De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Veni-beurs toegekend aan Jouke Dykstra van de WUR. De komende vier jaar mag hij onderzoek gaan doen naar de verwijdering van giftige stoffen in drinkwaterbehandeling via een elektrochemische zuivering.

Dykstra, universitair docent aan Wageningen University, schreef in augustus vorig jaar een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS over de mogelijkheden om via elektrochemische zuivering elementen als boor, arseen en sommige organische microverontreinigingen te verwijderen in het drinkwaterzuiveringsproces. Gelijktijdig met dit artikel deed hij een aanvraag voor een Veni-beurs bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

jouke dykstra vrij 180 Jouke Dykstra“Het gaat hier om stoffen, die door menselijk handelen in water terecht zijn gekomen en die schadelijk kunnen zijn in”, stelt Dykstra. “Boor zien we vooral in zoutere waterbronnen en is een probleem voor irrigatiewater. Arseen zien we vooral in grondwater en organische microverontreinigingen komen we veelal tegen in oppervlaktewater. De verschillende stoffen worden in verbinding gebracht met volksgezondheidsproblemen en de zuivering ervan is dus belangrijk voor drinkwater.”

Omdat Boor zich vooral in ongeladen vorm in het water bevindt, is het relatief moeilijk te verwijderen via de membraantechnologie die nu vaak wordt gebruikt om het water te zuiveren. “Daar zijn veelal meerdere stappen voor nodig en vaak worden chemische stoffen als loog gebruikt om de pH-waarde van het water te veranderen, Boor zo in geladen vorm te kunnen krijgen en uiteindelijk uit het water te kunnen verwijderen.”

Poreuze koolstofelektrodes
Dykstra wil nu onderzoeken of het mogelijk is om de stoffen uit het water te halen met twee slim geplaatste, poreuze koolstofelektrodes. “Het idee is om Boor, arseen en de organische microverontreinigingen, in geladen vorm te krijgen door de pH-waarde, de zuurgraad zeg maar, in een elektrode te verhogen en vervolgens door elektroadsorptie in de componenten in de elektrode te adsorberen. Deze vorm van zuivering zou uiteindelijk als nabehandeling ingezet kunnen worden. Het bespaart stappen in het zuiveringsproces en er worden geen chemicaliën gebruikt.”

In de vier jaar die Dykstra ter beschikking heeft, hoopt hij zijn theorie in het laboratorium te testen en een proces te ontwerpen voor de verwijdering van Boor, arseen en organische microverontreinigingen. “Daarvoor is nodig dat we het pH-afhankelijke gedrag van deze probleemstoffen heel goed begrijpen en beschrijven. Dankzij deze beurs kan ik mij bijna volledig aan dit onderwerp wijden.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!