Overheid, landbouw en de vereniging van waterbedrijven Vewin hebben een overeenkomst gesloten om in circa veertig grondwaterbeschermingsgebieden de uitspoeling van nitraat terug te dringen. Doel is om in de gebieden de kwaliteit van het grondwater zo te verbeteren dat wordt voldaan aan de nitraatnorm.

Het akkoord gaat 1 januari in. Het is getekend door boerenorganisatie LTO, Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Gezamenlijk stellen ze vast dat er extra inzet nodig is om de nitraatuitspoeling terug te dringen.

“Bij veel grondwaterwinningen, waar water opgepompt wordt om drinkwater van te maken, wordt te veel nitraat aangetroffen. Berekeningen laten zien dat in circa veertig grondwaterbeschermingsgebieden de nitraatnorm in het uitspoelingswater uit de wortelzone op termijn wordt overschreden of dreigt te worden overschreden,” verklaren ze in een persbericht.

Kritisch rapport
Die constatering sluit aan bij de bevindingen van de Commissie voor de milieueffectrapportage die eerder deze maand in een kritisch rapport vaststelde dat de maatregelen die worden voorgesteld in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018 -2022) onvoldoende zijn om de gestelde milieudoelen van de Nitraatrichtlijn, Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen. Mat name in de zuidelijke zandgebieden blijft voorlopig te veel nitraat in het grondwater aanwezig, aldus de Commissie m.e.r.

De partijen die nu het bestuursakkoord hebben getekend zijn overeengekomen dat niet wordt gekozen voor aanscherpen van regels, maar voor een vrijwillige benadering gebaseerd op beter bodembeheer en vakmanschap van de boer. Daarmee wordt niet gekozen voor een verplichte aanpak, daar waar Vewin dit jaar wel toe heeft opgeroepen bij de bescherming van drinkwaterbronnen. Over het zesde actieprogramma Nitraatrichlijn werd onder meer gezegd: “Er zijn veel afspraken op vrijwillige basis. Dat werkt in de praktijk niet.”

'Mooi akkoord'
Toch is de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven nu blij met de overeenkomst. “Het is een mooi akkoord,” zegt een Vewin-woordvoerder. “Er is afgesproken dat bij onvoldoende voortgang alsnog aanscherping van de regels komt. Die bepaling is op aandringen van Vewin in het akkoord opgenomen. Dat is voor ons een stok achter de deur en ook de reden waarom we onze handtekening hebben gezet.”

Om de vinger aan de pols te houden wordt de voortgang geëvalueerd. Voor 1 april 2019 moeten de betrokken provincies deze in beeld brengen en als blijkt dat de doelen niet worden gehaald volgt overleg over ‘noodzakelijke acties’ om ‘nitraatgerelateerde knelpunten’ op te lossen.

In overleg met boeren
Afgesproken is onder meer dat per gebied gezamenlijk geanalyseerd wordt hoe hoog nitraatconcentraties zijn, wat de oorzaken daarvan zijn en welke maatregelen genomen worden om deze concentraties te verlagen, aldus de persverklaring. Dat gebeurt in overleg met de boeren. Inzet daarbij is vermindering van de nitraatuitspoeling maar met behoud van goede (financiële) bedrijfsresultaten op de agrarische bedrijven.

Dat kan, zo is gebleken in een aantal projecten op zandgronden. In het nu getekende bestuursakkoord wordt daar naar verwezen: “Er wordt voortgebouwd op succesvolle lopende initiatieven in de regio zoals Vruchtbare Kringloop in Gelderland en Boeren voor Drinkwater in Overijssel, waarbij de nitraatuitspoeling is verminderd en de gewasopbrengsten zijn toegenomen.”

De ambitie is om deze projecten in de veertig grondwaterwinningsgebieden uit te bouwen. Begin 2018 wordt bekend in welke gebieden de aanpak van start gaat.


WAT WE EERDER SCHREVEN OVER NITRAATUITSPOELING IN HET GRONDWATER:

De Adviescommissie Water is in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen uiterst kritisch over de manier waarop het grondwater wordt beheerd: Grote zorgen over kwaliteit grondwater
De maatregelen die worden voorgesteld in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn onvoldoende om de gestelde milieudoelen van de Nitraatrichtlijn, Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in heel Nederland op tijd te halen, aldus de Commissie m.e.r.: Nitraatprogramma ontoereikend, doelen worden niet gehaald
De vereniging van waterbedrijven, Vewin, wil af van vrijwillige afspraken: Vewin vraagt kabinet nu drinkwaterbronnen te beschermen met harde maatregelen
De kwaliteit van het grondwater in de zandgebieden waar melkveehouders meedoen aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’ is aanzienlijk verbeterd. Door verlaging van het nitraatoverschot op de bedrijven neemt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater gestaag af: Project 'Boeren voor Drinkwater' brengt norm Kaderrichtlijn Water dichterbij
Het vakartikel: Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Michiel Doude van TroostwijkZeespiegelstijging is wereldwijd al 33cm per eeuw (3,3 mm/y) maar complex verdeeld. (zie afbeelding ref - https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/regional-sea-level/overview ).
Voor de Nederlandse kust is een versnelling aangetoond.
Het is eigenlijk heel simpel: als de aarde warmer wordt wordt ook de oceaan warmer en warmer water zet uit. Smelt van landijs versterkt het geheel en ook dat zit eraan te komen. Doordat wij relatief dicht bij een grote ijsmassa zitten is er ook nog het vingerafdruk effect: de zeespiegelstijging wordt gedempt omdat er minder water wordt aangetrokken met een kleinere ijsmassa. Ook dat effect is aangetoond.
https://climate.nasa.gov/news/2626/evidence-of-sea-level-fingerprints/
En dan ook nog landspiegeldaling, verhoogde rivier afvoeren en piekneerslag (droge neerslag want direct afgevoerd) plus de zomerdroogtes...
Geen reden tot paniek, daar schiet je niks meer op: wel voor een meer urgente aanpak in samenhang. Nederland is erg kwetsbaar en een groot incident is voldoende om ons kaartenhuis te doen omvallen.
Bekijk deze informatieve presentatie over "landspiegelstijging en levende landschappen" van prof Kleinhans.
https://youtu.be/8MHifaE62gw
Dit is een gaaf statement. Ben benieuwd naar de smaak van het biertje.
Het is mijn ervaring dat als je de dikke stengels onder een knoop op zeg 30 cm hoogte afknipt, de stengel opvult met paar procentige glyfosaat, alles in de directe omgeving aan plant mee gaat. Je dood dan via de wortel ipv het blad en er naast spuiten...
Heet water, electrocutie, afdekken, allemaal leuk, maar beperkt effectief en mega duur.
Over zulke grote hoeveelheden gif hebben we het nou ook weer niet......
De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!