0
0
0
s2smodern

In de provincie Limburg hebben ze er al vaker mee te maken gehad: plotselinge wateroverlast door hevige regenbuien. Wat kun je doen om schade zoveel mogelijk te voorkomen? Een campagne van Waterschap Limburg en de beide Veiligheidsregio’s geeft inwoners tips.

Zet de auto altijd op de handrem zodat die niet wegdrijft, maak de dakgoot regelmatig schoon zodat de afvoer niet verstopt raakt en zorg voor waterkerende maatregelen zoals zandzakken. En als het water je huis al binnenstroomt, schakel elektriciteit en gas dan uit.

Deze en andere tips zijn te lezen op de website van de campagne ‘Wacht niet op water’, die vandaag de lucht in is gegaan. Daarmee willen de instanties inwoners helpen om zelf maatregelen te treffen.

De campagne is er gekomen op verzoek van Limburgse gemeenten, vertelt bestuurder Josette van Wersch van het waterschap. ''Zij hebben ons om ondersteuning gevraagd. Waterschap Limburg werkt elke dag samen met de omgeving aan droge voeten, veilige dijken en voldoende en schoon water. De campagne helpt ons dat eerste te realiseren.”

Vergroenen van tuinen
Als gevolg van de klimaatverandering zijn er steeds langere perioden van droogte, maar ook steeds heviger wordende regenbuien, aldus het waterschap. In 2018 liepen Meerssen, Schinnen en Venlo onder water, maar ook in 2016 en 2014 was er al veel wateroverlast in de provincie.

Het waterschap, de provincie Limburg en de Waterpanels Limburg riepen daarom vier jaar geleden de campagne ‘Waterklaar’ in het leven. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor langetermijnmaatregelen als het afkoppelen van regenpijpen en het vergroenen van tuinen.

''Maar als het KNMI voor morgen code oranje afgeeft, is het vergroenen van je tuin geen mogelijkheid meer. Op dat moment wil je wel zo snel mogelijk weten wat je kunt doen,’’ aldus burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz van de gemeente Meerssen in een persbericht.

Toolkit
De nieuwe campagne geeft daarom concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt of het water je huis al binnenstroomt. De website laat ook een aantal verhalen zien van Limburgers die hiermee ervaring hebben. Het is de bedoeling dat daar steeds nieuwe verhalen bij komen.

Naast de website is er voor gemeenten een ‘toolkit’ met kant-en-klare advertenties, banners, Facebook-posts en fotomateriaal. Zij kunnen daar hun eigen naam op zetten,

Op de website worden inwoners nadrukkelijk ook opgeroepen buurtgenoten die bijvoorbeeld niet online actief of hulpbehoevend zijn te waarschuwen en eventueel te helpen bij plotselinge wateroverlast.

 

MEER INFORMATIE
Website wachtnietopwater.nl
Website waterklaar.nl

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.