0
0
0
s2smodern

Waterschap Brabantse Delta stelt vandaag onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in voor drie gebieden. Het is het eerste verbod van dit seizoen. De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting brengen het waterschap ertoe de maatregelen te nemen. De andere waterschappen in de provincie zijn nog niet zover.

Het innameverbod uit watergangen betreft de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en De Wouwse gronden. De onttrekkingsverboden duren tot een nog nader vast te stellen datum, laat het waterschap weten. 

Kritieke normen
In genoemde gebieden dreigt het waterpeil onder kritieke normen te zakken. Ook wordt gekeken naar de afvoer in de stroomgebieden, aldus een woordvoerster.

Door lage waterstanden kan schade aan oevers en kades ontstaan, schrijft het waterschap. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit als gevolg van opwarming van het water door hoge buitentemperatuur. Hiervoor bevat het water minder zuurstof met schadelijke gevolgen voor planten en dieren.

Aa en Maas
Binnen Waterschap Aa en Maas wordt ook gekeken naar het instellen van onttrekkingsverboden uit het oppervlaktewater, zegt een woordvoerster. Het ligt in ‘de lijn der verwachting’ dat het waterschap met verboden komt. “We hebben te maken met dezelfde verdrogingsproblematiek.”

Medio mei stelde het waterschap nog vast dat in het gehele beheergebied de grondwaterstanden sterk dalend zijn. "Op de hoge gronden en dan met name de Maashorst en rond Someren, Asten en Deurne zien we nog altijd zeer lage grondwaterstanden", meldde het waterschap op 23 mei. 

De Dommel
Waterschap De Dommel geeft aan dat ‘er vooralsnog geen sprake van is’ dat er beregeningsverbod uit oppervlaktewater wordt ingesteld.

Het waterschap in het midden van Brabant stelde 1 april voor boeren en grondeigenaren ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens een verbod in om te beregenen met grondwater op grasland. Dat verbod was ingesteld tot 1 juni. Het is niet meer van kracht, laat een woordvoerster weten. “Vanaf 1 juni geldt de standaardregeling.”

Die geldt alleen voor vergunningshouders. Zonder vergunning mag er geen water worden onttrokken.

 

MEER INFORMATIE
Bericht onttrekkingsverbod op website Brabantse Delta
De Dommel stelt verbod in op beregenen met grondwater op grasland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.