secundair logo knw 1

Kleine grondwaterputten worden bijvoorbeeld gebruikt om de tuin te sproeien. Foto Unsplash/Paul Moody

Voor kleine grondwaterputten in Noord-Brabant komt naar alle waarschijnlijkheid een meldplicht. De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel willen daarmee meer inzicht krijgen in het grondwatergebruik. Het gaat om putten die maximaal 10 kubieke meter per uur oppompen, bijvoorbeeld voor de tuin of het vee.

"Veel kleine grondwaterputten maken samen één grote", schrijven de waterschappen op hun website. De nieuwe meldplicht geldt daarom voor alle ‘kleingebruikers’, zowel inwoners als bedrijven en organisaties.

Beide waterschappen willen de nieuwe regels komende zomer al invoeren. Op het ontwerpbesluit is nog wel inspraak mogelijk, bij De Dommel tot en met 29 mei en bij Brabantse Delta tot en met 12 juni. Pas daarna volgt het definitieve besluit.

Door de droogte van de afgelopen jaren is het grondwatersysteem uit balans. De nieuwe maatregel moet bijdragen aan het herstel van de grondwaterstanden in de provincie, waaraan de waterschappen samen met de drinkwaterbedrijven, landbouw- en natuurorganisaties en andere overheden werken.

Tuin sproeien
Daarvoor is volgens de waterschappen inzicht nodig in al het grondwatergebruik, ook als dat via kleine grondwaterputten gaat. Die worden bijvoorbeeld gebruikt om de tuin te sproeien, om stof en vuil bij bouwwerkzaamheden af te spuiten, om vee te laten drinken of producten te wassen of nat te houden, schrijven ze.

Voor deze kleine grondwaterputten of -onttrekkingen bestaat nu alleen een meldplicht in beschermde gebieden. Grote grondwatergebruikers voor industrie, drinkwater en landbouw moeten al een vergunning aanvragen.

Het woord klein kan verwarrend zijn, beseffen de waterschappen. Maar 1 kubieke meter water is 1000 liter, en dat betekent dus 10.000 liter water per uur, rekenen ze voor.

Vergunning
Tot de zomer van 2024 kunnen eigenaren hun bestaande kleine grondwaterput gratis online aanmelden.

Voor nieuwe kleine putten moet in het werkgebied van Brabantse Delta en in een groot deel van het werkgebied van De Dommel een vergunning aangevraagd worden. Dat laatste waterschap waarschuwt alvast daar terughoudend op te zullen reageren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.