De bloembollensector heeft een integrale visie op water gepresenteerd. De sector wil zijn verantwoordelijkheid nemen voor schoon water en maatregelen initiëren tegen verzilting, watertekort en wateroverlast.

Het visiedocument Samen werken aan water werd gisteren (8 november) naar buiten gebracht door brancheorganisatie KAVB en het Milieuplatform Bloembollen. De visie wordt deze week uitgereikt aan bestuurders van provincies en waterschappen in heel Nederland. De bloembollensector is de eerste agrarische sector met een eigen visie op water.

Directe aanleiding is de wateroverlast waarmee bloembollentelers rond Venlo vorig najaar kampten na meerdere hoosbuien, vertelt KAVB-directeur Prisca Kleijn. “In die regio hebben toen diverse bollenvelden onder water gestaan en grote schade opgelopen. Het veranderende klimaat kan in de toekomst steeds meer problemen opleveren voor bollentelers, in de vorm van wateroverlast of juist watertekort. Daarnaast speelt voor de sector natuurlijk al langere tijd het probleem van schoon water: hoe zorgen we voor zo weinig mogelijk uit- en afspoeling op het erf en op de velden? En dan zijn er nog gebieden in Nederland waar de verzilting van de bodem steeds problematischer wordt voor de bloembollensector. Bloembollen hebben niet te veel, niet te weinig en niet te zout water nodig. Alles bij elkaar reden om een integrale visie op water op te stellen.”

Voor het aanpakken van de diverse problemen zet de sector in op meerdere middelen. Nieuwe technieken kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder vervuiling in het afvalwater komt. Ook het gedrag van telers kan bijdragen aan een betere omgang met (afval)water. Kleijn: “In Noord-Holland hebben we een pilot gehouden die gericht was op bewustwording. Bijvoorbeeld: waar spuit je je machines schoon: op onverharde grond, of op juist op verharde grond, waarbij je het afvalwater opvangt. Uit metingen op en rond de bedrijven bleek dat er met bewustwording en ander gedrag heel veel winst is te behalen.”

Ook samenwerking met andere partijen is een belangrijk onderdeel van de visie. In het voortraject vonden tientallen gesprekken plaats met ondernemers uit de sector, onderzoekers van diverse instellingen en experts van waterschappen, provincies en de Rijksoverheid. “Alleen al door het voortraject zijn mooie plannen ontstaan”, aldus Kleijn. “Zo gaan we volgend jaar met het hoogheemraadschap van Rijnland een project opzetten om fosfaat – afkomstig uit bemestingsmiddelen – terug te winnen uit water.”

Brede samenwerking is nodig om grote problemen als verzilting en klimaatproblematiek aan te pakken, stelt Kleijn, maar oplossingen kunnen soms ook verrassend eenvoudig zijn. “Na de overstromingen rond Venlo bleek het slootkantenbeheer daar niet altijd even goed te zijn. Sommige sloten waren vol gegroeid met planten en riet, waardoor de afwatering niet optimaal was. Inmiddels zijn daar met het waterschap afspraken over gemaakt.”

Andere landbouwsectoren zoals de akkerbouw en de teelt van vollegronds groente kampen met vergelijkbare problematiek als de bloembollensector. Toch heeft de bloembollensector besloten een eigen visie uit te brengen. “Als kleine sector kunnen we dat relatief eenvoudig doen. Onze samenwerking met en binnen de LTO is prima, maar een gezamenlijke visie van meerdere sectoren had heel wat voeten in de aarde gehad. Uiteraard staat het andere sectoren vrij delen van onze visie over te nemen.”

Kijk hier voor de visie Samen werken aan water van de bloembollensector

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!