0
0
0
s2smodern

De eerste resultaten van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ bij bloembollentelers in Flevoland zijn succesvol. De negen deelnemers wisten de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot (emissie) met gemiddeld 86 procent te verminderen.

 ''Een prachtig resultaat en een stimulans om met deze aanpak verder te gaan, ook in andere sectoren’’, vindt heemraad Lida Schelwald-van der Kley van Waterschap Zuiderzeeland.

Voor het project, dat in oktober 2016 begon, werkt Zuiderzeeland samen met brancheorganisatie KAVB en kennis- en adviesbureau CLM.

Doel is om in de periode 2016-2020 bij 230 bloembollentelers in Flevoland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80 procent terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Deze reductie is reeds gerealiseerd in twee pilots in Noord-Holland.

Bolontsmettingsmiddelen zijn voor meer dan de helft verantwoordelijk voor normoverschrijdingen in het oppervlaktewater die toegerekend kunnen worden aan de bloembollensector. Daarom richt het project zich op afspoeling van middelen vanaf het erf.

Nulmeting

Eind 2016 is bij de negen deelnemers in Flevoland een nulmeting gehouden. Tijdens het ontsmetten en planten van tulpenbollen zijn monsters van het afspoelende regenwater, afkomstig van de erven op de bloembollenbedrijven, genomen en in een laboratorium geanalyseerd op gewasbeschermingsmiddelen. Vervolgens zijn mogelijke maatregelen besproken.

''Het was opvallend dat de deelnemers direct aan grote, structurele en duurzame maatregelen dachten’’, zegt Peter Knippels van de KAVB. ''Daarnaast kregen ze ook suggesties aangereikt. Een aantal had al stappen gezet. In alle gevallen zagen ze mogelijkheden om te verbeteren. De ene groep kiest voor kleine investeringen, de andere voor bijvoorbeeld een innovatieve manier van waterzuivering.’’

Naast de maatregelen is ook bewustwording een belangrijke factor, zowel bij de ondernemers als bij de medewerkers van de bloembollenbedrijven. ''We zijn echt trots op het bereikte resultaat’’, zegt deelnemer Wim Klink. ''De vraag die we onszelf telkens stelden, was: wat doe ik waar op mijn erf? Waar zet ik de kisten neer, staan ze overdekt, hoe zijn de rijroutes van de heftrucks?’’

Vervolgstap

Het project ‘Schoon erf, schone sloot’ (SESS), dat gefinancierd wordt met Europees geld, sluit aan op de visie ‘Samen werken aan water’ van de bloembollensector uit november 2017. Een van de uitgangspunten hierin is dat de sector zelf zorgt voor schoon water door een nagenoeg emissieloze productie van bloembollen.

Knippels: ''De vervolgstap op het SESS-project om te komen tot een emissieloos erf en een emissiearm perceel past hierin. De KAVB wil dit samen met andere partners verder uitwerken. Dan gaat het om de zuivering van vervuilde waterstromen op het erf en de restanten van bolontsmettingsmiddelen.’’

‘Schoon erf, schone sloot’ is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water, een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, KAVB, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland. Dat moet duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water in de bodem.

Meer informatie over het Actieplan Bodem & Water

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.