0
0
0
s2smodern

Waterschap Brabantse Delta en 15 West-Brabantse gemeenten willen de komende vier jaar verder samenwerken op het gebied van het verzamelen, beheren en delen van gegevens over de waterketen. Volgens projectleider Albert Klaassen wordt het vier jaar geleden opgezette project Meten & Monitoren geïntensiveerd.

Gemeenten en waterschappen investeren veel geld in het onderhouden, aanpassen en vernieuwen van riool- en afvalwatersystemen. “Zowel gemeenten als waterschap hebben goed zicht op hun eigen systemen en installaties, maar juist in de combinatie van kennis is nog enorme winst te behalen”, stelt Albert Klaassen.

Hij coördineert namens Brabantse Delta en de betrokken gemeenten het project Meten & Monitoren. “Data worden steeds belangrijker. Als gemeenten beter zicht hebben op de waterstromen in hun rioolstelsel kan bijvoorbeeld overlast bij hevige regenval beperkt worden.”


(advertentie)


Standaardisatie en validatie
De afgelopen jaren is vooral gewerkt aan het verzamelen en ontsluiten van informatie. Op dit moment zijn er 3700 meetpunten aan het monitoringssysteem gekoppeld. “Door samen te werken bij het verrichten van metingen en de verzamelde gegevens te verwerken, kunnen zowel onderhoud als investeringen gerichter en efficiënter plaatsvinden”, zegt Klaassen.

“In de periode tot nu hebben we ons vooral gericht op het binnenhalen van de informatie. In de tweede fase van het project willen we versterkt gaan inzetten op de analyse van de gegevens.” Daarvoor zullen volgens Klaassen nog wel stappen gezet moeten worden op onder andere het gebied van standaardisatie en validatie. “Daar is echt nog wel ruimte voor verbetering. Gaandeweg ontdekken we bijvoorbeeld dat niet alles sensoren altijd de juiste waardes aangeven.”

De uitkomsten van de metingen en de analyses moeten uiteindelijk in een nog te ontwikkelen dashboard aan de gemeenten worden gepresenteerd. “Dat zal helpen bij het identificeren van zwakke plekken in het systeem, zoals verstoppingen. Kennis over het stelsel helpt overigens niet alleen bij het efficiënter vormgegeven van he beheer. Het raakt ook aan actuele discussies. In het dashboard komt ook ruimte voor informatie over de bergingscapaciteit van een gebied. Dat kan helpen in de strijd tegen wateroverlast en droogte.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.