Brabantse Delta is dit jaar het eerste waterschap dat verbiedt om water uit oppervlaktewater te halen voor beregening. Dat geldt sinds gisteren voor vijf stroomgebieden in West-Brabant. Waterschap De Dommel volgt mogelijk snel.

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is nu 62 millimeter en dat is hoog voor de tijd van het jaar. Het huidige niveau komt ongeveer eens in de twintig jaar voor, meldt de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) in de droogtemonitor. Hierdoor zal in veel gebieden meer worden beregend dan in andere jaren in mei.

Daarmee is de situatie snel veranderd na een natte winter. In maart en april viel vrij weinig neerslag en de gevolgen zijn momenteel vooral in Noord-Brabant merkbaar. Boerenvereniging ZLTO kwam gisteren zelfs met de waarschuwing dat oogsten dreigen te mislukken door het droge voorjaar.

De komende twee weken blijft regen grotendeels uit en gaan de temperaturen licht omhoog. Daarom houdt het KNMI rekening met een stijging van het gemiddelde neerslagtekort naar 98 millimeter (zie figuur). De wateraanvoer vanuit de Rijn en de Maas is volgens de LCW aan de lage kant maar voldoende.

Verboden in Noord-Brabant
De drie Brabantse waterschappen hebben maatregelen genomen. Op 1 april stelden ze al beregeningsverboden in voor vier regio’s: Boven-Dommel, Beneden-Dommel, Boven Aa en Brabantse Delta Oost. Hier mag geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De waterschappen willen zo de grondwatervoorraad beschermen, omdat de grondwaterstanden onder de grenswaarde zijn gezakt. Het verbod duurt tot 1 juni.

Toezichthouders van Waterschap De Dommel controleerden op 28 april of grondeigenaren en -gebruikers zich eraan houden. Zij zagen geen overtredingen, meldt De Dommel op de eigen site. “En dat is goed nieuws, maar de controles stoppen niet. Door de droogte voeren we ook de komende tijd nog controles uit.”

Stap verder door Brabantse Delta
Gisteren ging Waterschap Brabantse Delta een stap verder en kwam met de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in 2022. Er is een totaalverbod voor vier stroomgebieden: Brandse Vaart en zijbeken / Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop / De Wouwse gronden oost / Bleekloop en Zoom. Ook voor de Dongevallei is een verbod ingesteld, maar dat geldt alleen voor het beregenen van grasland.

Volgens Brabantse Delta ontstonden de afgelopen jaren in deze gebieden ook al de eerste droogteverschijnselen, met een onttrekkingsverbod als gevolg. Het waterschap legt uit waarom het nu al vroeg in het seizoen niet meer is toegestaan om water te halen uit watergangen en aangesloten sloten en beken. “De zakkende grondwaterstanden, extreem droge maand maart en het uitblijven van noemenswaardige neerslag in april zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen.”

Ook in 2021 was Brabantse Delta het eerste waterschap dat onttrekken uit oppervlaktewater verbood. Dat gebeurde toen wel een dikke maand later. Het waterschap wijst erop dat de maatregel wordt genomen als het waterpeil in een gebied te veel zakt. “De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken.”

De kans is groot dat De Dommel later deze week eveneens overgaat tot een verbod, vertelde een woordvoerder aan Omroep Brabant. “We volgen de situatie zeer nauw.” Bij Aa en Maas speelt dit nog niet.

Verhoging van waterpeil in Friesland
In andere delen van het land nemen sommige waterschappen minder vergaande maatregelen in verband met de droogte. Zo kondigde Wetterskip Fryslân eind april aan dat het waterpeil in verschillende sloten wordt verhoogd, om de grondwaterstanden zo lang mogelijk op niveau te houden. Daarvoor stroomt water vanuit het Friese stelsel van meren en kanalen naar de lager gelegen poldersloten.

Waterschap Rivierenland houdt de waterstanden aan de hoge kant in een aantal gebieden. “Niet overal en niet direct, maar rustig en geleidelijk en alleen op plaatsen waar het kan en wenselijk is.” Daarmee wordt het verder uitzakken van de grondwaterstanden een beetje geremd.

neerslagtekort 4 mei 2022

Aanvulling 6 mei
Waterschap De Dommel volgt inderdaad snel. Vanaf zaterdag 7 mei is het niet meer toegestaan om water op te pompen uit de beken en sloten in het stroomgebied van de Keersop en Beekloop (in het zuiden van het Dommelgebied). Dit geldt zolang het nodig is. Het waterschap noemt de lage waterstand als reden. Het tijdelijke verbod moet de flora en fauna in en rond het water beschermen.

MEER INFORMATIE
Droogtemonitor LCW
Bericht Brabantse Delta
H2O Actueel: verboden 1 april
H2O Actueel: droogte in maart
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!