Ook in het bestuur van Brabantse Delta is nieuwkomer BBB erin geslaagd om een coalitie te vormen die het waterschap gaat leiden. Met de VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd is er een akkoord bereikt. Het programma met de titel ‘Water verbindt ons’ is vorige week gepresenteerd. Volgens het akkoord gaat het waterschap zich 'zakelijker en ondernemender’ opstellen.

Met het akkoord in westelijk Brabant is de BBB erin geslaagd om in vier waterschappen een coalitie te vormen. Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân hebben een dagelijks bestuur met BBB.

In West-Brabant wil de coalitie middels bestuurlijke vernieuwing de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij het waterschap vergroten. Extra aandacht komt er voor de jongeren, zij moeten meer betrokken worden bij beleid en besluitvorming.

Zakelijker
De coalitie gaat zich ‘zakelijker en ondernemender’ opstellen om kostenstijgingen binnen de perken te houden. “Daar hoort ook het actief verwerven van externe financiering bij.” 
Voorts wordt gekeken naar de mogelijkheden om met financiële prikkels doelen te realiseren. “We zetten daarbij in op het profijtbeginsel. Ook voor onze eigen belastingen. We willen ons op die manier inzetten voor het duurzaam gebruik van (drink-)water en het milieu.”

Het waterschap gaat de mogelijkheid onderzoeken om het drinkwatergebruik leidend te maken bij het bepalen van de hoogte van de zuiveringsheffing.

Waterveiligheid
Als het gaat over waterveiligheid en klimaatadaptatie stelt het waterschap regels op om een klimaatbestendige inrichting te waarborgen. Het waterschap gaat zijn strategisch crisismanagement verder uitbouwen om voorbereid te zijn op calamiteiten. “We ontwikkelen samen met partners herstelplannen voor wateroverlast, overstromingen en droogte en denken ook na over herstelplannen voor onze eigen werklocaties.”

In de ruimtelijke ordening geeft het college actief uitvoering aan het beginsel 'water en bodem sturend', maar met als uitgangspunt een ‘integrale benadering van alle watertaken’. “Als waterschap werken we aan een klimaatbestendig en veerkrachtig waterlandschap en zetten we steeds vaker in op functie volgt peil.”

In reactie op de verdroging van Brabant zet het nieuwe college in op ‘een gezamenlijke aanpak van droogte waarbij alle spelers een eerlijke bijdrage leveren’. “Daarbij gaat verleiden voor dwingen.”

 

LEES OOK
H2O Actueel: BBB in dagelijks bestuur van HHNK, WDOD en Fryslân
H2O Actueel: Water Natuurlijk in dagelijks bestuur Aa en Maas en Rijn en IJssel

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.