0
0
0
s2smodern

De continuïteit van de besluitvorming over grotere projecten komt in het gedrang in deze uitzonderlijke coronatijd, merken de waterschappen. Daarom doen zij een klemmend beroep op minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om snel digitale besluitvorming door algemene besturen mogelijk te maken.

Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen heeft hierover vanochtend een brief aan de minister van BZK gestuurd. Een kopie is naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gegaan. Woordvoerder Arthur Laumann van de Unie van Waterschappen licht toe: “We maken ons zorgen over de continuïteit van de besluitvorming binnen waterschappen en ook binnen gemeenschappelijke regelingen waaraan ze deelnemen.”

Arthur Laumann UvWArthur Laumann

Door de kabinetsmaatregelen van gisteren mogen fysieke vergaderingen van algemene besturen überhaupt niet meer, vertelt Laumann. “Besluitvorming kan dan niet meer plaatsvinden. Dit kan betekenen dat projecten met een link naar het bedrijfsleven niet kunnen doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan projecten met waterkeringen, waterzuivering en klimaat. Onze bezorgdheid betreft vooral de grotere projecten.”

Klemmend beroep
Vandaar dat de waterschappen willen dat besluitvorming digitaal kan plaatsvinden. Probleem is dat de huidige wet- en regelgeving zoals de Waterschapswet, hiervoor geen passende oplossingen biedt. Het heeft echt urgentie, merkt Laumann op. “Daarom doen wij een klemmend beroep op minister Knops om digitale besluitvorming op zeer korte termijn mogelijk te maken. Dat kan zo nodig door toepassing van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden.”

Vrijdag heeft de Vereniging van Griffiers al een vergelijkbaar verzoek gedaan aan de minister van BZK. Laumann: “In principe sluiten we ons daarbij aan.” Het alternatief zou kunnen zijn dat het dagelijks bestuur van een waterschap tijdelijk een aantal bevoegdheden van het algemeen bestuur uitoefent. “Dat is een tweede mogelijke route, maar ook dat zal moeten worden geregeld. Het overleg van het dagelijks bestuur gaat al voornamelijk digitaal.”

Bijeenkomsten geannuleerd of digitaal
In verband met de aangescherpte kabinetsmaatregelen voor het coronavirus zijn alle bijeenkomsten en evenementen van de waterschappen tot 1 juni geannuleerd. Over evenementen daarna wordt nog een beslissing genomen. Het betreft onder meer de Bestuurdersdag op 15 juni en de bestuurlijke tweedaagse van 27 en 28 augustus.

“We gaan de komende dagen daarnaar kijken”, zegt Laumann. “Waar het kan en past, proberen we de eigen Unie-bijeenkomsten zoals de ledenvergadering van 27 maart en de werkgroepen digitaal door te laten gaan.”

Op lijst cruciale beroepen
Waterschappen zijn toegevoegd aan de specifiek voor het coronavirus COVID-19 opgestelde lijst van cruciale beroepsgroepen. Het gaat om vermelding in de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie, gemeente en waterschappen)’. De waterschappen ontbraken eerder in dit rijtje. Het betekent dat medewerkers met kinderen toegang hebben tot kinderopvang. Daarvan kunnen op dit moment alleen mensen in cruciale beroepsgroepen gebruikmaken.

Belangrijk omdat het werk van waterschappen door moet gaan, aldus Laumann. “De opname op de lijst van cruciale beroepsgroepen moest nog even worden geregeld in de crisistijd van nu. Dit zou ook van belang kunnen zijn, als het onverhoopt toch komt tot een lockdown. Uit andere landen blijkt dat mensen dan soms moeten kunnen aantonen dat ze een cruciaal beroep hebben, zodra ze naar hun werk willen. Dat kunnen medewerkers van waterschappen nu.”

Hoe het werk op dit moment georganiseerd is, verschilt tussen waterschappen. Bij een deel van de waterschappen overleggen crisismedewerkers digitaal, bij een ander deel komen ze op kantoor bij elkaar. Laumann: “Uiteraard met inachtneming van voldoende afstand en hygiënische maatregelen. Ook gaat het werk van onder meer peilbeheerders gewoon door. Ik zag zelf een muskusrattenbestrijder bezig in mijn woonplaats. Het geeft een geruststellend gevoel dat zulke medewerkers nog hun werk blijven doen.”

 

MEER INFORMATIE
Brief van UvW aan minister Knops
Liveblog coronavirus door UvW
Opname in lijst met cruciale beroepen
Watersector in tijden van Corona
RIONED: riolering en waterzuivering cruciale processen
Watersector behoort tot vitale beroepen
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.