0
0
0
s2smodern

Waterschap Rijn en IJssel gaat op rioolwaterzuivering Etten apart het restwater van Papierfabriek Doetinchem behandelen. Uit het organische materiaal in het water wordt biogas opgewekt, dat de fabriek weer zelf kan gebruiken. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De bedoeling is om eind 2021 het eerste biogas te leveren.

Het restwater van de papierfabriek — jaarlijks ruim 1 miljoen kubieke meter — wordt momenteel tegelijk met het huishoudelijk afvalwater uit Doetinchem gezuiverd op rwzi Etten. Een gemiste kans vanuit het oogpunt van duurzaamheid, zegt dagelijks bestuurder Antoinet Looman van Waterschap Rijn en IJssel. “Met loskoppelen kunnen we de potentie van het restwater beter benutten. Voor deze afvalstroom gaat het om het organische materiaal en de warmte.”

Antoinet LoomanAntoinet Looman (foto: Carlo Stevering)

Het basisidee is dat het restwater van de fabriek via een afzonderlijke persleiding naar rioolwaterzuiveringsinstallatie Etten gaat. Daar wordt biogas uit het water gewonnen en vervolgens weer via een andere leiding teruggebracht. Papierfabriek Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel en Waterstromen (dochtermaatschappij van het waterschap die industriële waterzuiveringen exploiteert) hebben het concept de afgelopen jaren uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst, die op 23 juli is afgesloten.

Hoog in duurzaamheidspiramide
“We willen op de slimste manier zo hoog mogelijk in de duurzaamheidspiramide komen”, licht Looman toe. “Dat is de kracht van het project. Als we alleen waren uitgegaan van de financiële business case, waren we er nooit aan begonnen.” Het innovatieve karakter van het project betreft volgens haar vooral de samenwerking. “De technieken die we toepassen, zijn niet nieuw. Maar hoe de drie partijen hun krachten hebben gebundeld, is uniek in Nederland. We hebben het lef gehad om door te pakken.”

Het restwater van Papierfabriek Doetinchem bevat veel organische stof en is met 35 graden vrij warm. Het organische materiaal zal apart worden voorgezuiverd met behulp van een methaanreactor. Hierbij wordt 750 duizend kubieke meter biogas opgewekt dat dan via de biogasleiding teruggaat. Ander in Etten geproduceerd biogas wordt er nog aan toegevoegd. De papierfabriek gebruikt het biogas in de stoomketels in plaats van aardgas. Ook de warmte in het voorgezuiverde water wordt nuttig hergebruikt om de slibgisting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verwarmen.

Forse besparing van CO2
Dit proces is aanzienlijk efficiënter dan het huidige. Zo kost het nu elektriciteit om organisch stof uit het water te verwijderen. Dit wordt juist andersom. De duurzame behandeling van het restwater zorgt jaarlijks voor een besparing van 2.300 ton CO2, zegt Looman. “Dat is vergelijkbaar met het aardgasgebruik van duizend huishoudens. Op het moment produceren we met behulp van een warmtekrachtkoppeling elektriciteit uit biogas. Daarbij gaat energie verloren. We beperken de uitstoot van CO2, omdat we dit straks niet meer doen.”

Een bijkomend voordeel is volgens Looman dat er ruimte op rwzi Etten ontstaat voor reststromen van andere bedrijven. “Dan kunnen we hier extra biogas produceren. Dat kan bijvoorbeeld weer worden gebruikt door de papierfabriek, maar ook worden opgewerkt tot groen gas voor een aardgasvrije wijk.”

 'We zien de grootste lozers als samenwerkingspartners'

De bedoeling is begin 2021 te starten met de aanleg van de nieuwe biogasleiding en persleiding tussen fabriek en rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zij zijn 4,5 kilometer lang. Ook wordt dan de aparte installatie voor voorzuivering gebouwd op rwzi Etten. Volgens planning wordt eind 2021 voor het eerst biogas geleverd aan de Papierfabriek Doetinchem.

Flink bedrag van provincie
Het project kost in totaal ongeveer 4,5 miljoen euro. De grootste kostenpost is de aanleg van de twee leidingen, omdat de papierfabriek in de binnenstad van Doetinchem is gevestigd en de rwzi in het buitengebied. De provincie Gelderland draagt 1,2 miljoen euro bij en de Europese Unie doet met een Interregsubsidie van vier ton ook een duit in het zakje. De rest van het bedrag komt voor rekening van de drie projectpartners. Looman is blij met de grote provinciale bijdrage. “Dit steuntje in de rug was erg welkom. Het hielp ons over de grens om de biogasleiding te graven.”

Het project past bij het ketendenken in het zuiveringsproces, besluit Looman. “Daarbij liggen voor alle waterschappen volop uitdagingen. Wij zien de grootste lozers als samenwerkingspartners. Als er kansen zijn, willen we ze pakken. Ik ben er stiekem trots op dat wat we als waterschap beloven, ook elke keer waarmaken. We geven concreet invulling aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het energieverbruik.”

 

MEER INFORMATIE
Waterschap Rijn en IJssel over het project
Website van Waterstromen
Website Papierfabriek Doetinchem
H2O-opinie: waterschappen als grondstof- en energieleveranciers

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?
Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.