secundair logo knw 1

Een Brabantse klepstuw. Foto De Dommel

Waterschap Aa en Maas is tevreden over de rijplaatstuwen die afgelopen zomer in kleine slootjes zijn geplaatst. Nu het veel regent, blijkt dat die het regenwater goed vasthouden, aldus Aa en Maas. Buurwaterschap De Dommel wil voor het volgende winterseizoen 52 stuwen automatiseren.

In de derde kurkdroge zomer op rij plaatste Waterschap Aa en Maas eind juni, begin juli de eerste tijdelijke stuwen, gemaakt uit stalen rijplaten, in een aantal kleine slootjes in het gebied. Deze zogeheten rijplaatstuwen moesten het water tegenhouden, zodat het de grond in zou zakken.

Maar omdat er toen nog nauwelijks water in de slootjes stond, was het volgens het waterschap lastig te beoordelen of de rijplaten effectief zijn. Inmiddels is dat wel duidelijk geworden. "De rijplaten doen deze natte winterdagen precies waar ze voor bedoeld zijn: ze houden regenwater vast in kleine slootjes, de haarvaten van ons watersysteem", meldt Aa en Maas op zijn website.

Zo staat het water in de sloot bij de Beemdenweg in Uden, waar in juli rijplaatstuwen zijn geplaatst, nu behoorlijk hoog. Het gebied op en rond de Maashorst heeft nog meer last van de droogte dan de andere gebieden die Aa en Maas beheert en de grondwaterstanden zijn hier nog altijd zeer laag.

Hoosbuien
Ook in het gebied van De Dommel zijn tussen de stuwen rijplaten in sloten geplaatst, evenals tijdelijke dammen van folie en zand. Dat gebeurde in het kader van de gezamenlijke Brabantse campagne ‘Elke druppel telt’.

Daarnaast wil De Dommel vanaf februari volgend jaar 52 stuwen automatiseren om droogte, maar ook wateroverlast beter aan te kunnen pakken.

Marjolein Lemmens 180 vk Marjolein LemmensBij hoosbuien worden de stuwkleppen of schotbalken nu handmatig omlaag gezet om natschade op aanliggende grond te voorkomen, verklaart assistent-projectleider Marjolein Lemmens van De Dommel.

"We willen natuurlijk zoveel mogelijk water vasthouden. Maar we hebben ook steeds vaker te maken met hoosbuien en piekafvoeren, dus de stuwen gaan niet maximaal omhoog. Automatische stuwen reguleren zichzelf en reageren op de situatie van dat moment. Dat gebeurt met sensoren die de waterstand boven- en benedenstrooms van de stuw meten. Er wordt dus gestuurd op peil."

Omgebouwd
Lemmens verwijst naar de ronde langs de velden die de Brabantse waterschappen na de zeer natte zomer van 2016 maakten, de zogenaamde Waterateliers. We vroegen de boeren ook wat zij wilden. Veel boeren gaven aan dat zij het water graag vast willen houden.

Uit die Waterateliers ontstond uiteindelijk het programma Leven-De-Dommel, waarin de automatisering van de stuwen een van de maatregelen is. De projectplannen hiervoor zijn sinds deze week in te zien op de website van De Dommel.

Het gaat in eerste instantie om 52 van de in totaal 80 stuwen die belangrijk zijn voor het watersysteem in zowel natte als droge tijden. Daarvan worden 9 klepstuwen geautomatiseerd; 37 schotbalkstuwen, 5 schuifstuwen en 1 klepstuw worden eerst omgebouwd naar kantelstuwen en dan geautomatiseerd.

Mochten de sensoren falen, dan is bediening op afstand mogelijk of, als laatste terugvaloptie, handbediening.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Aa en Maas
Nieuwsbericht De Dommel
Programmapagina Leven-De-Dommel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.