0
0
0
s2sdefault

Waterschap Brabantse Delta en 15 West-Brabantse gemeenten willen de komende vier jaar verder samenwerken op het gebied van het verzamelen, beheren en delen van gegevens over de waterketen. Volgens projectleider Albert Klaassen wordt het vier jaar geleden opgezette project Meten & Monitoren geïntensiveerd.

Gemeenten en waterschappen investeren veel geld in het onderhouden, aanpassen en vernieuwen van riool- en afvalwatersystemen. “Zowel gemeenten als waterschap hebben goed zicht op hun eigen systemen en installaties, maar juist in de combinatie van kennis is nog enorme winst te behalen”, stelt Albert Klaassen.

Hij coördineert namens Brabantse Delta en de betrokken gemeenten het project Meten & Monitoren. “Data worden steeds belangrijker. Als gemeenten beter zicht hebben op de waterstromen in hun rioolstelsel kan bijvoorbeeld overlast bij hevige regenval beperkt worden.”


(advertentie)

Standaardisatie en validatie
De afgelopen jaren is vooral gewerkt aan het verzamelen en ontsluiten van informatie. Op dit moment zijn er 3700 meetpunten aan het monitoringssysteem gekoppeld. “Door samen te werken bij het verrichten van metingen en de verzamelde gegevens te verwerken, kunnen zowel onderhoud als investeringen gerichter en efficiënter plaatsvinden”, zegt Klaassen.

“In de periode tot nu hebben we ons vooral gericht op het binnenhalen van de informatie. In de tweede fase van het project willen we versterkt gaan inzetten op de analyse van de gegevens.” Daarvoor zullen volgens Klaassen nog wel stappen gezet moeten worden op onder andere het gebied van standaardisatie en validatie. “Daar is echt nog wel ruimte voor verbetering. Gaandeweg ontdekken we bijvoorbeeld dat niet alles sensoren altijd de juiste waardes aangeven.”

De uitkomsten van de metingen en de analyses moeten uiteindelijk in een nog te ontwikkelen dashboard aan de gemeenten worden gepresenteerd. “Dat zal helpen bij het identificeren van zwakke plekken in het systeem, zoals verstoppingen. Kennis over het stelsel helpt overigens niet alleen bij het efficiënter vormgegeven van he beheer. Het raakt ook aan actuele discussies. In het dashboard komt ook ruimte voor informatie over de bergingscapaciteit van een gebied. Dat kan helpen in de strijd tegen wateroverlast en droogte.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.