secundair logo knw 1

Met een zelfgemaakte secchi-schijf kunnen deelnemers de helderheid van water meten I foto: Natuur & Milieu

Volwassenen en kinderen gaan onder het motto ‘Vang de Watermonsters’ de komende tijd op pad om de waterkwaliteit in kleine wateren te onderzoeken. Zij krijgen hiervoor een meetkit. Het initiatief van Natuur & Milieu wordt volop ondersteund vanuit de waterschapswereld.

De waterkwaliteit van de grote wateren is goed in beeld, maar die van sloten, vennen, beekjes en kleine plassen heel wat minder. Hieraan wil Natuur & Milieu met steun van de ASN Bank en de Nederlandse Waterschapsbank wat doen. Voor het tweede jaar wordt de actie Vang de Watermonsters gehouden. Mensen worden opgeroepen om de waterkwaliteit van een zelf gekozen klein water te meten. Zij kunnen tot en met 7 augustus hun resultaten online doorgeven. Bij de eerste editie in 2019 bleek dat de kwaliteit van kleine wateren, net als bij grotere wateren, zorgelijk is.

15.000 meetkits beschikbaar
Natuur & Milieu werd afgelopen jaar min of meer overvallen door de grote belangstelling, vertelt Rob van Tilburg, directeur programma’s. “Daarom pakken we het op een grotere schaal aan. Ditmaal zijn er 15.000 in plaats van 4.000 meetkits beschikbaar. In 2019 waren er in totaal ongeveer achthonderd bruikbare metingen, nu streven we naar 7.500 bruikbare metingen. We mikken op minstens honderd metingen per waterschapsgebied. Zo ontstaat er echt een dekkend beeld voor Nederland.”

Rob van TilburgRob van Tilburg

Zowel volwassenen als kinderen kunnen meedoen. “Wij hebben vorig jaar geleerd dat veel mensen in familieverband op pad gaan”, zegt Van Tilburg. “We hebben de actie weer op dezelfde kindvriendelijke manier vormgegeven met watermonsters als Drollentrol, Guppie en Spoelbaksels.”

Natuur & Milieu wil twee doelen bereiken. “Enerzijds een actueel beeld van de waterkwaliteit van kleinere wateren, anderzijds het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij waterkwaliteit. Want mensen kunnen natuurlijk ook zelf veel doen, bijvoorbeeld het opvangen van regenwater. Beide doelen helpen om samen de waterkwaliteit uiteindelijk te verbeteren!”

Waarin onderscheidt Vang de Watermonsters zich van andere burgeronderzoeken zoals het nationale slootjesonderzoek en de waterdiertjestelling? Van Tilburg: “Deze acties gaan vooral over levende biodiversiteit, terwijl ons initiatief is gericht op het meten van de waterkwaliteit op verschillende dimensies. Natuurlijk stemmen we de acties wel goed met elkaar af.”

Zeven waterschappen betrokken
Nieuw is dat de waterschapswereld ditmaal volop meedoet. De Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank en zeven waterschappen hebben zich aangesloten bij het initiatief. Het gaat om Amstel Gooi en Vecht, Brabantse Delta, Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Rijn en IJssel, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. Van Tilburg: “Het heeft veel meer impact dat nu de partijen meedoen die bij waterkwaliteit betrokken zijn. Ook werken de resultaten van de metingen zo beter door in de beleidsontwikkeling van Rijk en waterschappen.”

 'Het heeft veel meer impact dat waterschappen nu meedoen'

De waterschappen bieden inhoudelijke en financiële ondersteuning. “Zij hebben goed meegedacht over de opzet van het burgeronderzoek. Welke parameters ga je meten? In welke periode van het jaar? We gaan ook samen met de waterschappen de bevindingen beoordelen.”

Diverse aspecten waterkwaliteit gemeten
De deelnemers onderzoeken diverse aspecten van zowel chemische als ecologische waterkwaliteit. In de meetkit zit een meetstripje om het nitraatgehalte na te gaan. Mensen krijgen een instructie om met een oude cd en een touwtje zelf een secchi-schijf te maken. Hiermee meten ze hoe helder het water is. Deelnemers bekijken ook de dieren en planten in het oppervlaktewater. Zij worden verder gevraagd foto’s te nemen om een beeld te krijgen van onder meer de begroeiing en helling van de oever. Alles bij elkaar duurt zo’n onderzoek ongeveer twintig minuten.

Om deze metingen te valideren, verrichten wetenschappers van NIOO-KNAW nog op honderd locaties controlemetingen. “Dit maakt duidelijk hoe betrouwbaar de door burgers gemeten waarden zijn. Daardoor kunnen we goede uitspraken doen.”

Terugkoppeling van resultaten
In het najaar brengt Natuur & Milieu een uitgebreid rapport over de bevindingen uit. Alle waterschappen krijgen de resultaten van de metingen in het eigen werkgebied teruggekoppeld. “Hiermee kunnen ze in het eigen beleid hun voordeel doen.”

Van Tilburg verwacht dat er opnieuw veel belangstelling voor het onderzoek zal zijn. “Waterkwaliteit staat dichter bij mensen dan bijvoorbeeld klimaatverandering. Het is ook gewoon heel leuk om te doen.” Hij hoopt dat bij een volgende editie alle waterschappen van de partij zijn. “Zo kunnen we er een echt nationaal onderzoek van maken.”

 

MEER INFORMATIE
Natuur & Milieu over het burgeronderzoek
Website Vang de Watermonsters
Unie van Waterschappen over de actie
Natuur & Milieu over resultaten in 2019
H2O-bericht over slootjesonderzoek
H2O-bericht over waterdiertjes.nl

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.