secundair logo knw 1

Kleine grondwaterputten worden bijvoorbeeld gebruikt om de tuin te sproeien. Foto Unsplash/Paul Moody

Voor kleine grondwaterputten in Noord-Brabant komt naar alle waarschijnlijkheid een meldplicht. De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel willen daarmee meer inzicht krijgen in het grondwatergebruik. Het gaat om putten die maximaal 10 kubieke meter per uur oppompen, bijvoorbeeld voor de tuin of het vee.

"Veel kleine grondwaterputten maken samen één grote", schrijven de waterschappen op hun website. De nieuwe meldplicht geldt daarom voor alle ‘kleingebruikers’, zowel inwoners als bedrijven en organisaties.

Beide waterschappen willen de nieuwe regels komende zomer al invoeren. Op het ontwerpbesluit is nog wel inspraak mogelijk, bij De Dommel tot en met 29 mei en bij Brabantse Delta tot en met 12 juni. Pas daarna volgt het definitieve besluit.

Door de droogte van de afgelopen jaren is het grondwatersysteem uit balans. De nieuwe maatregel moet bijdragen aan het herstel van de grondwaterstanden in de provincie, waaraan de waterschappen samen met de drinkwaterbedrijven, landbouw- en natuurorganisaties en andere overheden werken.

Tuin sproeien
Daarvoor is volgens de waterschappen inzicht nodig in al het grondwatergebruik, ook als dat via kleine grondwaterputten gaat. Die worden bijvoorbeeld gebruikt om de tuin te sproeien, om stof en vuil bij bouwwerkzaamheden af te spuiten, om vee te laten drinken of producten te wassen of nat te houden, schrijven ze.

Voor deze kleine grondwaterputten of -onttrekkingen bestaat nu alleen een meldplicht in beschermde gebieden. Grote grondwatergebruikers voor industrie, drinkwater en landbouw moeten al een vergunning aanvragen.

Het woord klein kan verwarrend zijn, beseffen de waterschappen. Maar 1 kubieke meter water is 1000 liter, en dat betekent dus 10.000 liter water per uur, rekenen ze voor.

Vergunning
Tot de zomer van 2024 kunnen eigenaren hun bestaande kleine grondwaterput gratis online aanmelden.

Voor nieuwe kleine putten moet in het werkgebied van Brabantse Delta en in een groot deel van het werkgebied van De Dommel een vergunning aangevraagd worden. Dat laatste waterschap waarschuwt alvast daar terughoudend op te zullen reageren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.