secundair logo knw 1

Private partijen die windturbines op of bij waterkeringen willen bouwen, komen regelmatig in de problemen met hun planning omdat ze de waterschappen te laat betrekken bij hun voornemens. Dat stelt het kennisnetwerk Windturbines nabij waterkeringen.

“In Kampen was er een situatie waarbij er al begonnen was met bouwen aan windturbines op een dijk, zonder dat dit door het waterschap was goedgekeurd”, vertelt Dolf Moerkens. Moerkens is beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen en secretaris van het kennisnetwerk Windturbines nabij waterkeringen. “Dat eindigt dan in rechtszaken en kost iedereen geld. Daarom roepen we de ontwikkelaars op om waterschappen echt in het voortraject te betrekken bij de aanleg van windturbines.”

Het kennisnetwerk is enkele jaren geleden opgezet door waterschappen, het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en Stowa omdat de vraag naar ruimte voor windturbines groeit en daarbij ook regelmatig gekeken wordt naar locaties als dijken en andere waterkeringen. “Maar het hoofddoel van een waterkering is te ervoor te zorgen dat we droge voeten houden. Dat is het belang ervan. Die belangen kunnen botsen met de aanleg van windturbines. De trillingen van de turbines kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de stabiliteit van een dijk. Dat moet je vooraf onderzoeken.”

Om ontwikkelaars te helpen publiceerde het kennisnetwerk drie handreikingen: over wetgeving, over beleid en over techniek. “We hebben het hele proces rondom planning, aanleg en werking van windturbines bij waterkeringen bekeken en beschreven. Steeds met de invalshoek: waar loop je eigenlijk tegenaan als je zoiets van plan bent.”

Volgens Moerkens trekken ontwikkelaars nu vaak als eerste aan de bel bij gemeenten of provincies en worden waterschappen regelmatig pas achteraf betrokken. “Het belangrijkste advies uit de handreikingen is daarom om de waterschappen op tijd bij het proces te halen. Dat moet trouwens ook gewoon wettelijk, want waterschappen moeten de vergunningen afgeven.

Bovendien hebben waterschappen, daar is Moerkens van overtuigd, de kennis in huis over de effecten van windturbines op de waterkeringen. De projecten worden er gewoon sterker van, want er is in principe heel veel mogelijk. In het beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest zijn, met voorzorgsmaatregelen, zelfs enkele windturbines in een dijk gebouwd.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.