua omvang de derde bron na de landbouw en depositie uit de lucht.

De restlozing van fosfor door rwzi’s bedroeg in 2020 1,64 miljoen kilogram, 7 procent minder dan een jaar eerder en 74 procent minder dan in 1990. Daarmee zijn de rwzi’s na de landbouw de belangrijkste bron; ze dragen voor een kwart bij aan de totale fosforbelasting van het oppervlaktewater.

 fosfor en stikstofverbin

Regelgeving

De afname op beide fronten is volgens het statistiekbureau het gevolg van Europese en nationale regelgeving voor verbetering van de rwzi’s, beperking van bemesting, sanering van industriële lozingen en beperking van de luchtemissies.

Bijna 30 procent van de stikstof in het gezuiverde rioolwater werd in 2020 geloosd op de grote rivieren. Kleine rivieren en beken ontvingen circa 25 procent. De rest ging voor het merendeel naar kanalen (25 procent), polderwater (14 procent) en zout kustwater (8 procent). Voor fosfor geldt een vergelijkbaar beeld.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat er in 2020 veertien projecten bij rwzi’s waren om grondstoffen terug te winnen. Met naar schatting 0,19 miljoen kilogram fosfor werd in totaal tot 1,5 miljoen kilogram aan fosforhoudende meststoffen geproduceerd. Stikstof wordt niet teruggewonnen uit rioolwater.

 

MEER INFORMATIE
Toelichting CBS

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Peter Piekema · 6 months ago
  Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
 • This commment is unpublished.
  Hans Middendorp · 6 months ago
  "64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
  De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
  De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
  Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.