secundair logo knw 1

De bodemtemperatuur nam de afgelopen veertig jaar met anderhalve graad toe en zou dat in de komende dertig jaar nog eens kunnen doen. Tot die conclusie komen wetenschappers van Wageningen University & Research na onderzoek naar de temperatuur van de Nederlandse bodem.

“Bij de ontwikkeling van modellen wordt er nog vaak uitgegaan van een stabiele bodemtemperatuur”, zegt Guido Bakema, onderzoeker bij de WUR. “Met het vorig jaar verschenen onderzoek naar de temperatuurstijging in het verleden en het gepubliceerde onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen, willen we laten zien dat de temperatuur niet stabiel is, maar stijgt.”

Guido BakemaGuido BakemaDat is volgens Bakema van groot belang omdat de temperatuur van de bodem van grote invloed is op bodemfysiologische processen als veenoxidatie en mineralisatie. “De opwarming van de bodem hoeft niet in alle gevallen een probleem te zijn, maar het is wel een gegeven waarmee rekening gehouden zou moeten worden bij beslissingen over de inrichting van het landschap.”

Het beheer van de natuur noemt Bakema een sleutelfactor bij de beïnvloeding van de bodemtemperatuur. “Bij een open inrichting met korte vegetatie heeft de luchttemperatuur veel meer invloed, dan stijgt de bodemtemperatuur en ontstaat mogelijk een zelfversterkend effect van steeds heter worden bodems. Bij dichte vegetatie gebeurt dat niet en blijft de opwarming van de bodems beperkt. Ook belangrijk is de afwisseling in het landschap. Als er zowel zonnige als schaduwrijke plekken zijn, dan is de weerbaarheid veel groter.”

De temperatuur van de bodem kan ook voor agrariërs van belang zijn, bijvoorbeeld voor de groei van de gewassen. In het afgelopen onderzoeksproject is hier niet specifiek naar gekeken. Bakema pleit daarom voor meer onderzoek. “Het is van belang om de gevolgen van klimaatverandering in het algemeen en bodemtemperatuur in het bijzonder op de landbouw te leren begrijpen. Een ander interessant vervolg onderzoek richt zich op de stroming van het grondwater met behulp van de vele beschikbare data over de grondwatertemperatuur.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.