secundair logo knw 1

Het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel krijgt een specifiek Noord-Hollandse uitwerking. Vijftien Noord-Hollandse organisaties presenteerden in het document ‘Groen Goud’ hun plannen daarvoor en de provinciale politiek reageerde enthousiast. De geraamde kosten: 90 miljoen.

Tot de vijftien organisaties behoren terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank kring Noord-Holland Noord. Ze willen meer biodiversiteit in natuur- en landbouwgebieden. “Het landelijke Deltaplan wordt breed gedragen door de organisaties. Met dat als vertrekpunt hebben we een provinciale vertaalslag gemaakt", vertelt Erna Krommendijk van de Milieufederatie Noord-Holland, een van de iniatiefnemers.

Natuur en landbouw
In Groen Goud worden maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit te vergroten in natuur- en landbouwgebieden. In eerste instantie zal de nadruk liggen op het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk en het verbeteren van de natuurkwaliteit. De komende jaren moeten er vijf actieplannen worden opgesteld en uitgevoerd. “Er komt bijvoorbeeld een plan voor vismigratie in Waddenzee en IJsselmeer en voor de zachte overgangen tussen land en water bij de IJssel- en Markermeerdijken. Ook willen we een strandreservaat realiseren in de kustzone.”

Om de biodiversiteit op 15.000 hectare landbouwgebied te vergroten worden meerdere voorstellen gedaan. De initiatiefnemers verwachten op korte termijn forse stappen te kunnen zetten om de hoeveelheid akkernatuur en kruidenrijk grasland uit te breiden.

“De komende 4 jaar gaan we de plannen verder uitwerken en uitvoeren, stelt Krommendijk. We zullen verder uit moeten werken wat we aan ondersteuning op het gebied van beleid en wetgeving nodig hebben en anderzijds zullen we praktisch gaan experimenteren in living labs met verschillende maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen.”

Steun van de overheid
Om de maatregelen uit Groen Goud uit te kunnen voeren is steun van de provincie nodig, zowel bij wet- en regelgeving als bij de financiering. De initiatiefnemers vragen negentig miljoen euro voor de komende vier jaar. Krommendijk: “Tijdens een recent verkiezingsdebat bleken de lijsttrekkers erg enthousiast. Dat is natuurlijk een hoopvol signaal.”

Ook de waterschappen in Noord-Holland zijn wat Milieufederatie Noord-Holland betreft van harte uitgenodigd om mee te doen. Waterschappen kunnen een bijdrage leveren op de oevers en bermen waar waterschappen verantwoordelijk zijn. Maar bijvoorbeeld ook door te experimenteren met het geven van kortingen op waterschapsbelastingen aan boeren die zich inspannen voor meer biodiversiteit. Daarvoor is wel een wijziging van de waterschapswet nodig, dus dat zal niet vanzelf gaan. Er zijn al gesprekken geweest en ze willen aanhaken.

 

MEER INFORMATIE
Groen Goud, Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland (pdf)

De vijftien organisaties achter het Deltaplan Groen Goud zijn: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord Noord-Holland, Vereniging BioNH, NLG Holland, agrarische collectieven De Lieuw, Hollands Noorden, Water, Land & Dijken en Noord-Holland Zuid, onderwijsinstelling Clusius College, Amsterdam Green Campus, Bureau Wijnland en de Rabobank kring Noord-Holland Noord.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....