0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De eerste resultaten van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ bij bloembollentelers in Flevoland zijn succesvol. De negen deelnemers wisten de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot (emissie) met gemiddeld 86 procent te verminderen.

 ''Een prachtig resultaat en een stimulans om met deze aanpak verder te gaan, ook in andere sectoren’’, vindt heemraad Lida Schelwald-van der Kley van Waterschap Zuiderzeeland.

Voor het project, dat in oktober 2016 begon, werkt Zuiderzeeland samen met brancheorganisatie KAVB en kennis- en adviesbureau CLM.

Doel is om in de periode 2016-2020 bij 230 bloembollentelers in Flevoland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80 procent terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Deze reductie is reeds gerealiseerd in twee pilots in Noord-Holland.

Bolontsmettingsmiddelen zijn voor meer dan de helft verantwoordelijk voor normoverschrijdingen in het oppervlaktewater die toegerekend kunnen worden aan de bloembollensector. Daarom richt het project zich op afspoeling van middelen vanaf het erf.

Nulmeting

Eind 2016 is bij de negen deelnemers in Flevoland een nulmeting gehouden. Tijdens het ontsmetten en planten van tulpenbollen zijn monsters van het afspoelende regenwater, afkomstig van de erven op de bloembollenbedrijven, genomen en in een laboratorium geanalyseerd op gewasbeschermingsmiddelen. Vervolgens zijn mogelijke maatregelen besproken.

''Het was opvallend dat de deelnemers direct aan grote, structurele en duurzame maatregelen dachten’’, zegt Peter Knippels van de KAVB. ''Daarnaast kregen ze ook suggesties aangereikt. Een aantal had al stappen gezet. In alle gevallen zagen ze mogelijkheden om te verbeteren. De ene groep kiest voor kleine investeringen, de andere voor bijvoorbeeld een innovatieve manier van waterzuivering.’’

Naast de maatregelen is ook bewustwording een belangrijke factor, zowel bij de ondernemers als bij de medewerkers van de bloembollenbedrijven. ''We zijn echt trots op het bereikte resultaat’’, zegt deelnemer Wim Klink. ''De vraag die we onszelf telkens stelden, was: wat doe ik waar op mijn erf? Waar zet ik de kisten neer, staan ze overdekt, hoe zijn de rijroutes van de heftrucks?’’

Vervolgstap

Het project ‘Schoon erf, schone sloot’ (SESS), dat gefinancierd wordt met Europees geld, sluit aan op de visie ‘Samen werken aan water’ van de bloembollensector uit november 2017. Een van de uitgangspunten hierin is dat de sector zelf zorgt voor schoon water door een nagenoeg emissieloze productie van bloembollen.

Knippels: ''De vervolgstap op het SESS-project om te komen tot een emissieloos erf en een emissiearm perceel past hierin. De KAVB wil dit samen met andere partners verder uitwerken. Dan gaat het om de zuivering van vervuilde waterstromen op het erf en de restanten van bolontsmettingsmiddelen.’’

‘Schoon erf, schone sloot’ is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water, een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, KAVB, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland. Dat moet duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water in de bodem.

Meer informatie over het Actieplan Bodem & Water

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het