secundair logo knw 1

Ook in het bestuur van Brabantse Delta is nieuwkomer BBB erin geslaagd om een coalitie te vormen die het waterschap gaat leiden. Met de VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd is er een akkoord bereikt. Het programma met de titel ‘Water verbindt ons’ is vorige week gepresenteerd. Volgens het akkoord gaat het waterschap zich 'zakelijker en ondernemender’ opstellen.

Met het akkoord in westelijk Brabant is de BBB erin geslaagd om in vier waterschappen een coalitie te vormen. Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân hebben een dagelijks bestuur met BBB.

In West-Brabant wil de coalitie middels bestuurlijke vernieuwing de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij het waterschap vergroten. Extra aandacht komt er voor de jongeren, zij moeten meer betrokken worden bij beleid en besluitvorming.

Zakelijker
De coalitie gaat zich ‘zakelijker en ondernemender’ opstellen om kostenstijgingen binnen de perken te houden. “Daar hoort ook het actief verwerven van externe financiering bij.” 
Voorts wordt gekeken naar de mogelijkheden om met financiële prikkels doelen te realiseren. “We zetten daarbij in op het profijtbeginsel. Ook voor onze eigen belastingen. We willen ons op die manier inzetten voor het duurzaam gebruik van (drink-)water en het milieu.”

Het waterschap gaat de mogelijkheid onderzoeken om het drinkwatergebruik leidend te maken bij het bepalen van de hoogte van de zuiveringsheffing.

Waterveiligheid
Als het gaat over waterveiligheid en klimaatadaptatie stelt het waterschap regels op om een klimaatbestendige inrichting te waarborgen. Het waterschap gaat zijn strategisch crisismanagement verder uitbouwen om voorbereid te zijn op calamiteiten. “We ontwikkelen samen met partners herstelplannen voor wateroverlast, overstromingen en droogte en denken ook na over herstelplannen voor onze eigen werklocaties.”

In de ruimtelijke ordening geeft het college actief uitvoering aan het beginsel 'water en bodem sturend', maar met als uitgangspunt een ‘integrale benadering van alle watertaken’. “Als waterschap werken we aan een klimaatbestendig en veerkrachtig waterlandschap en zetten we steeds vaker in op functie volgt peil.”

In reactie op de verdroging van Brabant zet het nieuwe college in op ‘een gezamenlijke aanpak van droogte waarbij alle spelers een eerlijke bijdrage leveren’. “Daarbij gaat verleiden voor dwingen.”

 

LEES OOK
H2O Actueel: BBB in dagelijks bestuur van HHNK, WDOD en Fryslân
H2O Actueel: Water Natuurlijk in dagelijks bestuur Aa en Maas en Rijn en IJssel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.