De waterschappen zuiverden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2015 bijna 2 miljard kubieke meter rioolwater. De zuivering is met 6 procent toegenomen vergeleken met 2014. Dat komt vrijwel volledig door meer neerslag.

Deze cijfers staan in een nieuw CBS-overzicht over het zuiveren van rioolwater. Aan de zuivering zijn de waterschappen jaarlijks ruim 1 miljard euro kwijt. Eind 2015 beheerden zij 334 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). De installaties halen bijna alle biologisch afbreekbare vervuiling uit het afvalwater.

Fosfor en stikstof worden voor bijna 85 procent uit het afvalwater gehaald, constateert het CBS. Rwzi’s die lozen op stilstaand oppervlaktewater, verwijderen meer stikstof en fosfor dan installaties die lozen op stromend water. Stilstaand water is gevoeliger voor voedselverrijking door deze stoffen. Daarom verwijderen de rwzi’s die hierop lozen fosfor- en stikstofverbindingen gemiddeld beter dan installaties die lozen op stromend water zoals grote rivieren en op zout water.

Het meeste rioolwater gaat naar kleine rivieren en beken (28 procent). Daarna volgen kanalen (25 procent) en grote rivieren (25 procent). De rwzi’s lozen slechts een klein deel op polder- en boezemwater en meren. Hetzelfde geldt voor zout water zoals de Noordzee, Waddenzee en Westerschelde.

Het statistiekbureau heeft ook gekeken naar het afvoeren van zuiveringsslib door rwzi’s en bedrijfsleven. In 2015 werd 525 miljoen kilo (uitgedrukt als droge stof) afgevoerd, een stijging met 2 procent ten opzichte van 2014. Bijna twee derde is afkomstig van rwzi’s. De verwerking van slib kost waterschappen en bedrijven een kleine 250 miljoen euro per jaar.

De Unie van Waterschappen was niet betrokken bij deze inventarisatie. In een reactie zegt woordvoerder Jane Alblas dat de cijfers kloppen. “De gegevens die het CBS geeft, hebben wij vorig jaar in de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer gepresenteerd. Het is voor ons oud nieuws. De opsomming van het CBS maakt wel weer duidelijk dat de waterschappen een grote opgave hebben om de waterzuivering duurzamer, efficiënter en goedkoper te maken.”

Meer CBS-cijfers plus grafieken zijn hier te vinden. De Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015 van UvW kunt u hier downloaden.

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!