secundair logo knw 1

Arcen vanuit de lucht | Foto Waterschap Limburg/Ger Peeters

Voor de dijkversterking in Arcen is Waterschap Limburg samen met bewoners een bijzonder traject gestart. De bewoners willen het liefst een (dure) zelfsluitende kering en gaan daar ook aan bijdragen. De kering loopt door hun achtertuinen.

Het voorkeursalternatief van het waterschap is een vaste glazen kering met in elke tuin een eigen toegang. Een zelfsluitende kering, die alleen omhoog komt bij hoogwater op de Maas, zou niet binnen het beschikbare budget passen.

Arcen is een van de achttien projecten langs de Maas waar Waterschap Limburg werkt aan de hoogwaterveiligheidsopgave, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het kloosterdorp Steyl komt wel een zelfsluitende waterkering, maar de situatie daar is anders, zegt woordvoerder Shona Dittner van het waterschap.

"Een zelfsluitende kering in combinatie met een ophoging van het maaiveld is daar de enige optie, omdat het gaat om een vanwege rijkswege beschermd dorpsgezicht. De zichtlijnen van en naar de Maas zijn hier explicitiet beschermd. Ook is de veiligheidsnorm bij Steyl strenger vanwege de faalkans en de directe effecten op Venlo."

Business case
Om in Arcen toch ook een zelfsluitende kering te kunnen realiseren, hebben 35 van de 36 betrokken bewoners en ondernemers de afgelopen maanden samen met het waterschap, de gemeente Venlo en de provincie Limburg gewerkt aan een sluitende ‘business case’. Zowel voor Waterschap Limburg als voor het HWBP is deze aanpak uniek. 

De bewoners dragen zelf ‘substantieel’ bij aan de business case. Dat betekent dat ze de ontvangen schadeloosstellingen volledig inzetten voor de zelfsluitende kering en de herstelkosten voor de tuinen voor eigen rekening nemen, vertelt Dittner. Eén ondernemer wil eerst de uitkomst van de aanbesteding afwachten voordat hij tekent. 

Daarnaast zijn er bijdragen van de gemeente, de provincie en het Nationaal Rampenfonds (elk 0,5 miljoen euro). Die laatste is onlangs toegekend aan de stichting Belangenbehartiging bewoners langs de Maas en wordt hiervoor ingezet. 

Vispassage

In een aanbesteding worden marktpartijen nu uitgedaagd te zoeken naar "slimme, betaalbare en doelmatige oplossingen" voor de opgave in Arcen. De dijkversterking omvat meer dan alleen de bijna 700 meter lange kering in de tuinen; in totaal gaat het om 5,1 kilometer aan dijken die versterkt of verlegd moeten worden. 

Ook de ‘meekoppelkansen’ op het gebied van historisch-recreatief oud Arcen, het herstel van de Lingforsterbeek en de aanleg van een vispassage bij de Wymarsche watermolen vallen onder de opdracht.

De aanbesteding is eind vorige week gepubliceerd op TenderNed, waar bedrijven zich tot 25 oktober kunnen aanmelden. Na de eerste selectie worden de drie marktpartijen met de beste ideeën gevraagd hun voorstel verder uit te werken.

In de beoordelingscommissie zijn ook bewoners vertegenwoordigd. Zij mogen de aanbiedingen voor de kering door de tuinen mede beoordelen. "Dat kan een zelfsluitende kering worden, maar ook een andere oplossing is nog denkbaar", benadrukt Dittner. 

 

LEES OOK
H2O-bericht: Winnende ontwerp gekozen voor zelfsluitende kering in Steyl
H2O-bericht: Glazen waterkering in Neer 'een mooie oplossing'

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!