secundair logo knw 1

De waterschappen zuiverden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2015 bijna 2 miljard kubieke meter rioolwater. De zuivering is met 6 procent toegenomen vergeleken met 2014. Dat komt vrijwel volledig door meer neerslag.

Deze cijfers staan in een nieuw CBS-overzicht over het zuiveren van rioolwater. Aan de zuivering zijn de waterschappen jaarlijks ruim 1 miljard euro kwijt. Eind 2015 beheerden zij 334 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). De installaties halen bijna alle biologisch afbreekbare vervuiling uit het afvalwater.

Fosfor en stikstof worden voor bijna 85 procent uit het afvalwater gehaald, constateert het CBS. Rwzi’s die lozen op stilstaand oppervlaktewater, verwijderen meer stikstof en fosfor dan installaties die lozen op stromend water. Stilstaand water is gevoeliger voor voedselverrijking door deze stoffen. Daarom verwijderen de rwzi’s die hierop lozen fosfor- en stikstofverbindingen gemiddeld beter dan installaties die lozen op stromend water zoals grote rivieren en op zout water.

Het meeste rioolwater gaat naar kleine rivieren en beken (28 procent). Daarna volgen kanalen (25 procent) en grote rivieren (25 procent). De rwzi’s lozen slechts een klein deel op polder- en boezemwater en meren. Hetzelfde geldt voor zout water zoals de Noordzee, Waddenzee en Westerschelde.

Het statistiekbureau heeft ook gekeken naar het afvoeren van zuiveringsslib door rwzi’s en bedrijfsleven. In 2015 werd 525 miljoen kilo (uitgedrukt als droge stof) afgevoerd, een stijging met 2 procent ten opzichte van 2014. Bijna twee derde is afkomstig van rwzi’s. De verwerking van slib kost waterschappen en bedrijven een kleine 250 miljoen euro per jaar.

De Unie van Waterschappen was niet betrokken bij deze inventarisatie. In een reactie zegt woordvoerder Jane Alblas dat de cijfers kloppen. “De gegevens die het CBS geeft, hebben wij vorig jaar in de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer gepresenteerd. Het is voor ons oud nieuws. De opsomming van het CBS maakt wel weer duidelijk dat de waterschappen een grote opgave hebben om de waterzuivering duurzamer, efficiënter en goedkoper te maken.”

Meer CBS-cijfers plus grafieken zijn hier te vinden. De Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015 van UvW kunt u hier downloaden.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...