Voor de dijkversterking in Arcen is Waterschap Limburg samen met bewoners een bijzonder traject gestart. De bewoners willen het liefst een (dure) zelfsluitende kering en gaan daar ook aan bijdragen. De kering loopt door hun achtertuinen.

Het voorkeursalternatief van het waterschap is een vaste glazen kering met in elke tuin een eigen toegang. Een zelfsluitende kering, die alleen omhoog komt bij hoogwater op de Maas, zou niet binnen het beschikbare budget passen.

Arcen is een van de achttien projecten langs de Maas waar Waterschap Limburg werkt aan de hoogwaterveiligheidsopgave, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het kloosterdorp Steyl komt wel een zelfsluitende waterkering, maar de situatie daar is anders, zegt woordvoerder Shona Dittner van het waterschap.

"Een zelfsluitende kering in combinatie met een ophoging van het maaiveld is daar de enige optie, omdat het gaat om een vanwege rijkswege beschermd dorpsgezicht. De zichtlijnen van en naar de Maas zijn hier explicitiet beschermd. Ook is de veiligheidsnorm bij Steyl strenger vanwege de faalkans en de directe effecten op Venlo."

Business case
Om in Arcen toch ook een zelfsluitende kering te kunnen realiseren, hebben 35 van de 36 betrokken bewoners en ondernemers de afgelopen maanden samen met het waterschap, de gemeente Venlo en de provincie Limburg gewerkt aan een sluitende ‘business case’. Zowel voor Waterschap Limburg als voor het HWBP is deze aanpak uniek. 

De bewoners dragen zelf ‘substantieel’ bij aan de business case. Dat betekent dat ze de ontvangen schadeloosstellingen volledig inzetten voor de zelfsluitende kering en de herstelkosten voor de tuinen voor eigen rekening nemen, vertelt Dittner. Eén ondernemer wil eerst de uitkomst van de aanbesteding afwachten voordat hij tekent. 

Daarnaast zijn er bijdragen van de gemeente, de provincie en het Nationaal Rampenfonds (elk 0,5 miljoen euro). Die laatste is onlangs toegekend aan de stichting Belangenbehartiging bewoners langs de Maas en wordt hiervoor ingezet. 

Vispassage

In een aanbesteding worden marktpartijen nu uitgedaagd te zoeken naar "slimme, betaalbare en doelmatige oplossingen" voor de opgave in Arcen. De dijkversterking omvat meer dan alleen de bijna 700 meter lange kering in de tuinen; in totaal gaat het om 5,1 kilometer aan dijken die versterkt of verlegd moeten worden. 

Ook de ‘meekoppelkansen’ op het gebied van historisch-recreatief oud Arcen, het herstel van de Lingforsterbeek en de aanleg van een vispassage bij de Wymarsche watermolen vallen onder de opdracht.

De aanbesteding is eind vorige week gepubliceerd op TenderNed, waar bedrijven zich tot 25 oktober kunnen aanmelden. Na de eerste selectie worden de drie marktpartijen met de beste ideeën gevraagd hun voorstel verder uit te werken.

In de beoordelingscommissie zijn ook bewoners vertegenwoordigd. Zij mogen de aanbiedingen voor de kering door de tuinen mede beoordelen. "Dat kan een zelfsluitende kering worden, maar ook een andere oplossing is nog denkbaar", benadrukt Dittner. 

 

LEES OOK
H2O-bericht: Winnende ontwerp gekozen voor zelfsluitende kering in Steyl
H2O-bericht: Glazen waterkering in Neer 'een mooie oplossing'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!