Britse waterbedrijven loosden in 2020 meer dan 400.000 keer ongezuiverd rioolwater in rivieren en kustwateren, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Britse Milieuagentschap. Onbehandeld afvalwater, met daarin menselijk afval, natte doekjes en condooms, stroomde gedurende meer dan opgeteld 3 miljoen uur in Britse wateren, zo werd geregistreerd.

Het Britse milieuagentschap Environment Agency (EA) staat waterbedrijven toe om rioolwater in rivieren en beken te lozen na extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hevige regenval. Volgens het agentschap zijn de overstorten geen teken dat het zuiveringssysteem faalt, maar dat ze een noodzakelijk onderdeel zijn van het bestaande rioleringssysteem.

Waterbedrijven zijn de afgelopen jaren steeds meer gebruik gaan maken van overstorten, omdat de klimaatverandering tot meer regenval heeft geleid en de afvalwaterinfrastructuur geen gelijke tred heeft gehouden met de bevolkingsgroei. De lozingen zijn ten opzichte van 2019 met 27 procent toegenomen. Die stijging schrijft het milieuagentschap mede toe aan de toename van het aantal meetstations.

Sir James Bevan, chief executive van het Environment Agency, zei in een reactie tegen de media dat zijn agentschap ‘actief samenwerkt met de waterbedrijven om ervoor te zorgen dat overstorten naar behoren worden gecontroleerd’. Daarbij is de inzet dat de schade die wordt toegebracht aan het milieu een halt wordt toegeroepen.

Geschokt
Rivers Trust, een organisatie die campagne voert voor verbetering van watermilieu in de rivieren in Engeland en Wales, reageerde geschokt op de cijfers van het agentschap: "Dit is een schokkende hoeveelheid onbehandeld vervuild afvalwater dat onze rivieren bereikt en laat zien dat onze huidige aanpak en infrastructuur, met name voor het beheer van ‘stormwater’, aan een radicale herziening toe is." De organisatie pleit voor real-time monitoring van rioolwaterlozingen in rivieren.

Een van de waterwegen die in 2020 te lijden had van riooloverstorten was de rivier de Chess in Buckinghamshire. Paul Jennings, voorzitter van de River Chess Association, zei tegen de BBC: "We zien deze lozingen momenteel elke dag, soms meerdere uren lang." Volgens hem is er een direct verband tussen rioolwaterlozingen en de afnemende aantallen beekforel, vlagzalm en ongewervelde dieren, waaronder wormen, slakken en insecten zoals meivliegen.

De lozingscijfers werden voor het eerst gepubliceerd door EA. Hoewel dit onder druk van de publieke opinie gebeurde, zag ceo Bevan een voordeel in het publiek maken van de cijfers. “Het betekent dat iedereen precies kan zien wat er gebeurt, en het zal helpen om de verbeteringen en toekomstige investeringen te stimuleren.”

De Britse regering kondigde aan dat zij de vermindering van rioolwaterlozingen door overstorten in een wettelijke regeling opneemt. Het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (Defra) publiceert tegen september 2022 een plan van aanpak om de lozingen te verminderen. Die moeten volgend jaar al afnemen. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!