secundair logo knw 1

De belastingopbrengsten van de waterschappen stijgen dit jaar met 2,5 procent naar ruim 2,8 miljard euro, blijkt uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 was de toename nog 1,8 procent. De Unie van Waterschappen spreekt van een beperkte stijging, mede omdat het verschil met vorig jaar vooral wordt veroorzaakt door een hogere inflatie.

Volgens het CBS dat zich baseert op de begrotingscijfers van de waterschappen, is de stijging het grootst bij de watersysteemheffing. Hierbij nemen in 2018 de opbrengsten toe met 3,7 procent naar ruim 1,5 miljard euro. Deze belasting is bedoeld voor maatregelen om overstromingen te voorkomen en goed waterbeheer te verzorgen. De groei van de opbrengsten van de zuiveringsheffing is met 1,2 procent duidelijk lager. De belasting voor het zuiveren van het afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties brengt 1,3 miljard euro in het laatje.

Dat de belastingopbrengsten in 2018 met 2,5 procent stijgen terwijl het in 2017 nog om 1,8 procent ging, is een trendbreuk. Het CBS wijst erop dat de belastingopbrengsten van de waterschappen tussen 2010 en 2017 ieder jaar juist minder hard toenamen. Omdat de stijging vooral wordt veroorzaakt door een hogere inflatie, is deze volgens de Unie van Waterschappen beperkt te noemen. “De inflatie was vorig jaar 1,0 procent en is dit jaar 1,5 procent”, zegt woordvoerder Judith de Jong. “Dat verklaart het grootste deel van het verschil.”

Het resterende verschil heeft volgens de Jong met name te maken met de gevolgen van de snelle klimaatverandering. “De waterschappen moeten extra maatregelen nemen om bijvoorbeeld wateroverlast in steden te voorkomen. Zij beperken de kostenstijging door samenwerking, innovatie en efficiënt werken. Daarom spreken we van een beperkte stijging van de belastingopbrengsten, zeker als je bedenkt wat burgers en bedrijven ervoor terugkrijgen.”

Het CBS heeft ook in beeld gebracht wat de diverse soorten huishoudens in 2018 aan waterschapsheffingen kwijt zijn. Zo betaalt een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 250 duizend euro gemiddeld 359 euro en een meerpersoonshuishouden zonder eigen woning 257 euro. Het statistiekbureau merkt op dat de stijging van de belastingopbrengsten onder meer terug te zien is bij de heffing gebouwd die alleen voor woningeigenaren geldt. De WOZ-waarde waarop de heffing is gebaseerd, is voor veel woningen gestegen. De Jong: “Wanneer de WOZ-waarde stijgt, laten waterschappen hun tarieven in vergelijkbare mate dalen. Zo heeft de ontwikkeling van de WOZ-waarde geen invloed op de hoogte van de belastingopbrengsten.”

De belastingtarieven van de waterschappen verschillen sterk, stelt het CBS vast. Het tarief hangt in hoge mate af van de inspanningen die een waterschap voor waterbeheer en zuivering moet verrichten. Aan het Hoogheemraadschap van Delfland betalen mensen het meest: bij een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 250 duizend euro gaat het om 468 euro in 2018. Dat komt omdat zij in een gebied aan de kust en gedeeltelijk onder zeeniveau wonen. Een vergelijkbaar huishouden betaalt 239 euro aan Waterschap De Dommel. Het gebied van dit waterschap ligt grotendeels boven zeeniveau en niet aan de kust of grote rivieren.

Meer informatie

Bericht van CBS over waterschapsheffingen

Bericht van Unie van Waterschappen

Informatie over waterschapsbelastingen

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.